معرفي خوشه صنعتي لاستيك رزن (استان همدان) عنوان

 ميثم ظهوريان

نويسنده

 پايگاه اطلاعات كارآفريني صنعت نفت

مرجع

 

ايده ايجاد خوشه صنعتي رزن به زماني برميگردد كه در سال 84 آقاي حسين ملك پور -عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا - در طي تحقيقاتي براي وزارت صنايع نشان دادند ، در منطقه رزن پتانسيل ايجاد خوشه صنعتي وجود دارد و پيرو اين تحقيقات در ارديبهشت 86 قرار داد كار منعقد شد .

هم اكنون وضعيت پروژه در مرحله پايان مطالعات شناختي است ، فاز اول تمام شده و گزارش نهايي تهيه شده است. گفتني است در اين منطقه حدود 53 واحد توليدي وجود دارد كه به طور تقريبي براي260 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است .

 لطفا براي دريافت متن كامل كليك كنيد

1