من‌ كار ندارم‌ پس‌ وجود ندارم‌ عنوان

 فرمهر آريا

نويسنده

 روزنامه اعتماد

مرجع

 

امروزه‌ ايجاد شغل‌ و فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ مساله‌ بزرگي‌ را براي‌ دولت‌ها در سراسر جهان‌ به‌ وجود آورده‌ است‌. بطوري‌ كه‌ بسياري‌ از اين‌ دولت‌ها قادر به‌ فراهم‌ آوردن‌ زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ براي‌ مردم‌ خود نيستند. بر اساس‌ آمار سازمان‌ بين‌المللي‌ كار، 192 ميليون‌ نفر در جهان‌ قادر به‌ يافتن‌ شغل‌ نيستند و طي‌ پنج‌ سال‌ گذشته‌ تنها يك‌ ميليارد نفر از كاركنان‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ بازار جهاني‌ كار پيوسته‌اند.

در ايران‌ بيكاري‌ نيز همانند ساير كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مهمترين‌ معضلات‌ اجتماعي‌ به‌ شمار مي‌رود و هر ساله‌ به‌ شمار بيكاران‌ كه‌ اكثر آنها را جوانان‌ تحصيلكرده‌ تشكيل‌ مي‌دهند، افزوده‌ مي‌شود. بر اساس‌ آمارهاي‌ رسمي‌ در ايران‌، بيش‌ از سه‌ ميليون‌ نفر بيكار وجود دارد.

با نگاهي‌ به‌ اين‌ آمارها مي‌توان‌ دريافت‌ در طول‌ پنج‌ سال‌ گذشته‌ حدود دو ميليون‌ و 900 هزار شغل‌ ايجاد شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر سالي‌ 580 هزار فرصت‌ شغلي‌ براي‌ بيكاران‌ مهيا شده‌ است‌. در حالي‌ كه‌ بر اساس‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ سالانه‌ بايد حدود 700 هزار فرصت‌ شغلي‌ جديد براي‌ خيل‌ عظيم‌ بيكاران‌ ايجاد مي‌شد.

1 2 3 4 5