راهنماي درخواست مجوز تأسيس واحد صنعتي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 شبكه زنان كارآفرين

مرجع

 

راهنماي درخواست مجوز تأسيس واحد صنعتي


مرحله اول
بررسي و مطالعه و ارزيابي فعاليت صنعتي مورد نظر توسط سرمايه‏گذار به منظور انتخاب نوع فعاليت صنعتي و محل اجراي آن . 

 
مرحله دوم
مراجعه به اداره كل صنايع استان مورد نظر براي دريافت پرسشنامه ،‌ به استثناي توليد انواع خودرو (شامل سواري ، وانت ، ميني‏بوس و اتوبوس ، كاميون ، دوچرخه و موتورسيكلت و ماشين‏آلات راه‏سازي) كه متقاضي مي‏تواند پرسشنامه را از اداره كل صنايع استان دريافت دارد ولي براي بررسي و صدور مجوز ، متقاضي بايد به اداره كل نظارت بر اجراي طرحهاي صنعتي مراجعه كند . ت

مرحله سوم
تكميل پرسشنامه توسط متقاضي و ارائه آن به اداره كل صنايع استان و در موارد خاص به اداره كل نظارت بر اجراي طرحها

مرحله چهارم
بررسي پرسشنامه توسط اداره كل صنايع استان ذيربط و در موارد استثنا توسط اداره كل نظارت بر اجراي طرحها

مرحله پنجم
برآورد هزينه صدور جواز تأسيس و اعلام آن به متقاضي براي واريز به حساب شماره 310 خزانه به ميزان نيم در هزار سرمايه ثابت تا سقف مبلغ يك ميليون ريال

مرحله ششم
صدور جواز تأسيس از طرف اداره كل صنايع استان و يا اداره كل نظارت بر اجراي طرحها

محل مراجعه :

استانها: ادارات كل صنايع استان
تهران: ‌اداره كل نظارت بر اجراي طرحها ( در موارد خاص) واقع در خيابان استاد نجات‏اللهي ، چهارراه شهيد كلانتري

محل مراجعه براي طرح اعتراض يا شكايت :
استانها : مدير كل صنايع استان ذيربط

مرحله اول : اداره كل نظارت بر اجراي طرحها
مرحله دوم : معاون توسعه صنعتي
مرحله سوم : مدير كل دفتر ارزشيابي ، بازرسي و روابط كار

تذكر :
كليه مديران وزارت صنايع حداقل هفته‏اي 4 ساعت ملاقات عمومي دارند كه با گرفتن وقت قبلي با تماس تلفني ميتوان به آنان مراجعه كرد و درباره اين مورد و نيز ساير موارد مذكور در اين راهنما به مشاوره و گفت و گو پرداخت . ت
راهنماي درخواست مجوز المثني براي مجوزهاي صنعتي گمشده

شرايط درخواست كننده :
داشتن مجوز از وزارت صنايع

مدارك مورد نياز :
ـ ارائه درخواست
ـ‌ دو نوبت آگهي در روزنامه‏هاي كثيرالانتشار ، مبني بر گم شدن مجوز
ـ‌ ارائه تصوير مجوز قبلي ، و در صورت عدم امكان ،ذكر مشخصات كامل آن با آخرين اصلاحات
ـ‌ ارائه تعهدنامه محضري مبني بر قبول كليه عواقب و خسارتهاي ناشي از گم شدن مجوز و صدور المثناي آن
ـ تقبل پرداخت هزينه‏هاي مربوط به صدور مجوز المثني

محل مراجعه :
استانها
: اداره كل صنايع استان
تهران : اداره كل تخصصي ذيربط در وزارت صنايع ، خيابان استاد نجات‏اللهي ، چهارراه شهيد كلانتري ،

محل مراجعه براي طرح اعتراض يا شكايت

استانها : مدير كل صنايع استان

مرحله اول : معاون توسعه صنعتي يا معاون تخصصي ذيربط
مرحله دوم : مدير كل دفتر ارزشيابي ، بازرسي و رواب

1