آغاز دور جديد كارورزي فارغ‌التحصيلان عنوان

 خبرگزاري مهر

نويسنده

 خبرگزاري مهر

مرجع

 

حسن طايي گفت:‌ نظارت بر عملياتي شدن "نقشه توسعه كارآفريني كشور" و برنامه ريزي براي "ايجاد سازمان نظام كارآفريني كشور" از برنامه هاي معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال براي بهبود وضعيت بازار كار كشور است.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه از برنامه ريزي براي استمرار طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي خبر داد و افزود: برنامه ريزي براي اين طرح به منظور بسترسازي مناسب و آماده سازي نيروي كار دانش آموخته و حضور واقعي آنان در بازاركار قبل از استخدام انجام خواهد شد.

وي با اعلام برنامه ريزي براي اجراي "طرح مبادله سوابق بيمه اي نيروي كار ايراني به صورت بين المللي" تاكيد كرد: اين طرح به منظور تسهيل فرايند اعزام نيروي كار متخصص به خارج از كشور و حمايت از بازگشت نيروي كار ايراني شاغل در خارج از كشور در دست تدوين است.

طايي همچنين از تشكيل اتاق فكر به منظور مسئله شناسي بازار كار كشور خبر داد و افزود: اين كار با همكاري موسسه كار و تامين اجتماعي و متخصصان حوزه بازار كار انجام خواهد شد. وي با بيان اينكه برنامه ريزي براي اجراي طرح اعطاي كارت اعتباري مهارت آموزي و شغل يابي به منظور ايجاد بانك جامع مديريت اطلاعات بازار كار از ديگر طرح هاي معاونت كارآفريني و اشتغال است گفت: سازماندهي دفاتر كارآفريني و اشتغال وزارتخانه ها و سازمان ها نيز در دستور كار اين معاونت قرار دارد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه خاطر نشان كرد: يكي ديگر از برنامه هاي معاونت اشتغال برنامه ريزي براي ايجاد اطلس ملي مشاغل در ايران به منظور شناسايي آخرين وضعيت رشته هاي شغلي و مشاغل فعلي و آتي در ايران است كه ايجاد اين اطلس ملي، راهگشاي كارآفريني در كشور خواهد بود.

وي با اعلام تشكيل كميته ICT و اشتغال و همچنين اجراي طرح هاي خاص براي گسترش و ترويج استفاده از فاوا (فناوري اطلاعات و ارتباطات) در بنگاه هاي كوچك و متوسط تصريح كرد: تشكيل كميته اشتغال روستايي به ويژه در مناطق محروم با رويكرد توانمندسازي، جامعه پذيري، اشتغال پذيري، بانك پذيري و اشتغال زايي نيز در دستور كار است.

1