توسعه سه بعدي بازار سرمايه را دنبال مي‌كنيم عنوان

 گزارش از نمايشگاه بورس، بانك وخصوصي‌سازي

نويسنده

 خبرگزاري ايسنا

مرجع

 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بايد بازار سرمايه از سه بعد توسعه يابد كه شامل توسعه ابزارهاي جديد، توسعه نهادهاي مالي جديد و توسعه بازارهاي مالي جديد در بازار سرمايه است و در كنار آن نيز زيرساخت‌هاي الكترونيكي و بخشي هم بايد به جديت دنبال شود.

دكتر علي صالح‌آبادي در مراسم افتتاحيه دومين نمايشگاه تخصصي بورس، بانك و خصوصي‌سازي دستاوردهاي سازمان بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: در طول سه سال گذشته مقررات زيادي در حوزه بازار سرمايه تدوين شده و به تصويب رسيده است و در حال حاضر بالغ بر هزار صفحه مقررات اساسنامه در بازار سرمايه موجود است كه البته همچنان در بسياري از حوزه‌ها نياز به وضع قوانين در حوزه‌هاي جديد وجود دارد.

صالح آبادي خاطرنشان كرد: در حوزه IT فعاليت‌هاي زيادي در بازار سرمايه انجام شده و همچنان بايد ادامه يابد به دليل اينكه اگر بخواهيم بازار سرمايه را توسعه دهيم راهي جز اين نداريم.

وي ادامه داد: هدف نهايي ما رسيدن به بورس الكترونيك است كه همه موارد آن ديده شده باشد زيرا ساختارهاي زيادي براي رسيدن به اين هدف نياز است كه ما در اين مسير گام برمي‌داريم و از فعالان بازار سرمايه و شركت‌هاي كارگزاري درخواست مي‌كنيم كه اين ميثاق را با ما ببندند كه همه كارها به سمت الكترونيكي شدن حركت كند و جدا از اصحاب بازار سرمايه بازار پول نيز بايد به ما در اين زمينه كمك كند كه از جمله اين كمك‌ها پرداخت‌ها و دريافت‌هاي الكترونيك است.

صالح آبادي در ادامه بازارهاي جديد را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر بورس اوراق بهادار و بورس كالا در بازار سرمايه وجود دارند در حالي كه در گذشته تنها بورس اوراق بهادار بيشتر مدنظر قرار مي‌گرفت ولي اكنون بورس كالا هم در كنار بورس اوراق بهادار جاي خود را باز كرده است و حجم معاملات محصولات فلزي افزايش قابل توجهي يافته است.

صالح آبادي عنوان كرد: در سال گذشته محصولات پتروشيمي هم در بورس كالا عرضه شد و امسال بيشترين جلسات هيات پذيرش مربوط به بورس كالا بود و بالغ بر 20 جلسه هيات پذيرش در اين بورس تشكيل شد در حالي كه جلسات هيات پذيرش در اوراق بهادار كمتر بود و اين به خاطر اين بود كه محصولات جديد پتروشيمي در بورس پذيرش شده و با پذيرش آنها حجم معاملات افزايش قابل توجهي پيدا كند البته فعاليت‌هاي بسيار زياد ديگري بايد در اين بورس انجام شود.

وي در ادامه ورود قراردادهاي آتي را مورد توجه قرار داد و گفت: قراردادهاي آتي به عنوان يك ابزار مالي جديد در بورس كالا راه‌اندازي و معرفي شد ولي بايد با كمك مشاورين و شركت‌هاي مشاوره و كمك گرفتن از آنها تكميل شود.

وي ادامه داد: اميدواريم تا زمان برگزاري نمايشگاه بعدي بورس و خصوصي‌سازي، محصول جديدي به نام آپشن نيز وارد بازار كالايي شود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه حوزه بازارها را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال جاري بازار فرابورس به عنوان بازار جديد راه‌اندازي شد و در حال حاضر مقررات آن شامل مقررات پذيرش و مقررات معاملات با همكاري فعالان در حال تدوين است كه اين دو مقررات بسيار مهم بوده و تا پايان سال به تصويب مي‌رسد.

وي در ادامه از راه‌اندازي بازار فرابورس در اوايل سال آينده خبر داد و تصريح كرد: در اين بازار تابلويي براي مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در نظر گرفته شده است تا در صورت امكان شركت‌هايي كه قرار است از طريق مزايده واگذار شوند در اين تابلو قرار گيرند. همچنين شركت‌هاي زيان‌دهي كه شرايط حضور در بورس را ندارند مي‌تواند معاملات آنها در بازار فرابورس انجام شود.

وي اظهار اميدواري كرد: اين بازار بتواند در آينده رقيب جدي براي بورس اوراق بهادار باشد.

صالح آبادي با بيان اينكه در حوزه نهادهاي مالي جديد دو نهاد مهم مالي در سال جاري تشكيل شده است اذعان كرد: شركت‌هاي تامين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار راه‌اندازي شدند و نهادهايي مانند شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و رتبه‌بندي اوراق بهادار در حال تشكيل است كه به عنوان نهاد مالي جديد به بازار سرمايه اضافه مي‌شود.

وي ادامه داد: از سال گذشته به اين نتيجه رسيديم كه براي توسعه ابزارهاي مالي اصلاح قانون مالياتي صورت گيرد و مسائل مالياتي در بازار سرمايه در آن ديده شود.

وي ادامه داد: در قانون تجارت تقويت خصوصي هفت‌گانه در قالب شركت‌ها ديده شده‌اند ولي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در قالب هيچ‌گونه شركتي قرار نمي‌گيرد شخصيت حقوقي جديدي براي آنها بايد تعيين شود.

وي خاطرنشان كرد: براي توسعه بازار سرمايه لايحه جديدي به مجلس ارائه شده است تحت عنوان لايحه مالياتي كه اين لايحه ابتدا در شوراي عالي بورس تصويب و به هيات دولت پيشنهاد شد كه چند روز گذشته لايحه دو فوريتي در دولت به تصويب رسيد و تا پايان سال در مجلس به تصويب مي‌رسد و اميدواريم اين لايحه با قيد فوريت در مجلس به تصويب برسد.

وي خاطرنشان كرد: با تصويب اين لايحه در مجلس زمينه براي توسعه ابزارها و نهادهاي جديد در بازار سرمايه فراهم مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در بازار سرمايه تنها سهام مورد معامله قرار مي‌گيرد كه در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستيم و نيازمنديم كه ابزارها توسعه پيدا كنند كه براي اين منظور به كمك بانك مركزي و مقامات بازار پول نيازمنديم تا سياست‌هاي كلي در حوزه نرخ‌ها اتفاق بيافتد و اوراق مشاركت تدوين شود كه با الزامات بازار سرمايه همگام باشد.

صالح آبادي در ادامه اعلام كرد: در مقطع فعلي رسانه‌ها نقش بسيار مهمي در بازار سرمايه بر عهده دارند زيرا با توجه به ابزارهاي جديدي كه طراحي شده است و يا در حال طراحي است بايد به مردم معرفي شود و افراد با مفاهيم اين ابزارها به طور كامل آشنا شوند.

وي اضافه كرد: فعالان بازار سرمايه تلاش‌هاي زيادي براي توسعه ابزارهاي مالي و معرفي آن انجام مي‌دهند ولي بايد اين معقولات به خوبي به مردم معرفي شود لذا در فعاليت بازار سرمايه نقش رسانه‌ها بسيار پررنگ است و بايد فرهنگ‌سازي قوي در اين زمينه صورت گيرد و رسانه‌ها بايد در توسعه مفاهيم براي اين ابزار تلاش كنند.

همچنين دكتر صالح آبادي در پايان سخنراني خود از دومين نمايشگاه تخصصي بورس، بانك و خصوصي‌سازي بازديد كرد

1