توسعه بخش تعاون عنوان

 غلامرضا جهانگير مقدم

نويسنده

 سايت وزارت تعاون

مرجع

 

   توسعه بخش تعاون
غلامرضا جهانگير مقدم/اداره كل تعاون اصفهان


نظر به اهميت و جايگاه اين بخش در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، و با عنايت به اثر بخشي قابل توجه رسانه ملي (صدا و سيما) پيشنهاد مي‌گردد، برنامه‌هاي منتظم و لاينقطع اما كوتاه و مكرر نسبت به پخش اهداف و اثرات بخش تعاون به صورت مستمر و همه روزه از صدا و سيما در قالب برنامه‌هاي آموزشي، سرگذشت واقعي تشكيل تعاوني‌هاي موفق، بيان تجارب و الگوهاي ممتاز، اخبار بخش تعاون و مقايسه آن با تعاون در ساير نقاط جهان، تهيه و پخش گردد. لازم به ذكر است آنچه تاكنون از رسانه ملي تهيه و پخش شده در قالب‌هاي تكراري و كليشه‌اي و مقطعي بوده، حال آنكه براي رسيدن به اهداف مهم بخش تعاون، يك خيزش و حركت عمومي لازم است تا از طريق اطلاع‌رساني و ايجاد انگيزه توسط رسانه ملي آگاهي همگاني افزايش يابد امكان‌پذير خواهد بود.(ساير رسانه‌ها چون مطبوعات نيز مكمل اين طرح مي‌باشند). اينجانب به صورت الگو، مواردي را در نظر دارم.

- به منظور بهره‌وري ازكليه امكانات بالقوه پيشنهاد مي‌گردد، اصول و اهداف تعاون از طريق آموزشياران نهضت سوادآموزي در كلاس‌هاي مقدماتي و تكميل نهضت تدريس و اصولاٌ اهميت بخش تعاون براي افراد بزرگسال تبيين گردد.

- نظر به اهميت انكار ناپذير تعاون همكاري و كارهاي گروهي، در حل مشكلات و معضلات امروزه پيشنهاد مي‌گردد با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان آموزش و پرورش اهداف بخش تعاون از طريق كتب درسي و حتي واحدهاي عمومي دانشگاهي مورد توجه جدي قرار گرفته و مسئولان آموزش و پرورش كشور در يك خيزش عمومي و اثربخش، نسبت به تنوير افكار عمومي اهتمام ورزند.

- ايجاد و تاسيس بازارچه‌هاي دائمي تعاون، به منظور فروش محصولات و رونق بنگاه‌هاي توليدي تحت پوشش وزارت تعاون كه امكان ايجاد فروشگاه را ندارند، مي‌تواند در ايجاد انگيزه كاري و دلگرمي توليدكنندگان و تحويل اجناس مورد نياز به صورت متمركز و با نرخ مناسب به دست عامه مردم، مثمرثمر قرار گرفته و محدود به بازارچه‌هاي فصلي و موسمي نشود. (لازم به ذكر است تشكيل اين گونه مكان‌ها، حركتي مغاير با تعاوني‌هاي مصرف محلي و كارمندي و يا كارگري نخواهد بود.)

- با عنايت به لزوم اجرايي شدن طرح سرشماري از شركت‌هاي تعاوني فعال و غيرفعال و بهينه‌سازي آمار و اطلاعات و نگاهي به گذشته اين اقدام كه در دو سال گذشته با صرف چند صد ميليون توماناعتبار انجام و نتايج اقدامات انجام شده كه در سال نخست اعلام نگرديده، پيشنهاد مي‌گردد اداره‌اي با عنوان (به‌روزآوري اطلاعات اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني) به صورت دائمي پس از پايان كار اين دوره در وزارت تعاون و بالطبع در مراكز استان‌ها تشكيل و صرفاً كار جمع‌آوري و تكميل اطلاعات از تعاوني‌ها را بر عهده داشته باشند. چون اقدام به سرشماري و بهينه كردن اطلاعات از شركتهاي تعاوني در يك مقطع يك ماه و نيم و يا دو ماهه اصولاٌ صرف انرژي و هزينه بدون بهره‌مندي كامل و اختلال در روند اداري خواهد بود و حال آنكه استمرار اين اداره موجب تنظيم برنامه‌ها و حصول نتايج مورد نظر مي‌باشد.

- نظر به توسعه روز افزون بخش تعاون در كشور و دنيا، لزوم برگزاري ارتباط بين تعاوني‌هاي كشور با ساير كشورها بيش ازپيش احساس مي‌گردد، لذا تحكيم مباني اتاق تعاون و برگزاري دوره‌هاي آموزشي با عنوان (مديريت به‌هنگام) و يا (مديريت هوشمندانه در تعاوني‌ها) امري ضروري است كه بدين ترتيب موجب افزايش توان اجراي هيات مديره و مديران عامل شركت‌هاي تعاوني و جلوگيري از بروز مشكل و انحلال تعاوني‌ها خواهد شد.

- پيشنهاد مي‌گردد با توجه به گسترش روزافزون مشكلات و پيچيدگي‌هاي اداري در زمينه خريد، فروش و نقل و انتقال مسكن و مستغلات و بي‌حوصلگي مردم از انجام تشريفات اداري از جمله استعلام از شهرداري و سازمانهاي آب و برق و گاز دارايي كه روزهاي متوالي ادامه دارد شركت‌هاي تعاوني جديد، با گرايش خدمات مسكن در بخش تعاون تشكل و جوانان تحصيل كرده جوياي كار نسبت به انجام اين مراحل و رعايت حق و حقوق طرفين انجام وظيفه نمايند.

- برگزاري مداوم مسابقات در زمينه طرحهاي نوين در گرايش‌هاي جديد، راهكارهاي استكام بخش تعاون و الگوهاي توسعه صادرات آن، نه در يك زمان خاص، مي‌تواند موجب پيدايش انگيزه‌هاي عملي و شتاب در روند توسعه بخش تعاون باشد.

- تشكيل شركتهاي تعاوني همچون ساير شركتها همراه با دغدغه‌ها و آمدو رفت‌هاي مكرر است كه بعضاً همين موضوع موجب انصراف جوانان و گرايش آن‌ها به انواع ديگر شركت‌ها خواهد شد و لذا تشكيل شركتهاي تعاوني مشاوره و خدمات در تشكيل تعاوني‌ها در اين امر تسريع خواهد نمود.

- با توجه به سه وظيفه مهم بخش تعاون يعني هدايت، حمايت و نظارت و اموزش اصول تعاون كه از بنيادي‌ترين اهداف آن است، بخش پژوهش و آموزش نيازمند سرمايه‌گذاري و پيگيري جدي‌تري مي‌باشد و بايد اين اهداف به صورت ويژه مورد حمايت قرار بگيرد.

- توجه به امور رفاهي و حقوق كارمندان وزارت تعاون كه همواره به عنوان كوچك‌ترين وزارتخانه در كشور مشغول كار و خدمت بوده‌اند و از سويي افزايش امور اداري كه موجب بالا رفتن مسئوليت پرسنل گرديده مي‌تواند به طور جدي در ايجاد انگيزه خدمت به ارباب رجوع مثمرثمر واقع گردد. 

1