همايش تبيين جايگاه موسسات خدمات بازاريابي عنوان

 سازمان توسعه تجارت ايران

نويسنده

 WWW.Top.ir

مرجع

 

محورهاي همايش

 • تعريف موسسات خدمات بازاريابي
 • ضرورت ايجاد، گشترش و نقش موسسات خدمات بازاريابي در كارآممدي صادرات و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي
 • انتظارات صنايع از موسسات خدمات بازاريابي
 • بررسي راهكارهاي توسعه تعامل بنگاه‌هاي صادراتي با موسسات خدمات بازاريابي
 • بررسي راهكارهخاي حمايت از ايجاد و توسعه موسسات خدمات بازاريابي
 • بررسي نقش موسسات خدمات بازاريابي در توسعه صادرات

مخاطبين همايش

 • تشكل‌هاي صادراتي
 • صادركنندگان نمونه
 • اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها
 • فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد و دانشجويان دكترا
 • شركت هاي خدمات مشاوره بازاريابي

با سخنراني اساتيد مدعو از سازمان توسعه تجارت ژاپن (Jetro)

 • برگزار كنندگان: سازمان توسعه تجارت ايران- مقاومت بازاريابي و تنظيم روابط تجاري
 • مكان : سالن خليج فارس- محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران
 • زمان: سه شنبه 9 بهمن 1386
1