بذر اشتغال عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 وب‌سايت رشد

مرجع

 
  • مقدمه

يافتن شغل يکي از اصليترين دغدغه‌هاي افراد ، بخصوص فارغ التحصيلان دانشگاهي است. حتي در حين انتخاب رشته ، ابتدا فرصتهاي شغلي آن را مدنظر قرار مي‌دهند.

در اينجا روي صحبت ما بيشتر با دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي مي‌باشد. بسيارند افرادي که پس از فارغ التحصيلي به هر دري مي‌زنند تا جذب کار شوند، ليکن ناکام مي گردند و البته تعدادي از افراد نيز بلافاصله ، جذب بازار کار مي‌شوند.

شايد در ذهن خود با اين سوال دست و پنجه نرم کرده‌ايد که چرا برخي از افراد براحتي مشغول به کار مي‌شوند و برخي ديگر خير؟ در پاسخ بايد گفت که اکثر اين افراد از دوران دانشجويي مهارتهايي براي يافتن شغل کسب نموده‌اند و بدين وسيله بذر اشتغال خود را در بسياري از مراکز پاشيده‌اند. يافتن شغل نياز به آگاهيها و مهارتهايي دارد که به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:

  • با اساتيد و دبيران خود ارتباط برقرار کنيد.

علاقمندي و تلاشگري خود را به آنها نشان دهيد، زيرا اساتيد مي‌توانند علاوه بر راهنمايي شما به عنوان کليدهايي در جهت آگاه شدن شما از فرصتهاي شغلي عمل نمايند.

  • در سمينارهاي مرتبط با رشته و علايق خود ، شرکت فعال داشته باشيد.

شرکت در چنين سمينارهايي علاوه بر آشنا ساختن شما با مباحث جديد رشته تحصيلي خود و خلق ايده‌هاي نو در ذهنتان ، موجب آشنايي شما با متخصصين خواهد شد که ممکن است از همکاري شما در آينده استقبال نمايند.

  • خود را به مهارتهايي از قبيل دانش کامپيوتر و تسلط به يک زبان خارجي مجهز سازيد.

مراکز ادارات مرتبط با شغل خود را ، هم در شهرستان خود و هم در محل تحصيل شناسايي کرده و با آنها ارتباط برقرار نماييد.


در NGO ها يا نهادهاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي شرکت نماييد. فعاليت در چنين مراکزي علاوه بر گسترده‌تر کردن ارتباطات شما ، منجر به افزايش تجربه کاري شما و نيز داشتن سابقه‌اي مثبت از شما خواهد شد.

در فرصتهاي کارورزي و گذراندن طرح ، قابليتهاي خود را نشان داده و از جان و دل کار کنيد. زيرا اغلب چنين مراکزي ، نيروهاي کاري و مهره‌هاي خلاق و پر تلاش را جذب خواهند نمود.

  • اهداف خود را بلند ، اما گامهايتان را کوچک انتخاب کنيد.

انتظار نداشته باشيد که پس از فارغ التحصيلي يا حتي در دوران دانشجويي ، دقيقا همان شغل و مقامي را بدست آوريد که در پي آن بوده‌ايد. شما بايستي ابتدا مهارت ، شايستگي و فروتني خود را در کارهاي محوله و گاه حتي خرد ، اثبات کنيد تا در مسير بالا رفتن از پلکان ترقي قرار گيريد.

  • ياد بگيريد که چگونه با اعتماد به نفس بالا ، خود و تواناييهايتان را به ديگران ارائه کنيد.

براي مثال شما بايستي هنگام تقاضاي شغل ، مشخصات ، تواناييها ، سوابق ، علايق کاري ، ... (رزومه) خود را بطور مکتوب همراه داشته و در زمان مقتضي آن را ارائه کنيد و نيز مهارتهاي خود را براي برقراري بهتر بالا ببريد.

  • خلاقانه فکر کنيد.

ذهن خود را باز و آزاد بگذاريد تا به تمام راههايي که از آن طريق به نوعي مي‌توان کار آفريني نمود، فکر کنيد.

  • هرگز از شکست نترسيد.

انديشمندي مي‌گويد: "به ياد داشته باش که هر پيروزي بزرگي ، پس از چند بار شکست بدست مي‌آيد. شکستهاي مکرر ، مانند پيکهايي هستند که در جاده منتهي به پيروزي حرکت مي‌کنند."

  • کلام آخر آنکه

تو بايد زبر دست و پر توان باشي که حتي قبل از آن که تو در جستجوي کار باشي ، کار در جستجوي تو باشد.

1