بررسي و ارايه راهكارهاي حقوقي براي ارتقاء و اصلاح قوانين جاري در جهت افزايش اثرگذاري IT در بخش اشتغال عنوان

 دكتر احد قلي‌زاده

نويسنده

 مجموعه مقالات همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال

مرجع

 

 براي دريافت متن كامل مقاله كليك كنيد

1