ليگ کارآفريني عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 ماهنامه اقتصاد ايران

مرجع

 

تا به حال هيچوقت اتفاق نيفتاده که کشور صربستان و مونته نگرو خود را در بالاي جدول ليگ اقتصادي جهان ببيند. اما براساس گزارش اخير بانک جهاني از اوضاع کسب و کار در کشورهاي مختلف جهان، اين کشور در يکي دو سال اخير اوضاع کسب و کار خود را سر و سامان تازه اي داده است. براي مثال، کارآفرينان اين کشور از ژانويه سال جاري براي آغاز يک کسب و کار جديد تنها به 15 روز زمان و يک سپرده 500 يورويي (معادل 650 دلار) نياز دارند، در حالي که يک سال قبل آنها مجبور بودند براي برپايي کسب و کار مورد نظر خود علاوه بر صرف 51 روز وقت، يک سپرده بانکي 5 هزار يورويي در اختيار بانک قرار دهند.

پرداخت ماليات ها نيز آسان تر شده و استخدام کارگران پاره وقت و جمع آوري طلب هاي مالي از مشتريان هم خيلي به آساني صورت مي پذيرد. در نتيجه اين وضعيت، شمار بنگاه هاي کسب و کار اين کشور در يک سال اخير رو به فزوني نهاده است، به طوري که تعداد شرکت هاي ثبت شده نسبت به سال قبل 42 درصد رشد نشان مي دهد.

به عقيده کارشناسان تهيه و تنظيم اين گزارش، تشکيل يک کسب و کار جديد غالباً نشان دهنده افزايش اعتماد به نفس فرد کارآفرين است. اين در حالي است که در بيشتر کشورهاي جهان قوانين دست و پاگير، به طور معمول مانع از بروز اعتماد به نفس در شهروندان مستعد کارآفريني مي شوند. مثال هاي ذيل جملگي صدق اين ادعا را آشکار مي سازند. در لائوس آغاز يک کسب و کار به صرف 198 روز زمان نياز دارد، در حالي که کارآفرينان اين کشور آنقدر زياد نيستند که ريسک پذيري ايستادن در چنين صف طولاني را داشته باشند.

در سييرالئون، اگر يک شرکت بخواهد آنقدر حماقت از خود به خرج دهد که ماليات خود را تمام و کمال بپردازد، در آن صورت حداقل 164 درصد از سود ناخالص شرکت بايد تقديم مأموران مالياتي گردد. خنده آور است! يعني علاوه بر همه آن چيزي را که کسب مي کند، بايد مقدار بيشتري هم روي آن بگذارد و به عنوان ماليات بپردازد!

1 2 3