تأثير هوش عاطفي بر موفقيت‌ سازمان‌ها در گذار از كارآفريني عنوان

 امين ناصري

نويسنده

 

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل مقاله كليك كنيد

اولين كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمان‌هاي آينده

1