دومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21 عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 http://icme21.com/fa/

مرجع

 

اهداف برگزاري كنفرانس

كميته علمي و اجرايي دومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد در قرن 21 در تلاش هستند با برگزاري اين كنفرانس بتوانند ضمن فراهم سازي فرصتي مغتنم در جهت بهره مندي مستمر و نهادمند از خرد جمعي و كمك به ارتقاء كمي و كيفي اهداف و برنامه هاي مشترك در سايه تعامل و همكاري متقابل مؤسسات علمي، آموزشي و پژوهشي و سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در سطح ملي و بين المللي در راستاي اهداف كلي زير گام بردارند:

 برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهاي كنفرانس در سطح ملي و بين المللي

فرصت سازي براي پژوهشگران جوان به منظور آشنايي با مسائل و موضوعات اساسي و نوين در حوزه هاي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و جديدترين روش هاي پژوهشي انجام يافته

توجه به ضرورت و اهميت به كارگيري نتايج پژوهش هاي علمي و دانشگاهي و جهت دهي به فعاليت هاي تحقيقاتي در راستاي حل مشكلات بخش مديريتي و اقتصادي

تبادل دستاوردهاي جديد ميان مديران و متخصصان و بررسي فرايند كاربرد آنها در زمينه هاي روز

بررسي چالش هاي مديريتي و اقتصادي با توجه به تحولات جهاني 

بررسي چالش هاي پژوهشي در جامعه صنعتي كشور

افزايش ارتباط دانشگاه و صنعت

تاريخ هاي مهم

18 آذر ماه 95

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات

 02آذر ماه 95

آخرين مهلت ثبت نام نهايي با تخفيف

 24 اذر ماه 95

       آخرين مهلت ثبت نام     

30 آذر ماه

كنفرانس   

 

1