سومين جشنواره بين‌المللي فارابي عنوان

 پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

نويسنده

 farabiaward.ir

مرجع

 

جشنواره بين‌المللي فارابي»، ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به صورت سالانه برگزار مي‌گردد. اين جشنواره با عنايت به اهداف مشخص شده براي آن در دو حوزه نظري و کاربردي، از حيث سازماني به گونه‌اي تعريف شده تا از حداکثر حمايت مراکز پژوهشي- آموزشي فعال در گستره علوم انساني برخوردار باشد.

براي اين منظور تجارب ارزنده جشنواره‌هاي بين‌المللي کشور و ديدگاهها و پيشنهادهاي ارايه شده از سوي فرهنگستان‌ها‌ و مؤسسات پژوهشي و علمي کشور مورد توجه قرار گرفت و در طراحي جشنواره به کار گرفته شد.

افزون بر آن، کليه نهادهاي علمي- پژوهشي حوزوي و دانشگاهي به صورت موثر جهت مشارکت در سياستگذاري جشنواره فراخوانده شده‌اند؛ که در مجموع، تلاشي فراگير و اقدامي جمعي را براي شناسايي و تقدير از برگزيدگان علوم انساني و اسلامي، شکل مي‌دهد.

جشنواره بنا به تعريف در دو سطح «جوان (زير 35 سال)» و «بزرگسال» به دريافت، بررسي و انتخاب آثار برگزيده مي‌پردازد، و از حيث قلمرو جغرافيايي دو حوزه داخل و خارج را پوشش مي‌دهد. در حوزه داخل کشور، کليه آثار توليد شده توسط ايرانيان، فارغ از محل کنوني سکونت و اشتغال، مدنظر است و در حوزه خارج، توليد آثار پژوهشي توسط کساني که داراي تابعيت ايراني نيستند،‌دنبال مي‌شود.

 • چرا جشنوارة فارابي؟

سياستگذاران علم و فن آوري در جمهوري اسلامي ايران با تأکيد و تشويق دانشمندان علوم انساني بر آن شدند تا در زمينه تحقيقات علوم انساني و فرهنگ و تمدن ايران و اسلام جشنواره‌اي بين¬المللي ـ که جاي آن سخت خالي مي‌نمود ـ برگزار کنند.

اين هدف ارجمند با عنايت حضرت حق پس از يک سال مطالعه و برنامه‌ريزي صورت تحقق يافت و جشنواره به نام گراميِ حکيم ابونصر فارابي که شخصيتي جهانيش دانند و جامع حکمت، ادب، هنر و عرفانش شناسند، و تأثير شگرفي بر عالم انديشه گذاشته است، نامبردار شد.

بيش از دويست کتاب و رساله در شرح آثار افلاطون و ارسطو به‌ويژه فنّ شعر، منطق، فلسفه و سمع‌الکيان به جامعة جهاني تقديم کرد و ساير شروح و نظريات حکيمان و متکلمان روزگار خود را در باب حکمت يونانيان با ديدي واقع‌نگر و دور از تعصب به محک نقد کشيد و اين مرتبت والا را در شرايطي احراز کرد که با چراغ پاسبانان در شب مي‌خواند و مي‌نوشت و از مقاصد مادي و تجملات زندگي سخت احتراز داشت.

فارابي از راه نقد و نظر اغراضِ فلسفة افلاطون و ارسطو را بر شکافت و فرياد برآورد که " تعلّم، طريق نظر است و تعرُّف، وجهِ طلب". حدود 15 تن از دانشمندان شرق و غرب، دانش بشري را طبقه‌بندي کرده‌اند.

به طبقه‌بندي فارابي نيز بنگريم که با توجّه به اغراض علوم، طبقه‌بنديي خاصّ ارائه کرده است که صرفاً تقليدي نيست. کتاب آراي مدينة فاضله او ـ در برابر مدينة جاهله و فاسقه ـ تقريبي است ميان تفکر حوزه علمي يونان و جهان اسلام. او اشراق افلاطون، انوار اِسپهبديّة زرتشت، مادّه نامتعينِ آناکسي مِنس و حقيقت محمدّي در فرهنگ اسلامي را با دقت از نظر گذرانيده با يافتن وجوهي مشترک، اين چند ديدگاه فلسفي را در تبيين حقيقت جهان هستي به هم نزديک ساخته است.

بر کتاب جالينوس که در تأويل کلام ارسطو جانب حقيقت را فرو مي‌گذارد، اعتراض و در ادب جدل، از رهگذر ارزشيابي علمي رأي راوندي را سست معرفي مي‌کند و در علم الهي بر ردِّ تفکّر رازي کتاب مي‌نويسد. از مهم‌ترين تأليفات فارابي در جمع ميان عقايد افلاطون و ارسطو، کتاب فصوص الحکم است، که بعدها محي‌الدّين بن‌العربي نيز بدين نام کتاب نوشت.

 • مباني قانوني

«جشنواره بين‌المللي فارابي» در مقام اجراي بند 4 اصل3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعريف شده است؛ آنجا که قانونگذار «تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان» را رسالتي مهم معرفي مي‌نمايد.

«جشنواره بين‌المللي فارابي» در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 هـ.ش کشور اجراء مي‌شود؛ آنجا که «جمهوري اسلامي ايران» را قدرت اول منطقه‌اي در سطوح علمي، فناوري و اقتصادي معرفي مي‌نمايد. افزون بر اينکه الهام‌بخشي جمهوري اسلامي ايران، در گرو شناسايي و معرفي ظرفيت‌هاي علمي کشور و جهان اسلام در سطح بين‌الملل مي‌باشد.

«جشنواره بين‌المللي فارابي» در اجراي مصوبه مورخ 5/9/1385 به شماره 135632/ت35087هـ هيات محترم دولت، برگزار مي‌گردد.

 • اهداف جشنواره

«جشنواره بين‌المللي فارابي» افزون بر اينکه فضاي مناسبي را براي آشنايي انديشمندان علوم‌انساني ايران و اسلام شناسان و ايران شناسان ملل مختلف با يکديگر فراهم مي‌سازد؛ دو دسته از اهداف «نظري ـ کاربردي» را به شرح زير دنبال مي‌نمايد:

 • اهداف نظري
 1. تشويق جهت توليد، تقويت، توسعه و بومي‌سازي علوم انساني- اسلامي در ايران و جهان اسلام؛
 2. کمک به تبيين اهميت، کارکرد و نقش مؤثر علوم انساني در فرآيند برنامه‌ريزي و سياستگذاري؛
 3. آشناسازي و عمق‌بخشي جامعه ايران و جهان اسلام، مخصوصاً جوانان، نسبت به نقش علوم انساني در حوزه توليد علم و تمدن‌سازي؛

 4. معرفي توان علمي ايران و جامعه اسلامي در حوزه علوم انساني ـ اسلامي.
 • اهداف کاربردي
 1. تمهيد شرايط مناسب براي تشويق و هدايت استعدادهاي جوان به تحصيل و تحقيق در حوزه علوم انساني ـ اسلامي.
 2. کمک به کاربردي شدن علوم انساني از طريق شناسايي مهمترين مسائل در گستره جامعه ايران و جهان اسلام.
 3. شناسايي و معرفي استعدادهاي برتر در حوزه علوم انساني- اسلامي جهت بهره‌مندي از توان ايشان در فرآيند توسعه مرزهاي دانش.
 • ضرورت‌ها

اگرچه توجه به حوزه علوم انساني، صرفاً در برگزاري جشنواره‌ها منحصر نمي‌گردد، اما نمي‌توان منکر اين واقعيت شد که برگزاري جشنواره‌اي مستقل، ويژه علوم انساني- اسلامي، مبتني بر ضرورت‌هاي خاصي است که مهمترين آنها عبارتند از:

 • ضرورت نظريه‌پردازي در حوزه علوم انساني

اگرچه تاکنون معيارهاي مختلفي براي رده‌بندي بازيگران در عرصه بين‌المللي ارايه شده، اما نقش فزاينده و موثر علوم انساني غير قابل انکار بوده و ما را به آنجا رهنمون مي‌شود که بدون توجه به اصل "نظريه‌پردازي" بومي در اين حوزه، نمي‌توان به الگويي مناسب و کاربردي- حتي- از توسعه نيز دست يافت. لذا ضرورت ايفاي نقش در فرآيند توسعه مرزهاي دانش،‌‌ مي‌طلبد تا جايگاه عالي علوم انساني احيا شود و جشنواره بين‌المللي فارابي، بر اين بُعد توجه و اهتمام دارد.

 • ضرورت نقد گفتمان غالب بر حوزه دانش علوم انساني

با توجه به قرار داشتن حوزه علوم انساني در حاشيه سياست‌هاي توسعه‌اي و تشويقي موجود، ضرورت نقد اين وضعيت با هدف تقويت توان ملي در چارچوب آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، بيش از پيش حس مي‌شود که «جشنواره بين‌المللي فارابي» مي‌تواند گامي موثر در اين راستا و فراهم‌آورنده فضايي مناسب براي نيل به اين هدف باشد.

در مجموع «جشنواره بين‌المللي فارابي» با توسعه فضاي رقابت علمي، به تقويت و ارتقاي محتوايي و شکلي اين علوم کمک نموده و منجر به ارتقاي جايگاه آن در نظام مديريتي مي‌گردد که رسالتي مهم و کاربردي به شمار مي‌آيد.

 • موضوع جشنواره

موضوع جشنواره، تحقيقات حوزة علوم انساني و اسلامي است. آثاري در جشنواره پذيرش ، ثبت ، بررسي ، ارزيابي و معرفي مي شوند که واجد ويژگي «اثر پژوهشي» باشند و قالب ارائه آنها مي تواند متفاوت باشد.

در کنار حوزه «آثار پژوهشي»، حوزه‌هاي ديگري که متناسب با شرايط، امکان فعال‌سازي آنها و ارائه جوائز به برگزيد‌گان وجود دارد،‌ عبارتند از:

 1. تصحيح انتقادي آثار ماندگار تاريخي، ادبي، فلسفي و...
 2. نظريه‌پردازي و نقادي (با معرفي هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي*)
 3. ترجمه يا مترجم برتر و تاثيرگذار در حوزه اهداف جشنواره *
 4. پيشکسوت علوم انساني
 5. شخصيت‌هاي پيشرو در حوزه علوم انساني
 6. مفاخر پژوه برجسته
 7. مدير پژوهشي برتر *
 8. مراکز تحقيقاتي فعال و تاثيرگذار در حوزه اهداف جشنواره
 9. فصلنامه‌ علمي پژوهشي برتر*
 • گروههاي علمي جشنواره

فرآيند پالايش،‌ داوري و انتخاب آثار و افراد برگزيده در گروه‌هاي علمي جشنواره به شرح زير به انجام مي‌رسد. اين گروه‌ها متشکل از 5 تا 7 نفر از استادان و محققان برجسته حوزه مربوط حداقل، داراي مرتبه دانشياري، مي‌باشند.

 1. تاريخ، جغرافيا و باستانشناسي
 2. حقوق
 3. زبان و ادبيات
 4. علوم اجتماعي و علوم ارتباطات
 5. علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري
 6. علوم تربيتي و روانشناسي، علوم رفتاري و تربيت بدني
 7. علوم سياسي، روابط بين‌الملل و مطالعات منطقه‌اي
 8. فقه،‌ اصول، علوم قرآني و حديث
 9. فلسفه، کلام، اخلاق‌، اديان و عرفان
 10. مطالعات هنر و زيبايي‌شناسي
 11. فناوري اطلاعات، اطلاع‌رساني و کتابداري

تصوير پوستر همايش

1