انديشه‌هاي ژرف در مديريت عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 كتاب "انديشه هاي ژرف در مديريت"

مرجع

 

هنر حرفه‌اي بودن

1- مسئوليت‌پذيري:
تقصيرها را به گردن گرفتن- سعي در برطرف كردن ضعف‌ها

2- يادگيري از ديگران: 
به حرف‌هاي ديگران گوش دهيم و ياد بگيريم

3- اقتدار:
استفاده از اختيارات و مستبد نبودن در كارها- عدم برخورد از موضع قدرت

4- عدم پنهان‌كاري در كارها:
اطلاعات در اختيار افراد با دانش و تخصص مناسب قرار گيرد پنهان كاري باعث سوءظن  و عدم اعتماد مي‌شود

5- رهبري در كارها:
اولين حركت در حل مشكلات و برنامه‌ريزي‌ها و كليه كارها رهبر بودن را با امتحان چيزهاي جديد و نشان دادن عدم هراس نشان دهيد

6- سخنان طلايي:
حرف و قول و عمل يكي باشد و تعهدات انجام شود و كاري 2 تا نشود، نه و بله منطقي باشد

7- الگو بودن:
طوري رفتار و عمل شوند كه بقيه الگو بگيرند، معمولاً كاركنان با ديدن بيشتر از شنيدن مورد توجه قرار مي‌گيرند‌

8- اتخاذ تصميمات دشوار: 
تصميمات دشوار و مبهم با كمال خودباوري گرفته مي‌شود

9- استفاده در مشاركت در كارها بجاي امر كردن در وظايف

10- وقت‌شناسي: 
دقيق و وقت‌شناس در جلسات و ملاقات‌ها صداقت و راستي را نشان مي‌دهد

1 2 3 4 5 6 7 8