بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي 10 برابر ديپلمه‌ها شد عنوان

 خبرگزاري مهر

نويسنده

 خبرگزاري مهر

مرجع

 

خبرگزاري مهر-گروه اقتصادي: بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي 10 برابر ديپلمه‌ها است كه اين موضوع يك هشدار جدي براي جوانان در انتخاب دقيق رشته‌هاي دانشگاهي و يك زنگ خطر براي برنامه ريزان به منظور بررسي دلايل ناهماهنگي كامل بين برنامه‌هاي دانشگاه و نيازهاي بازار كار است.

"نرخ بيكاري در فارغ‌ التحصيلان دانشگاهي 10 برابر كساني است كه در كشور تحصيلات ديپلم و زير ديپلم دارند." اين جمله جديدترين اظهار نظر رسمي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه در روزهاي گذشته اعلام شد، با اين حال از عمق بحران بيكاري جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي و ناهماهنگي كامل بين برنامه هاي دانشگاه ها و نيازهاي بازار كار خبر مي دهد.

اينكه افراد به اميد آينده شغلي بهتر پس از اتمام دوران دبيرستان وارد دانشگاه شوند و چند سال از عمر گرانبهاي جواني را نيز صرف آموختن علم در مراكز آموزش عالي كنند به اين اميد كه علم آموزي نه تنها آينده بهتري را براي زندگي آنها رقم خواهد زد، بلكه فرصتهاي شغلي مناسبي را نيز پيش پاي وي قرار مي دهد به ياس تبديل شود فقط يك پيام دارد و آن هم اينكه امروز در كشور هيچگونه ارتباطي بين برنامه ريزي ها در دانشگاه ها و نيازهاي واقعي بازار كار وجود ندارد.

دانشگاه و بازار كار در اوج ناهماهنگي

به عبارت ديگر، دانشگاه ها بدون توجه به نيازهاي واقعي بازار كار اقدام به جذب و پذيرش دانشجو مي كنند و هيچگونه سيستمي نيز وجود ندارد تا جوانان ديپلمه متقاضي ورود به دانشگاه ها را از احتمال بيكار ماندن به دليل انتخاب رشته هاي نامناسب با نيازهاي روز بازار كار آگاه نمايد.

بر پايه اين گزارش، نكته ساده در بيان يك واقعيتي كه ارتباط مستقيمي با آينده جوانان جوياي كار دارد اين است كه دانشگاه به پركردن صندلي هاي خالي خود فكر مي كند و هر ساله هزاران دانشجو در دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي پذيرفته مي شوند در حالي كه هيچ آينده روشن شغلي براي بسياري از رشته ها وجود ندارد و يا دست كم اينكه به هيچ وجه نيازهاي بازار كار متناسب با حجم چندين برابري پذيرش دانشجو نيست.

دغدغه خانواده‌ها؛ بيكاري فرزندان

موضوع مربوط به بيكار ماندن جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي امروز از مهم ترين دغدغه هاي خانواده ها محسوب مي شود و اين مسئله فكر پدران و مادران بسياري را به خود مشغول كرده است و همه آنها به دنبال پاسخ به اين سوال هستند كه آيا براي فرزند آنها در زمان فارغ التحصيلي شغلي وجود خواهد داشت؟

متاسفانه در دهه هاي اخير كه با گسترش ورود جوانان به دانشگاه ها و بالا رفتن سطح سواد افراد همراه بوده است هرگز به اين سوال پاسخ داده نشد كه چرا نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي از بقيه گروه ها بالاتر است و چرا اين شكاف هر روز بيشتر مي شود؟

دلايل كارفرمايان

كارفرمايان و بنگاهداران عدم مهارت و ناتواني نيروي جوان در تصدي مشاغل تخصصي و نيازمند تجربه را از دلايل اصلي بيكار ماندن كارجويان فارغ التحصيل دانشگاهي مي دانند و معتقدند كه دانشگاه ها بيشتر از آنكه به جوانان آموزش واقعي تصدي مشاغل مختلف را بياموزند، نسبت به صدور مدارك فارغ التحصيلي همت مي كنند و در اين زمينه بين دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي رقابت تنگاتنگي وجود دارد.

همچنين كارفرمايان عنوان مي كنند كه جوانان فراواني به دليل غيرمرتبط بودن رشته هاي دانشگاهي با مشاغل مختلف بازار كار بيكار مي مانند و آنها علاقه اي به جذب اينگونه افراد ندارند. به عبارتي رشته هايي كه امروز بيشتر به مباحث تئوريك مي پردازند تا موضوعات مهارتي و تخصصي، بيكاران بيشتري را در خود جاي داده اند.

شكاف 10 برابري بيكاري دانشگاهي‌ها

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه نگاه ناهمگون دانشگاه و بازار كار به نيروي كار باعث ايجاد چنين شكافي شده است كه اعلام مي شود نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي 10 برابر ساير گروه ها است، گفت: با اين حال طبق اصل 43 قانون اساسي دولت مكلف به حمايت از انسان در حال رشد است.

نماينده سابق كارفرمايان در اجلاس جهاني كار، اظهار داشت: متاسفانه به دليل نامتوازن بودن نوع آموزش هاي دانشگاهي و نيازهاي روز بازار كار و بنگاه ها، جوانان هيچ هنري جز مهارت رانندگي ندارند و موسسات آموزشي نيز به يك بنگاه صدور مدرك تبديل شده اند.

هنر افراد در زمان فارغ‌التحصيلي؛ فقط مهارت رانندگي!

وطن پرور ادامه داد: در واقع بايد گفت جواني كه با هزينه هاي فراوان نتيجه ساليان متمادي تلاش خانواده ها وارد دانشگاه مي شود پس از فارغ التحصيي نه تنها تجربه واقعي ورود به بازار كار و تصدي مشاغل مختلف را ندارد بلكه آماده حضور در فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت زندگي نيز نيست.

وي خاطر نشان كرد: بررسي وضعيت كارجوياني كه به بنگاه هاي كاريابي سر مي زنند نشان مي دهد كه آنها هيچ هنري براي تصدي مشاغل مختلف ندارند در حالي كه بنگاه به دنبال جذب نيروي كاردان و باتجربه براي واگذاري امور به وي است.

اين فعال كارفرمايي در پاسخ به اين سئوال كه چرا كارفرمايان تمايل چنداني به جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي ندارند؟ گفت: وقتي كارفرما مي بيند كه يك جوان دانشگاه رفته هيچ هنري براي عرضه ندارد و فقط يك مدرك تحصيلي در اختيار دارد كه باعث افزايش سطح توقع وي نيز شده است، ترجيح مي دهد به دنبال كسي باشد كه كار را بتواند انجام دهد نه اينكه يك مدرك دانشگاهي با خود يدك بكشد.

سربازي يك فرصت يا زماني براي استراحت؟

وطن پرور تصريح كرد: برخي كشورها مانند كره جنوبي براي دوران سربازي جوانان نيز برنامه شغلي ارائه مي كنند به نحوي كه افراد در طول دوران اداي دين خود به كشورشان، يك حرفه و مهارت انجام شغلي را نيز مي آموزند و در زمان پايان يافتن سربازي مي توانند ادعا كنند در يك رشته داراي مهارت شده اند.

وي اين مطلب را هم افزود كه اين نگاه در كشور ما وجود ندارد و جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي در دوران سربازي هيچگونه تخصص و مهارتي را براي استفاده در بازار كار آينده نمي آموزند و مي توان گفت بخش زيادي از دوران خدمت سربازي آنها اتلاف وقت است.

1