گزارش جهاني وضعيت كارآفريني درايران عنوان

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

نويسنده

 خبرگزاري اقتصادي ايران

مرجع

 

وزارت كار اعلام كرد: به مناسبت هفته جهاني كارآفريني، شاخص جهاني كارآفريني 2016 منتشر شد. شاخص جهاني كارآفريني توسط موسسه توسعه جهاني كارآفريني GEDI تهيه مي شود. اين شاخص، اطلاعات كليدي براي تقويت اكوسيستم كارآفريني كشورها در اختيار سياستگذاران قرار مي دهد.
هدف موسسه GEDI از انتشار اين گزارش در هفته جهاني كارآفريني، تحريك مباحثات سياستي پيرامون برنامه ها و رويدادهاي كارآفريني و كمك به انتخاب و توسعه الگوهاي موفق و برنامه هاي پايدار در  اين حوزه است.
"سلطان اكز"، بنيانگذار و مدير موسسه GEDI اعتقاد دارد، لازم نيست كشوري بيشترين تعداد كارآفرين را داشته باشد تا كارآفرين شناخته شود بلكه لازم است تا بهترين كارآفرينان را داشته باشد.
در گزارش شاخص جهاني كارآفريني 2016، نه تنها بيش از 130 كشور جهان برپايه اكوسيستم كارآفريني آنها رتبه بندي شده اند، بلكه چارچوبي براي درك موقعيت هر كشور در برابر اكوسيستم همسايگان آن نيز فراهم شده است.
اين گزارش نشان داده كه كشورها در مناطق مختلف با گستره متفاوتي از موانع رشد كارآفريني مواجه هستند كه در سياست هاي خود بايد به آنها بپردازند. در اين گزارش علاوه بر تشخيص موانع منطقه اي، مدل ها و الگوهايي براي نواحي مختلف نيز معرفي شده است.
به عنوان مثال، در اين گزارش پيشنهاد شده كه منطقه آسيا - اقيانوسيه مي بايست تمركز كارآفرينان خود بر صادرات را افزايش دهد، اروپا لازم است تا به افراد كمك كند تا فرصت هاي كارآفريني را درك كنند، خاورميانه و شمال افريقا بايد ريسك عمومي كسب و كارها را كاهش دهند، ساير كشورهاي آفريقا آموزش عالي را گسترش دهند، در آمريكاي شمالي، كارآفرين بايد در جامعه محلي خود برجسته شود و كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي بايد در جهت توسعه فناوري هاي نوين سرمايه گذاري كنند.
لازم به ذكر است، در گزارش 2016 شاخص جهاني كارآفريني، رتبه ايران در ميان 130 كشور جهان، 80 و در ميان 15 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 14 است. بهترين امتياز ايران در ركن مهارت هاي استارت آپ ها با اخذ امتياز 0.71 (ميانگين جهاني 0.42) و پايين ترين امتياز در ركن بين المللي سازي با اخذ امتياز 0.09(ميانگين جهاني 0.41) است. 

1