30 نکته براي آنکه بتوانيد رئيس خود باشيد عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف

مرجع

 

30 نکته براي آنکه بتوانيد رئيس خود باشيد:

چه چيزي تا کنون شما را از راه اندازي يک کسب و کار مستقل باز داشته است؟ اين 30 نکته به شما کمک مي کند در برابر ترس خود قرار بگيريد و در نهايت قدرت آن را پيدا کنيد تا بتوانيد رئيس خود باشيد.

1- به آرزوهاي خود پاسخ مثبت دهيد.

 لازم نيست در اين لحظه دقيقاً بدانيد که شما چه يا چگونه انجام خواهيد داد. فقط کافيست نداي دروني خود را براي کارآفريني تصديق کنيد. روي کاغذ بزرگي بنويسيد «من آرزوهاي خود را قبول دارم!» و آن را بر روي ديوار نصب کنيد؛ تنها به اين دليل که به شما يادآوري کند که به سمت جلو داريد حرکت مي کنيد. دو سال زمان برد تا من اين پنج کلمه را نوشتم، اما به محضي که اين کار را انجام دادم احتمال اينکه رئيس خود باشم براي من بسيار ملموس تر شد!

2- شروع به نوشتن يک دفتر وقايع روزانه کنيد.

 از آن براي نوشتن روزانه ايده ها، هدفها، احساسات و هر چيزي که به زندگي شما مربوط است، استفاده کنيد. داشتن چنين دفتري به شما کمک مي کند تا خود را بهتر بشناسيد و هنگامي که به گذشته مي نگريد، روند پيشرفت خود را مشاهده مي کنيد. اين کار به خصوص در زمان گرفتاريها بسيار مفيد خواهد بود.

3- اهداف خود را همواره يادداشت کنيد.

مطالعات نشان داده افرادي که اهداف خود را يادداشت مي کنند پنج برابر بيشتر از سايرين به اهدافشان دست يافته اند! چه زماني مي خواهيد کسب و کار خود را شروع کنيد؟ کار فعلي خود را ترک خواهيد کرد؟ دوست داريد چقدر پول پس انداز کنيد؟ اهداف خود را تنظيم کنيد و در راستاي رسيدن به آنها تلاش کنيد.

4- موفقيت خود را در نظرتان مجسم کنيد.

 تصوري از آرزويتان که دوست داريد يک کارآفرين باشيد در ذهن خود بسازيد و آن را بنويسيد. در بيشتر تجربيات مشاوره اي در زمينه کسب و کار، افرادي که اين تصور را در ذهن خود ساخته بودند، بيشتر از ساير افراد آن را تجربه مي کردند. سؤالاتي مانند: «من دوست دارم در چه نوع فضاي اداري کار کنم؟» يا «چه نوع مشترياني خواهم داشت؟»

5- جملات تأکيدي بنويسيد و آنها را بخوانيد.

اين گونه تأکيد ها جملاتي شامل عبارت «من ... هستم» مي باشند که درباره آن چيزي که دوست داريد به وقوع بپيوندد دلالت دارد. آنها را به زمان حال بنويسيد گويي که اتفاق افتاده اند. "من يک کارآفرين موفق هستم" شروع خوبي است! حدود 10 تا 20 جمله تأکيدي بر روي کارتهاي کوچک بنويسيد و آنها را همراه خود داشته باشيد. روزانه آنها را بخوانيد و به آنها تکيه کنيد. انجام اين کار به من کمک کرد تا خودم را باور کنم و کسب و کارم را شروع کرده و رشد دهم.

6- باور ها و عقايد خود را ارزيابي کنيد.

 باورها و عقايد خود در مورد خود، پول، کسب و کارتان و آينده مورد نظرتان را بر روي کاغذ بنويسيد. ببينيد آيا اين باورها و اعتقادات دقيقاً آن چيزي هست که به آن ايمان داريد؟ اگر اينگونه نيست آنها را اصلاح کنيد و به جملات تأکيدي خود اضافه کنيد. يکي از مشتريان من دريافت که اعتقادش نسبت به پول همان اعتقادات پدر و مادرش نسبت به پول است؛ آنگاه اعتقاد جديدي در اين مورد ساخت که به اهدافش بيشتر نزديک بود.

7- آن چيزي را انجام دهيد که عاشق آن هستيد.

اين کار به شما کمک مي کند تا بدانيد چه کاري را به عنوان يک کارآفرين بايد انجام دهيد. اگر نمي دانيد عاشق چه کاري هستيد به گذشته و زماني که بچه بوديد برگرديد. در عالم کودکي عاشق چه کاري بوديد؟ خود من در زمان کودکي عاشق آموزش رياضيات به بچه هاي ديگر بودم. وقتي من کسب و کارم را آغاز کردم در ابتدا سمينارهاي کوچک محلي برپا مي کردم؛ اکنون پس از گذشت سالها، کنفرانسهاي ملي و بين المللي ارائه مي دهم.

8- هر روز کار متفاوتي را انجام دهيد.

روزمرگي را کنار بگذاريد و به انجام تغييرات عادت کنيد. يکي از مشتريان من خانمي بود که در ابتدا فکر مي کرد که اين کار بسيار ساده است اما بعدها به من گفت 3 روز طول کشيد تا توانست تغيير کوچکي مانند برخواستن از سمت ديگر تختخواب در خود ايجاد کند! اما تغييرات کوچک او، به او کمک کرد تا بر ترس هايش از شروع يک کسب و کار غلبه کند.

9- به گونه اي عمل کنيد که مي خواهيد باشيد.

 به گونه اي شروع به کار کنيد که اگر رئيس خود بوديد عمل مي کرديد. با انجام اين کار شما به صورت ملموس تري احساس خواهيد کرد که برنامه زمانبندي را خودتان را تنظيم و درآمد خود را ايجاد مي کنيد. تعدادي از ارباب رجوع هاي من هنگامي که اين کار را انجام دادند دريافتند که اين کار اطمينان بيشتري در آنها ايجاد کرده است.

10- خود را بترسانيد!

آيا شما از انجام کاري، گفتن چيزي يا رفتن به جايي ترس داريد؟ پس با انجام چنين کارهايي خود را بترسانيد تا شجاعت و اطمينان شما افزايش يابد. يکي از افرادي که به او مشاوره مي دادم، اين کار را به صورت يک قاعده کلي براي مقابله با مشکلات و چيزهايي که نسبت به آنها ترس داشت درآورده بود.

11- زماني را در طبيعت بگذرانيد.

زماني را صرف باغباني، قدم زدن کنار ساحل يا رفتن به جنگل اختصاص دهيد. محيط طبيعت به شما آرامش دروني مي دهد و به خصوص مي تواند شما را در خلال تغيير فصلها و تغييرات اتفاق افتاده پروش دهد.

1 2 3