راه حلي براي مشكل بيكاري عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 

مرجع

 

راه حلي براي مشكل بيكاري

در طول چند دهه گذشته،مشاغل در بخش‌هاي توليد و كشاورزي رفته‌رفته به واسطه استفاده از ماشينهاي بهتر،سريعتر و بزرگتر در حال حذف شدن مي باشند. در تمامي كشورهاي پيشرفته ما شاهد اينهستيم كه به كارهاي خدماتي بسيار پرداخته مي‌شود و اين روند قطعا در آينده نيزادامه خواهد يافت. روباتهاي آينده ممكن است آنقدر توانا و مستعد باشند كه قادرباشند تقريباً جايگزين تمامي كارهاي توليدي شوند.كاهش تهديدات نظامي در جهان منجربه كاهش آشكار در مشاغلي مي شوند كه در اصطلاح از آنها به عنوان "مجموعه صنعت نظامي" ياد مي شوند. بيش از هزاران نفر كارگر كار خود را از دست داده‌اند و در حال حاضربيكار شده اند. همين مساٌله نيز براي اعضاي پيشين نيروهاي ارتشي امريكا وCIS/USSR رخ داده است.

ما در حال حاضر نه تنها براي ميليونها نفري كه از مشاغل توليدي بهاجبار خارج شده اند- بلكه براي آنهايي كه مدت زمان زيادي عضو مجموعه جهاني صنعت نظامي بوده اند، كار پيدا كنيم. چگونه اين امر امكان پذير است؟ توسط ايجاد صنايع جديد و مدرن.

ما بايد صنايع كاملا جديد براي ايجاد مشاغل جديد خلق كنيم. در اين  مقاله قصد ارتقاء و گسترش چهار صنعت را داريم: غني‌سازي هسته‌اي، آبكشت، روبات وهوا فضا. در ميان اين چهار صنعت ، صنعت هوافضا از بقيه شناخته شده‌تر مي‌باشد. هوافضا كه فنآوري پيشرفته‌اي بدون نياز به داشتن ماهيت نظامي مي‌باشد، عرصه جستجو وكند وكاو است. ما به دنبال ترويج پروژه‌هاي فضايي هستيم. صنعت آبكشت شايد دومين صنعت شناخته شده باشد. احتمال زيادي وجود دارد كه افراد يك زماني گوجه فرنگي آبكشت شده بخورند. اين صنعت به خوبي اما بسيار كم راه اندازي شده است و پيشنهاد ما اين‌است كه اين صنعت را بايد بيشتر گسترش داد.

روبات نيز يك صنعت مفيد اما كوچك ميباشد. اگر چه ساخت انسان گونة آن در عمل هنوز شناخته شده نيست. ما براي شما توضيح خواهيم داد كه چگونه اين صنعت مي تواند ميليونها كار ايجاد كند. در نهايت، غني سازي هسته‌اي در آينده براي توليد انرژي الكتريكي به‌كار مي‌رود. پروژه‌هاي تحقيقاتي جديد در مورد غني‌سازي بايد زمان ساخت راكتور‌هاي هسته‌اي را كاهش دهند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9