نوآوري و خلاقيت در دانشگاهها عنوان

 محسن حدادسبزوار- سيد ابوالفضل علوي

نويسنده

 

مرجع

 

نوآوري و خلاقيت در دانشگاه‌ها

محسن حداد سبزوار- رئيس دانشگاه تربيت معلم سبزوار

سيد ابوالفضل علوي- معاون آموزشي و پژوهشي  

((معلمي را دوست دارم كه انديشيدن را به من بياموزد نه انديشه‌ها را )) ((دكتر علي شريعتي))

ترديدي نيست كه نوآوري و خلاقيت نقش بسيار مهمي در توسعه علمي كه زيربناي توسعه همه جانبه، متوازن و موزون در جامعه است دارد و برگزاري دوره‌هاي آموزشي جهت آشنايي با خلاقيت و نقش آن در سالهاي اخير در دانشگاه‌هاي كشورهاي پيشرفته، بيان كنندة اهميت اين موضوع است. لذا بسيار ضروري است كه با تغيير عنوان و جهت سيستم آموزش عالي، تغييرات اساسي در شيوة نظام آموزشي كشور بوجود آيد و به جاي روش‌هاي تدريس موجود، ((روش راهنمايي)) يا ((روش فعال )) جايگزين شود كه زمينه‌ساز پرورش استعداد خلاقيت در افراد است.

مسؤولين امور بايستي خلاقيت را در محيط دانشگاه ترويج نموده و زمينه‌ساز پرورش استعداد خلاقيت در ميان اساتيد، كاركنان و دانشجويان باشند و شرايطي را ايجاد نمايند كه در آن خلاقيت به صورتي آگاهانه ابراز شده و افراد خلاق مورد تشويق قرار گيرند. بسياري براين باورند كه ابداع و نوآوري خصوصيت ذاتي افراد است كه با اين توانايي متولد مي‌شوند. در صورتي كه مدتهاست ثابت شده است كه مي‌توان با كمك اصول و تكنيك‌هاي معيني اين استعداد را پرورش داد و نهضت پرورش استعداد خلاقيت در كشورهاي مختلف بالاخص در كشورهاي پيشرفته صنعتي به سرعت در حال رشد است. تحقيقات در اين زمينه لااقل به سالهاي 1930 برمي‌گردد و امروزه مقالات و كتب پژوهشي بي‌شماري در اين زمينه موجود است.

خلاقيت از مهم‌ترين ويژگيهاي انساني و وجه تمايز انسان با ديگر موجودات است. شكسپير مي‌گويد: ((بخاطر وجود اين استعداد درانسان است كه به او اشرف مخلوقات گفته مي‌شود.)) پرورش استعداد خلاقيت محدود به زمان خاصي نيست و براي تمامي لحظات عمر انسان امكان پذير است. ژرژلاتون روانشناس آمريكايي مي‌گويد: (( با وجودي كه افراد مسن گرايش به از دست دادن ساير قواي خود مانند حافظه دارند ولي خلاقيت، سن نمي‌شناسد. )) (1)

تحصيل با سبكي كه امروزه در نظام آموزشي كشور ما موجود است نقشي درپرورش خلاقيت ندارد؛ چه بسيار افرادي كه داراي تحصيلات عاليه هستند اما از لحاظ خلاقيت بي‌بهره‌اند؛ در حالي كه بسياري از افراد با وجود فقدان تحصيلات رسمي، موفقيت‌هاي چشمگيري دارند. افرادي كه درسيستم آموزشي ما از نمرات بالاتري برخوردارند بدون ترديد از نظر حافظه جايگاه خوبي دارند اما آيا به همان ميزان هم در خلق ايده‌هاي جديد موفق هستند؟

1 2 3