9 ويژگي مهم يك كارآفرين موفق عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي

مرجع

 

9 ويژگي مهم يك كارآفرين موفق


ويژگي اول: عزت نفس
 اساسي‌ترين مورد اين است كه شخص با تمام وجود اين حس را داشته باشد كه داراي ارزش است زيرا بدون داشتن اين حس شخص قادر نخواهد بود كه از عهده مشكلات و چالش‌هاي موجود بر‌بيايد.

ويژگي دوم: توفيق طلبي
اين ميل هميشه همراه كارآفرينان و رهبراني است كه مي‌خواهند كارشان را به بهترين نحو انجام دهند. افرادي كه داري اين خصوصيت به ميزان بالا هستند هدف‌گرا، در جستجوي منحصر بفرد بودن ودر حال تلاش براي انجام كارها بر اساس سعي و تلاش خود مي‌باشند و همچنين ريسك پذيرند ولي ريسكهاي متعادل.

ويژگي سوم: استفاده از فرصتهاي موجود
كارآفرينان مانند كليه افراد ديگر در جستجوي كسب اطلاعات و تفكيك اطلاعات مفيد از اطلاعات غير قابل استفاده هستند و همانند يك معدنچي در يك معدن طلا از ميان هزاران تن سنگ بي‌استفاده ناگهان يك تكه طلاي كوچك اما با ارزش را پيدا مي‌كند

ويژگي چهارم: مركز كنترل
رهبران و كارآفرينان موفق اين ويژگي را كه داراي مركز مديريت دروني مي‌باشند را به طور بارز از خود نشان داده‌اند. و تحقيقات نشان داده‌است كه افرادي كه داراي نيروي دروني مديريتي هستند بسيار موفق‌تر از افرادي عمل مي‌كنند كه متكي به يك قوه و مركز مديريتي خاجي مانند سيستم‌هاي مديريتي، رئيس، سرنوشت و ذيگر افراد هستند.

ويژگي پنجم: هدف گرا
كارآفرينان معمولا يك هدف را براي خود معين مي‌كنند و بعد براي رسيدن به آن به طور شبانه‌روز شروع به فعاليت و تلاش مي‌كنند.

 
ويژگي ششم: مثبت انديشي
يكي از ويژگي‌هاي مورد تاٌكيد در كارآفرينان و رهبران موفق خوش‌بين بودن آنهاست. آنها اگر كه با مشكلات مواجه شوند آن را به عنوان يك چالش مي‌نگرند و اگر با موانع روبرو شوند آن را به عنوان يك مسير جديد تلقي مي‌كنند و اگر كه به آنها نه گفته شود مي‌گويند شايد حالا امكان‌پذير نباشد اما من مي‌دانم كه نظر شما بعدا عوض خواهد شد.

ويژگي هفتم: شجاعت
در مورد كارآفرينان هميشه گفته مي‌شود كه آنها ريسك‌پذيرند. بسياري از افراد سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ و قديمي را مكانهاي بسيار مطمئني مي‌پندارند و شخصي كه مي‌خواهد از اين محيط امن خارج شود و در دنياي سرد و خشن امروزي اقدام به راه‌اندازي كسب و كار آن هم از صفر بكنند بايد كه شجاعت بسياري داشته باشد.

ويژگي هشتم: قدرت تحمل ابهامات
اين عبارت به موضوع صبر و تحمل كارآفرين در برابر ابهامات، پيچيدگي‌ها و. موقعيت‌هاي رسيك پذير مربوط مي‌شود. اشخاصي كه قدرت تحمل آنها پايين است معمولا به‌سمت مشاغل دولتي يا سازمان‌هاي بسيار بزرگ كه تغييرات به‌صورت اندك در آنها اتفاق مي‌افتد، مي‌روند زيرا شركتها و كسب و كارهايي كه بتازگي راه‌اندازي شده‌اند فضا و جوي در آنجا وجود دارد كه همه چيز تازه است و گاهي اوقات هنوز هيچگونه خط‌مشي براي هدايت عملكرد دستگاه وجود ندارد.

ويژگي نهم: انگيزه دروني بالا
انگيزه‌هايي كه رفتار ما از آن شكل مي‌گيرد از دو منبع مشتق مي‌شوند: دروني(باطني)و خارجي. عوامل داخلي عبارتند از نياز، ميل، انگيزه، و نيرو. عوامل خارجي عبارتند از هر چيزي كه از سوي محيط اطراف بتواند بر انگيزه تاثير بگذارد مانند تنبيه و پاداش. در مورد كارآفرينان مهمترين عامل موثر بر انگيزه از درون آنها شكل مي‌گيرد

1