ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح مي‌شود عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 روزنامه سرمايه

مرجع

 

هيات وزيران به پيشنهاد وزارت بازرگاني با اصلاح مادهء 44 آيين‌نامهء اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 موافقت كرد.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس اين مصوبه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي  مسوول تعيين ضوابط، مقررات و استانداردهاي بهداشت انساني، دامي و نباتي كه براي ترخيص و ورود كالا، رعايت آن‌ها ضرورت دارد موظف‌اند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالا، ضوابط ياد شده را به وزارت بازرگاني اعلام كنند و وزارت ياد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌هاي گروهي به اطلاع واردكنندگان و صادركنندگان و سازمان‌هاي اجرايي برسانند، در غير اين صورت وزارتخانه يا سازمان مسوول نمي‌تواند از ترخيص كالاهايي كه ضوابط آن‌ها را اعلام نكرده، _جلوگيري كند.

اين گزارش مي‌افزايد: «وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايي كه مسوول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتني است موارد استثنا و نيز هر گونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت بازرگاني در كميسيون مادهء 11) آيين‌نامهء اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي‌شود. ورود كالاهايي كه سابقهء قبلي ورود از كشور مبدا را ندارند جزو استثنائات است.

1