حداقل دستمزد سال آينده 487 هزار تومان عنوان

 خبرگزاري ايسنا

نويسنده

 خبرگزاري ايسنا

مرجع

 

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در حالي كه نشست سه‌جانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت بر سر دستمزد سال 92 عصر امروز برگزار شد كه افزايش 25 درصدي دستمزد كارگران در سال آينده به تصويب رسيد.

اين رقم در مقايسه با حداقل دستمزد تعيين شده در اسفند سال گذشته كه 389 هزار و 700 تومان بود به 97 هزار و 425 تومان افزايش يافته است.

همچنين شوراي عالي كار درباره حق مسكن، و بن نقدي تعيين كرد كه اين موارد براي سال 92 افزايشي نداشته باشند. بر اين اساس ميزان بن نقدي كارگري ?? هزار تومان و حق مسكن ?? هزار تومان مانند دستمزد سال 91 تعيين شد.

در اين زمينه يك عضو شوراي عالي كار از تصويب الزام كارفرمايان به پرداخت پايه سنواتي از ابتداي سال آينده و افزايش حق اولاد كارگران به 62 هزار تومان خبر داد.

محمد احمدي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در جلسه‌ امروز شوراي عالي كار مصوب شد تا كارفرمايان پايه سنواتي همه‌ كارگران قراردادي كه يك سال سابقه‌ كار دارند را پرداخت كنند و از ابتداي سال آينده كارفرمايان مكلف به پرداخت پايه‌ سنواتي خواهند بود.

وي هم‌چنين از افزايش پايه سنوات روزانه به 300 تومان خبر داد و گفت: اين رقم امسال 250 تومان تعيين شده بود كه در جلسه‌ امروز شوراي عالي كار به 300 تومان افزايش پيدا كرد.

احمدي با اشاره به تصويب افزايش 25 درصدي دستمزد كارگران براي سال آينده افزود: در بخش ساير سطوح مزدي 10 درصد افزايش به اضافه 1984 تومان به تصويب رسيد.

اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه افزايش حق مسكن و بن كارگري در جلسه‌ امروز شورا به كجا رسيد، گفت: متاسفانه كارفرمايان زير بار افزايش حق مسكن نرفته‌اند. بن كارگري هم افزايش نيافت ولي حق اولاد كه براي امسال 38 هزار و 970 تومان تعيين شده بود سال آينده افزايش يافته و به رقم 62 هزار تومان رسيده است.

وي هم‌چنين درباره‌ پيش‌بيني سبد كالا براي كارگران در كنار افزايش حداقل دستمزد گفت: اين موضوع به نظر و مساعدت دولت و تامين منابع مالي آن بستگي دارد كه اميدواريم سال آينده عملياتي شود.

به گزارش ايسنا، افزايش 25 درصدي دستمزد در جلسه‌ روزدوشنبه شوراي عالي كار در شرايطي به تصويب رسيد كه طي هفته‌هاي گذشته مذاكرات متعددي ميان گروه‌هاي كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار و پيشنهادات مختلفي از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده‌ دستمزد سال 92 كارگران با رقم حداقل 487 هزار و 125 تومان بسته شد و كارفرمايان و كارگران با افزايش 25 درصدي دستمزد به توافق رسيدند.

1