دومين همايش ملي توسعه صادرات نرم افزار عنوان

 اتحاديه صادركنندگان نرم افزار ايران

نويسنده

 www.parsads.com

مرجع

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به وب سايت زير مراجعه بفرمائيد.

http://www.parsads.com/users/uise/pages/1

1