دومين كنفرانس بين المللي مديريت و كارافريني عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 cime.ir

مرجع

 

درباره كنفرانس


دومين كنفرانس بين المللي مديريت و كارآفريني با محوريت نوآوري، خلاقيت و كارآفريني، توسعه اقتصادي، توليد و مديريت مالي، مديريتدومي دانش و اطلاعات، مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه، فرهنگ كارآفريني و نوآوري استراتژيك، شناسايي فرصت هاي كارآفريني رشته هاي مختلف، نقش قوانين كارآفريني در كشور، بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري و ... با هدف بررسي دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و كارآفريني، معرفي نوآوري هاي دانش مديريت، صنعت و كارآفريني در حوزه داخلي و بين­ المللي و تبادل ديدگاه ها، تبادل اطلاعات بين اساتيد، دانشجويان و مديران صنايع و سازمان­هاي اجرايي، شناسايي و معرفي دانش پژوهان و دانشجويان برتر در حوزه مديريت و ... با همكاري دانشگاه هاي معتبر سراسر كشور، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته بين المللي و ملي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان­هاي مديريتي برگزار مي­گردد.

اهداف:

بررسي دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت كارآفريني

معرفي نوآوري­ هاي دانش مديريت كارآفريني در حوزه داخلي و بين­ المللي و تبادل ديدگاه­ها

بهره مندي از تجارب بين المللي در مديريت دانش

ارتقاء فرهنگ پژوهش و نوآوري در تصميم گيري­ ها و سياست گذاري­ ها

ارتقاء فرهنگ سياست گذاران عالي و مديران ارشد نسبت به روش­ها و فرآيندهاي نوين مديريتي

تبادل اطلاعات بين اساتيد و دانشجويان و مديران صنايع و سازمان­ هاي اجرايي

بررسي حوزه هاي اولويت دار استراتژيك در رشد و توسعه سازمان­ها

آشنائي با موانع، راهكارها و تجربيات مديريت دانش در سازمان ­ها

شناسايي و معرفي دانش پژوهان و دانشجويان برتر در حوزه مديريت

تاريخ هاي مهم

1395/2/23 تاريخ شروع ثبت نام در همايش
1395/2/23 تاريخ شروع دريافت مقاله در همايش
1395/9/20 آخرين مهلت ثبت نام
1395/9/25 آخرين مهلت ارسال مقاله
1395/9/30 اعلام نتايج داوري
1395/10/4 تاريخ برگزاري
مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار كننده

1 2