بيل گيتس؛ کارآفرين، مدير و رهبر عنوان

 ترجمه: محمد سالاري

نويسنده

 Harward Business Review

مرجع

 

27 ژوئن مصادف است با آخرين روز کاري مرد شماره يک مايکروسافت. مطالب زيادي در مورد وي به قلم تحرير درآمده و در سخنراني ها، سمينارها و گردهمايي هاي مختلف بر زبان ها جاري شده است.

انبوه اين مطالب شايد موجب شده 27 ژوئن به عنوان آخرين روز کاري بيل گيتس، براي برخي نيز نشان خلاصي و رهايي از شر اين همه گفت و شنود و شايعه در مورد فرد نه چندان مودبي باشد که در حوزه کسب و کار درخشيده است.

هدف از اين مقاله تجزيه و تحليل نکاتي است که تازه کارهاي کسب و کار مي توانند از شايد موفق ترين کارآفرين عصر ما بياموزند.

  • تمرکز

زندگاني بيل گيتس در بيش از 30 سال نشانگر وضوح و شفافيت ارتباط بين فکر و عمل وي بوده است. بيل بي شباهت به بسياري از هم دوره اي هاي خود هيچ گاه از چيزي که بهتر از همه سردر مي آورد يعني نرم افزار، منحرف نشد. او بر چيزي تکيه کرده که به طور کلي نرم افزار و به طور خاص سيستم هاي عامل ناميده مي شود.

ورود به حوزه هاي ناشناخته شايد جالب و جذاب باشد اما مستلزم درجات بسيار بالايي از خطرپذيري و ريسک است. آنگاه که بايد براي سخنان peters و waterman تحت عنوان «به کار اصلي بچسبيد» يا Hamel و Prahalad تحت عنوان «شايستگي اصلي» مثالي بياوريد، هيچ مصداقي بهتر از بيل گيتس و مايکروسافت پيدا نخواهيد کرد. تمرکز به مفهوم توان پيگيري اهداف بدون توجه به موانع و مسائل است که چنين حدي از پشتکار به سادگي محقق نمي شود.

  • بزرگ انديشي

علاوه بر تمرکز، توان بزرگ انديشي و آرزوهاي بزرگ در سر داشتن، بيل گيتس را از ديگر کارآفرين ها متمايز مي کند. اين موضوع به خصوص در مواردي صحيح است که کارآفرين هاي نوظهور با نگرش کاملاً محافظه کارانه از رشد و توسعه بازمانده اند.

کارآفرين ها بايد در خود و گروهشان اعتماد به نفس را تقويت کرده و هميشه اين موضوع را تکرار کنند که مي توان برنده شده و به شماره يک هاي دنيا پيوست.

  • شور و نشاط

يک ضرب المثل است که مطابق با آن «اگر کاري ارزش انجام دادن داشته باشد، ارزش درست انجام دادن را هم دارد» از يک يادداشت تشکرآميز براي تهيه طرح مي توانيد بر انجام پروژه به بهترين وجه و اينکه هرکسي مسووليت خود را در بهترين وضعيت به انجام برساند، استفاده کنيد. نياز به نوآوري مداوم نيز از اهميتي مشابه برخوردار است.

اين موضوع به خصوص در صنايع با تکنولوژي پيشرفته که هزينه هاي تحقيق و توسعه و نرخ نوآوري در آن بالا مي باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است. در حوزه کسب وکار «تغيير» تنها اصل تغييرناپذير است و هرمقدار که ما منطبق با شرايط باشيم از توفيق بيشتري بهره مند خواهيم شد.

  • اصل يادگيري مداوم در سراسر زندگي

بيل گيتس با اينکه از دانشگاه اخراج شد اما بيشتر از هرکدام از ما متن خوانده ومطلب به رشته تحرير درآورده است. وي عملاً نشان داد سازمان هاي آموزشي و آکادميک ما با چه محدوديت هايي مواجه هستند و در دانشگاه ها چه چيزهايي را نمي توان به دانشجويان آموخت.

همان طور که تحصيلات آکادميک و رسمي اهميت دارد، اصل يادگيري مداوم در سراسر زندگي نيز از اهميت برخوردار است. دانش بي نهايت است و اگر ما حتي بدون هيچ وقفه اي در سراسر عمر خود به دانش اندوزي بپردازيم، باز هم شايد هنوز به قدر کف دست از اين انبان برنگرفته باشيم. دانش بايد به فروتني، تواضع و خرد و نه غرور و خود بزرگ بيني بينجامد.

سهمي که از جامعه دريافت کرده ايد به آن برگردانيد: «تاسيس بنياد بيل و مليندا» ابعاد جديد انسان دوستي را با پيام «مبارزه با مالاريا و سرطان و ايدز» در سطح جهاني به فعاليت هاي گيتس افزوده است.

«احساس خوب داشتن با انجام اعمال نيک» شايد شعاري قديمي باشد ولي هنوز مي تواند بهترين راه براي مبارزه با بيماري هايي باشد که هر سال ميليون ها نفر را در سراسر جهان به کام مرگ مي کشاند.

بيل گيتس از خود در دو حوزه تمرکز بر اهداف کسب وکار و نيز نوع دوستي، پشتکار قابل توجهي را نشان داده و اکنون به يک شهروند بين المللي مبدل شده است.

  • قانون پنج درصد را فراموش نکنيد

هميشه پنج درصد از سود معاملات خود را براي نيک انديشي، مهرورزي، نيکوکاري و نوع دوستي با هر ابزار و تسهيلات و سازماني که مناسب و ذي صلاح مي دانيد صرف کنيد.

ثروت تنها در داشتن برج هاي بزرگ، سوار شدن بر اتومبيل هاي آخرين سيستم، حساب بانکي با رقم هاي بالا و... نيست بلکه علاوه بر اين توان به کارگيري اين منابع به عنوان دستمايه افرادي که استعدادهاي پنهان جامعه بشري هستند خود به مفهوم سرمايه گذاري بر زيرساخت هاي آينده جامعه بشري است که فرزندان ما نيز بخشي از آن به حساب مي آيند و در آن محيط بايد زندگي و تعامل داشته باشند و اين مفهومي جامع از ثروتمندي است.

در عصري که تمايز بين هدف و وسيله به شدت مخدوش شده است افراد بزرگ بر سر راه خود با تضادها و تناقضات فراواني مواجه هستند و تبعيت افراطي از يک روش به خصوص، کمتر اثربخش است.

ممکن است عده اي با ابزارهايي که گيتس براي دسترسي به اهداف خويش برمي گزيند، موافق نباشند. از طرفي عده اي نيز نقش وي را در حوزه فناوري اطلاعاتي (IT) غيرقابل اغماض مي دانند.

با اين حال شايد تاريخ بتواند قضاوت بهتري در مورد وي ارائه کند. مبارزه با گرسنگي، بيماري و تلاش در جهت آموزش ديگران از ارزشمندترين فعاليت هايي است که هر انساني مي تواند براي انسان هاي ديگر روي اين کره خاکي به ارمغان آورد.

در عصر حاضر شايد مدل هاي بهتر از «بيل گيتس» زياد نباشند. طي 30 سال گذشته جهان شاهد ظهور و بروز کارآفرين هاي بزرگي بوده است و شايد 30 سال آينده جهان شاهد بزرگ ترين افراد نوع دوست و انسان دوست باشد که الزاماً اين بشردوستي با شاخص هاي پولي به اجرا درنيايد بلکه شکل وقف خود براي ديگران اشاعه و نمود پيدا کند.

1