بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نقطه تجاري ايران

مرجع

 

عنوان بخشنامه : بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه هاي صنعتي

تاريخ :1384/12/16

شماره بخشنامه :270/84/ك/ف
 

دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم

احتراما، در پاسخ به نامه شماره 01415 مورخ 4/8/1384 شركت صنايع برودتي وحيد بدينوسيله به اطلاع مي رساند درخواست در جلسه مورخ 7/12/1384 كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مطرح و تصميم ذيل اتخاذ گرديد.

1- قيمت پايه صادراتي اواپراتور سردخانه صنعتي از 3 تا 6 كيلو وات از قرار هر دستگاه 450 دلار

 2- قيمت پايه صادراتي اواپراتور سردخانه صنعتي از 7 تا 11 كيلو وات از قرار هر دستگاه 750 دلار

 3- قيمت پايه صادراتي اواپراتور سردخانه صنعتي از 12 تا 17 كيلو وات از قرار هر دستگاه 1000 دلار

 4- قيمت پايه صادراتي اواپراتور سردخانه صنعتي از 18 تا 23 كيلو وات از قرار هر دستگاه 1200 دلار

 5- قيمت پايه صادراتي اواپراتور سردخانه صنعتي از 24 تا 29 كيلو وات از قرار هر دستگاه 1700 دلار

 6- قيمت پايه صادراتي اواپراتور سردخانه صنعتي از 30 تا 40 كيلو وات از قرار هر دستگاه 2200 دلار

 7- قيمت پايه صادراتي اواپراتور سردخانه صنعتي از 41 تا 50 كيلو وات از قرار هر دستگاه 3000 دلار

 8- قيمت پايه صادراتي انواع كندانسوز سردخانه صنعتي از 6 تا 12 كيلو وات از قرار هر دستگاه 460 دلار

 9- قيمت پايه صادراتي انواع كندانسور سردخانه صنعتي از 13 تا 22 كيلو وات از قرار هر دستگاه 800 دلار

 10- قيمت پايه صادراتي انواع كندانسور سردخانه صنعتي از 23 تا 40 كيلو وات از قرار هر دستگاه 1400 دلار

11- قيمت پايه صادراتي انواع كندانسور سردخانه صنعتي از 41 تا 65 كيلو وات از قرار هر دستگاه 320 دلار 12- قيمت پايه صادراتي انواع كندانسور سردخانه صنعتي از66 تا 80 كيلو وات از قرار هر دستگاه 2900 دلار

 13- قيمت پايه صادراتي انواع كندانسور سردخانه صنعتي از 81 تا 110 كيلو وات از قرار هر دستگاه 3500 دلار

 14- قيمت پايه صادراتي درب كشويي سردخانه صنعتي با قفل و المنت از قرار هر متر مربع 300 دلار

15- قيمت پايه صادراتي درب لولايي سردخانه صنعتي با قفل و المنت از قرار هر متر مربع 250 دلار معاونت كمك هاي فني تجاري و حمايت از صادرات

 • مراتب فوق طي نامه شماره 346506/343076/747/3/71/543 مورخ 22/12/84 دفتر صادرات گمرك ايران به كليه گمركات اجرايي ذيربط ابلاغ گرديد.

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص نرخ صادراتي برخي از تجهيزات پزشكي دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم – احتراما،

 در پاسخ به نامه شماره 655/84 مورخ 15/9/1384 شركت توليد سيستم هاي احياء نوزاد (توسان) درخصوص تعيين قيمت پايه ي صادراتي انواع تجهيزات پزشكي ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند درخواست در جلسه مورخ 19/10/84 كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مطرح و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ گرديد.

1- قيمت پايه صادراتي دستگاه انكوباتور نوزاد توليدي شركت توسان از قرار هر دستگاه 1900 دلار 2- قيمت پايه صادراتي متعلقات دستگاه انكوباتور نوزاد توليدي شركت توسان شامل:

الف- سروو كنترل از قرار هر دستگاه 130 دلار

ب – جك از قرار هر دستگاه 150 دلار

 ج – پايه سرم از قرار هر عدد 60 دلار

 د – پايه مانيتور از قرار هر عدد 35 دلار

 3- قيمت پايه صادراتي تخت احياء نوزاد توليدي شركت توسان از قرار هر دستگاه 1900 دلار

 4- قيمت پايه صادراتي متعلقات تخت احيا نوزاد توليدي شركت توسان شامل :

 الف – ساكشن از قرار هر دستگاه 290 دلار

 ب – كپسول 10 ليتري اكسيژن از قرار هر عدد 80 دلار

ج- مانومتر و فلومتر از قرار هر دستگاه 45 دلار

 د – پايه مانيتور از قرار هر دستگاه 35 دلار

 5- قيمت پايه صادراتي فتوتراپي 8 لامپ توليدي شركت توسان از قرار هر دستگاه 940 دلار

6- قيمت پايه صادراتي متعلقات فتوتراپي 8 لامپ توليدي شركت توسان شامل:

الف – نشانگر ديجيتال هما از قرار هر دستگاه 60دلار

 ب – پايه سرم از قرار هر عدد 60 دلار

 7- قيمت پايه صادراتي فتوتراپي 12 لامپ توليدي شركت توسان از قرار هر دستگاه 940 دلار

 8- قيمت پايه صادراتي متعلقات فتوتراپي 12 لامپ توليدي شركت توسان شامل :

 الف – نشانگر ديجيتال دما از قرار هر دستگاه 60 دلار

 ب – پايه سرم از قرار هر عدد 60 دلار 9- قيمت پايه ي صادراتي فتوتراپي 4 لامپ توليدي شركت توسان از قرار هر دستگاه 295 دلار

ضمنا مصوبه شماره 8848/2/ك/ف مورخ 3/5/75 كان لم يكن تلقي مي گردد. معاونت كمك هاي فني تجاري و حمايت از صادرات • مراتب فوق طي نامه شماره 346490/342600/747/71/542 مورخ 22/12/84 دفتر صادرات گمرك ايران به كليه گمركات اجرايي ذيربط ابلاغ گرديد.

1