موج بيكاري به دانشگاه‌ها رسيد عنوان

 گزارش آماري

نويسنده

 خبرگزاري مهر

مرجع

 

مدرك‌گرايي، جزيره‌اي عمل كردن دانشگاه‌ها و بي‌توجهي به نيازهاي بازار كار، هجوم ميليون‌ها نفر تنها براي ورود بي‌هدف به دانشگاه‌ها و شفاف نبودن خواسته‌هاي واقعي بنگاه‌ها در دهه‌هاي گذشته باعث انباشته شدن 2.5 ميليون تقاضا براي كار شده كه از اين تعداد 1.7 ميليون نفر 15 تا 29 ساله هستند و از كل بيكاران نيز 1.1 ميليون نفر در گروه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي قرار دارند.

به تازگي آماري نگران كننده از سوي مقامات دولت تدبير و اميد درباره بحران بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و انباشت بيش از حد جستجوي كار در اين بخش اعلام شده است. وزير تعاون، كار و رفاه مي گويد 43 درصد كل متقاضيان بازار كار را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي دهند و اين گروه مشتري پر و پاقرص جستجوي شغل در كشور محسوب مي شوند.

طبق جديدترين آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران نيز هم اكنون تعداد بيكاران كل كشور به 2 ميليون و 563 هزار و 624 نفر رسيده كه از اين تعداد حدود 68 درصد معادل 1 ميليون و 730 هزار و 154 نفر در سن 15 تا 29 سال قرار دارند.

  • 1.1 ميليون مدرك به دست منتظر بازار كار

به عبارت ديگر، اغلب جويندگان كار اين گروه سني جوان از فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي شود. همچنين حدود 1 ميليون و 103 هزار نفر از كل جويندگان كار نيز در اين گروه قرار مي گيرند كه شامل افراد داراي مدارك تحصيلي فوق ديپلم تا دكترا مي شود.

آنچه كه در گذشته در بين كارجويان شكل گرفته بود و ان هم طي تحصيلات دانشگاهي براي ورود بهتر به بازار كار و جستجوي شغلي بهتر؛ امروز برعكس شده و اتفاقا تحصيلات دانشگاهي باعث افزايش مشكلات بسياري از افراد براي ورود به بازار كار شده است.

طبق اظهارات مقامات دولتي، در شرايط نابسامان فعلي بازار كار افراد فاقد مدارك دانشگاهي و نيروي كار ساده، به مراتب شرايط آسانتر و بهتري براي ورود به بازار كار را در اختيار دارند و از آنسو كارجويان فارغ التحصيل دانشگاهي با انبوهي از مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند.

با اين حال، روند هجوم به دانشگاه ها و تلاش براي طي مدارج گوناگون دانشگاهي همچنان در كشور وجود دارد و هر ساله تعداد بسيار زيادي از افراد به ميزان چند برابر ظرفيت پذيرش دانشگاه ها؛ متقاضي ورود به تحصيلات عاليه مي شوند.

  • هجوم عجيب به دانشگاه ها

كارشناسان بازار كار كشور معتقدند يكي از دلايل افزايش تعداد كارجويان دانشگاهي و بروز بحران در اشتغال فارغ التحصيلان اين است كه دولت ها در دهه هاي گذشته به وظايف خود چندان در اين بخش عمل نكرده اند به گونه اي كه هر ساله دانشگاه هاي كشور بدون توجه به نياز بازار كار، اقدام به پذيرش هزاران دانشجو در رشته هاي مختلف كرده اند.

كارخانه هاي توليد مدرك كشور تا آنجا اين كار را ادامه داده اند كه امروز توليدات آنها خريدار چنداني ندارد و اين موضوع به يك بحران در كشور تبديل شده است. اساسا دانشگاه ها مي گويند وظيفه اي در پايش نيازهاي بازار كار ندارند و وظيفه آنها تنها پرداختن به امور تحصيل دانشجويان است.

بايد گفت جزيره اي عمل كردن دانشگاه ها و از سويي بازار كار، شفاف نبودن نيازهاي واقعي بازار كار كشور، نبود ارتباط واقعي بين بازار كار و دانشگاه ها و همچنين اصرار دانشگاه ها به ارائه مباحث تئوريك تا 70 درصد از كل رشته ها باعث شده تا جوانان فارغ التحصيل بسيار زيادي امروز از دانشگاه ها خارج شوند كه مهارت ورود به بازار وقعي كار را نداشته و تنها يك مدرك دانشگاهي را يدك مي كشند.

علي ربيعي؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اينباره معتقد است: بايد از مهارت آموزي براي رقابت پذيري صنعت كشور بهره بگيريم و براي اين هدف در جامعه به تغيير فرهنگ ايراني از مدرك گرايي به مهارت آموزي نيازمنديم.

  • وزير كار؛ از مدرك گرايي به مهارت آموزي برگرديم

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه كشور براي توسعه بايد نهضت ملي مهارتي را با ديده اهميت بنگرد افزود: وزارت كار درصدد ايجاد ارتباط بين بيمه بيكاري و مهارت آموزي است و افرادي كه بيمه بيكاري دريافت مي كنند بايد يك مهارت را در طول دوره بيكاري كسب كنند.

وي ادامه داد: مهارت آموزي بايد به يك گفتمان تبديل شود و نخبگان مهارتي مي توانند در اين جهت موثر عمل كنند. ربيعي گفت: طبق آمار، نرخ بيكاري جوانان 26 درصد است كه دو برابر نرخ بيكاري كل است اين در حالي است كه ميانگين رشد بهره وري نيروي كار حدود 1.3 درصد است. اين به آن معنا است كه بيكاران زيادي داريم و نيروي كار ما نيز خوب كار نمي كنند.

ربيعي خاطر نشان كرد: در حالي نيروي كار ما بهره وري پاييني دارد كه نيروي انساني ماهر به كليد توسعه تبديل شده است و در خوشبينانه ترين برآوردها حداقل 50 درصد نيروي جوياي كار داراي مهارت است و اين يك تناقض بزرگ است. از يكسو تعداد بيكاران ما زياد است و از طرفي جمعيت جوياي كار مهارت هاي كاركردن را ندارد بنابراين بالندگي و سوددهي رخ نمي دهد.

وزير تعاون، كار و رفاه خاطر نشان كرد: هيچ كشوري بدون توانمندي نيروي انساني پيشرفت نمي كند و اصلي ترين علت پيشرفت تكيه بر منابع انساني است. بنابراين علاوه بر سازمان آموزش فني و حرفه اي كه با شناخت بازار كار آموزش مي دهد بايد نظام آموزش عالي و نظام آموزش و پرورش نيز با شناخت بازار كار عمل كنند.

  • چرا تعداد فارغ التحصيلان بيكار بالا است؟

حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه در زمان فعاليت دولت سازندگي تلاش شد تا نوعي بازنگري در تحصيلات و رشته هاي دانشگاهي شكل بگيرد گفت: با اين حال، بيش از 2 دهه است كه انتقادات فراواني به نظام دانشگاهي به دليل ناكارآمد بودن مدارك در بازار كار صورت مي گيرد.

اين كارشناس بازار كار اظهار داشت: مشكل بيشتر در اين است كه كشور ما توليد گرا نيست و ما تنها به دنبال درآمدهاي نفتي حركت مي كنيم. نبايد كاملا دانشگاه ها را زير سوال ببريم چون بازار كار نيازمند نيروي متخصص و ماهر به آن شكل لازم نيست و بنابراين چنين نيروهايي نيز تربيت نشده است.

حاج اسماعيلي ادامه داد: اگر اين نوع نيازها به واقع در بازار كار كشور شكل بگيرد، آنگاه كشور مجبور به تربيت نيروهايي خواهد شد كه بتوانند تصدي امور مختلف را در دست بگيرند. اينكه چرا در كشور تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار بالا است اينكه بايد پذيرفت وضعيت بازار فعلي كار، ظرفيت لازم براي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي را ندارد.

  • نياز به 6 ميليون شغل در سال 93

وي افزود: متاسفانه در دو سال گذشته روند از دست دادن مشاغل در كشور شكل گرفته است و پيش بيني ها اين است كه كشور در سال آينده دست كم به 6 ميليون فرصت جديد شغلي نيازمند است. هم اكنون بيكاري عمومي بالا است و توسعه دانشگاه ها بايد متناسب با نيازهاي واقعي كشور انجام شود.

اين كارشناس بازار كار تصريح كرد: اولا وقتي نيازهاي واقعي در بازار كار تشخيص داده نمي شود و اين نياز شفاف نيست، در تعريف رشته هاي دانشگاهي نيز الگوبرداري صرف از دانشگاه هاي خارجي انجام مي شود.

به گفته حاج اسماعيلي، متاسفانه نظام آموزش عالي كشور داراي ضعف هاي جدي است و پرورش كارآفرين در دانشگاه ها صورت نمي گيرد. از سوي دولت نيز بايد تصدي گري خود را به صورت واقعي كم كند و وقتي كارها به مردم سپرده مي شود، آنگاه بر اساس نيازهاي بازار كار ظرفيت سازي خواهد شد.

1