تحليلي از وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ‌التحصيلان نظام آموزش عالي عنوان

 صادق بختياري: دانشيار علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان

نويسنده

 مجموعه مقالات اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور

مرجع

 
  • مقدمه

آموزش عالي در دو دهه اخير گسترش سريعي يافته است. افزايش ظرفيت‌هاي آموزش عالي از طريق ايجاد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در كليه استانهاي كشور و از طريق ايجاد دانشگاه آزاد اسلامي موجبات افزايش قابل ملاحظه عرضه فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها شده و عدم هماهنگي بين فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و بعبارتي كمبود تقاضا، بروز پديده بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را فراهم ساخته است.

اگر چه مسئله بيكاري با توجه به تبعات آن در ناهنجاريهاي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي براي كليه آحاد جمعيت كشور آزار دهنده و براي اقتصاد كشور بازدارنده است. با اين حال بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهها از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار است.

اين اهميت به دليل سرمايه‌گذاري انجام شده براي تربيت نيروي انساني ماهر در كشور و بلااستفاده ماندن آن در فعاليتهاي اقتصادي و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملي از يكسو، فراهم نبودن زمينه براي محول كردن نقش‌هاي اجتماعي به افراد فرهيخته براي نيل به اهداف توسعه كشور از دگرسو و در عين حال امكان بروز اعتراض و عكس‌العمل در جامعه به سبب با‌سوادي و آگاهي بيشتر است.

اين مقاله در صدد آن است تا ضمن نگاهي به نقش و اهميت سرمايه انساني، تحولات جمعيتي كشور، وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي مسئله را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد.

  • نگاهي به مباني نظري موضوع

بحث و اهميت دانش و يا بعبارتي سرمايه انساني در نظريات رشد و توسعه مطلب تازه‌اي نيست. شايد آدام اسميت  اولين اقتصاد‌داني باشد كه بصورت منظم در چارچوب نظريه تقسيم كار به نقش و اهميت سرمايه انساني در افزايش مهارت كارگر، صرفه‌جوئي در زمان كار و ابداع ماشين‌آلات جديد توجه داشته است.

دور تازه اين مباحثات را مي‌توان از دهه 1950 دانست كه بوسيله مكتب شيكاگو  بويژه شولتز مطرح گرديد. از آن هنگام به بعد رشد اين نظريات را مي‌توان در تمامي شاخه‌هاي اقتصادي از جمله اقتصاد خرد، اقتصاد كار، اقتصاد كشاورزي، اقتصاد رشد و اقتصاد توسعه ملاحظه نمود.

از نظريه‌پردازان جديد و متأخر مي‌توان به شولتز ، دنيسون ، بكر ، كوزنتس ، و گريلچز  اشاره نمود. اينان عموماً سرمايه انساني را بعنوان منبع و سرچشمه رشد به حساب مي‌آورند، در نظريات جديد ابعاد مختلف تأثير سرمايه‌ انساني بر افزايش ظرفيت‌هاي توليد جامعه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

تحقيقات تجربي متعدد نشان مي‌دهد كه افراد تحصيل كرده نسبت به كساني كه تحصيلات كمتري دارند سالانه ساعات بيشتري را كار مي‌كنند، بيشتر مهاجرت مي‌كنند، همواره در حال ارزشيابي، اصلاح و بهبود اطلاعات و آگاهي‌هاي خود هستند و به اين طريق است كه نيروي انساني آموزش ديده در واقع بستر توسعه پايدار كشور را فراهم نموده و مورد توجه برنامه‌ريزان آموزش عالي كشور قرار دارد و با عنايت به شغل نيروي انساني آموزش ديده در كشورهاي پيشرفته مي‌توان به اهميت و نقش نيروي انساني با كيفيت در افزايش توليد و توسعه پايدار اين كشورها پي برد.

در سالهاي اخير نظريه جديدي تحت عنوان اقتصاد بر پايه دانش  يا اقتصاد دانائي محور مطرح شده است. در اين نظريه توليد ثروت و درآمد به عواملي همچون ارتقاء دانش، تاكيد بر سرمايه‌هاي فكري، استفاده بهينه از عوامل توليد با توجه به حفظ و نگهداري از محيط‌زيست ارتباط مي‌يابد. در حقيقت با توجه به آثار جهاني شدن و توسعه حاصل از آن، در بازارهاي كار و دنياي كار شيوه جديدي از يادگيري و بازآموزي در حال شكل‌گيري است.

در اين روش انسان در محور و شركاي اجتماعي دولت و كارفرما مأموريت ساماندهي و تأمين مالي مسئله را بعهده دارند بگونه‌اي كه اطمينان يابند، همه شهروندان فرصت يادگيري و بازآموزي در تمام طول عمر را در اختيار دارند.

1 2 3