دومين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي

مرجع

 

معرفي كنفرانس

بسم الله الرحمن الرحيم
با ياري خداوند متعال دومين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري  و موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در 1 ديماه 1395 در شهر تاريخي-فرهنگي شيراز برگزار خواهد شد.
همانطور كه پژوهشگران و متخصصين مطلع مي باشند كنفرانس هاي علمي موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي از معتبرترين كنفرانس ها بوده كه گواهي نامه هاي آن مورد تاييد دانشگاه ها، سازمان ها، انجمن ها و اساتيد مي باشد. همچنين بخش متمايز اين همايش ها كه تماما بطور مشترك با دانشگاه ها و انجمن هاي معتبر داخلي و بين المللي برگزار مي گردد، محورهاي خاص و بسيار تخصصي و تك محوري آن مي باشد.
لذا به جرات مي توان گفت تك محوري و تخصصي بودن اين كنفرانس ها نه در كشور ايران بلكه در جهان بي نظير بوده و كمتر مي توان كنفرانسي را يافت كه تاكيد بر تخصصي بودن محورها و عناوين داشته باشد.

كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري از بزرگترين سمينارهاي تخصصي كارآفريني ايران و خاورميانه است كه در بخش عنوان، موضوعات و تك محوري بودن كمتر دانشگاهي بطور تخصصي در اين زمينه فعاليت نموده است.
حضور پررنگ متخصصان و اساتيد برجسته بين المللي در اين كنگره و حمايت 10 دانشگاه خارجي و چند دانشگاه داخلي نقطه متمايز اين كنفرانس مي باشد. طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته علاوه بر ارائه شفاهي مقالات، بخش هاي زير نيز در اين كنفرانس در نظر گرفته شده اند:

- سخنراني كليدي اساتيد برجسته داخلي و بين الملي
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي- پژوهشي
- برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي
- برپايي نمايشگاه تخصصي كارآفريني و خلاقيت نوآوري

دبيرخانه دومين كنفرانس بين المللي كارآفريني، خلاقيت و نوآوري

1 2 3