بررسي عوامل موثر بر راه‌اندازي كسب و كار خانگي در شهر تهران عنوان

 نادر غلامي- دكتر احمد پور دارياني

نويسنده

 مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت كارآفريني

مرجع

 

 براي دريافت متن كامل كليك كنيد

1