بيكاري فارغ‌التحصيلان نگران كننده است عنوان

 سازمان جهاني كار

نويسنده

 خبرگزاري مهر

مرجع

 

سازمان جهاني كار اعلام كرد: نرخ بيكاري جوانان با سطح تحصيلات بالا نسبت به افراد ديگر به ويژه در مناطقي از آفريقا در حال افزايش است، با اين حال اجراي برخي راهكارها مي تواند به توسعه اشتغال زايي منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهاني كار در تازه ترين گزارش خود به وضعيت سرمايه گذاري كشورهاي آفريقايي در آموزش و پرورش جوانان پرداخت و اعلام كرد: در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا براي ايجاد ثبات در بازار كار اقدامات مناسبي صورت نگرفته و اين وضعيت حتي براي افراد تحصيل كرده نيز وجود دارد.

بررسي سازمان جهاني كار و تجزيه و تحليل نتايج يك تحقيق در 8 كشور جنوب صحراي آفريقا نشان مي دهد در حالي كه نرخ بيكاري جوانان با سطح تحصيلات بالا در حال افزايش است اما افراد جوان با سطح تحصيلات كمتر، از نظر دستمزد و دسترسي به اشتغال پايدار وضعيت بهتري دارند.

طبق اين تحقيق، بيكاري در ميان فارغ التحصيلان دانشگاه به يك نگراني رو به رشد تبديل شده است. جوانان واجد شرايط ورود به بازار كار، بيش از ظرفيت اقتصاد انتظار ايجاد اشتغال مدرن دارند.

در عين حال، با وجود بيكاري نگران كننده فارغ التحصيلان اما اين موضوع به آن معنا نيست كه دانش آموزان نبايد به دانشگاه بروند؛ بلكه نتايج تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در آموزش و پرورش براي دريافت دستمزد و همچنين دسترسي به شغل بهتر جوانان در آينده، مناسب تر است.

امروزه براي ميليون ها نفر از جوانان در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، حتي آنهايي كه داراي تحصيلات هستند نيز امكان به دست آوردن يك شغل باثبات به يك رويا تبديل شده و به نظر غيرممكن مي رسد.

همواره فقدان چشم انداز اشتغال امن همراه با توسعه آموزش و پرورش، عدم دسترسي به تكنولوژي مدرن و ناتواني در استفاده از مزاياي اقتصادهاي توسعه يافته، خطر ايجاد سرخوردگي در ميان جوانان را افزايش مي دهد كه يكي از نتايج آن مهاجرت است.

به طور متوسط بيش از 50 درصد از جوانان 8 كشور صحراي آفريقا كه مشغول به كار هستند دچار فقرند. نظرسنجي صورت گرفته در بنين، ليبريا، ماداگاسكار، مالاوي، جمهوري متحده تانزانيا، توگو، اوگاندا و زامبيا در ميان مردان و زنان در گروه سني 29 تا 15 سال نشان مي دهد كه اين منطقه نياز به يك استراتژي براي بهبود شرايط بازار كار به ويژه براي جوانان دارد.

در اين رابطه، سازمان جهاني كار برخي پيشنهادات را به منظور بهبود وضعيت اشتغال در مناطق آفريقايي ارائه كرده كه مي توان به طراحي سياست هاي كلان اقتصادي به منظور ايجاد رشد در بازار كار به ويژه در بخش كشاورزي اشاره كرد.

اطمينان از دسترسي به آموزش براي همه و جلوگيري از خروج از مدرسه در اوايل دوران تحصيل، بهبود شرايط كار با تضمين رفتار برابر و حقوق كارگران جوان، در نظر گرفتن نقش فعال براي كارفرمايان به منظور ايجاد اشتغال مناسب براي جوانان نيز از ديگر پيشنهادات مطرح شده در اين بخش است.

همچنين تقويت نقش موسسات مربوط به اشتغال، مقابله با بيكاري، جمع آوري و انتشار اطلاعات بازار كار، تقويت مكانيزم هاي حمايت از شركت هاي رسمي و ارتقاي همكاري هاي 3 جانبه در ايجاد اشتغال براي جوانان نيز در اين بخش مورد تاكيد است.

1