نيروي انساني و قانون كار در كره جنوبي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 

مرجع

 

منابع انساني به روز كره جنوبي

كره جنوبي به طور كامل صدمات ناشي از بحران مالي آسيا را كه در اواخر سال 1997 و 1998رخ داد ،ترميم و اصلاح كرده است. از آن زمان تاكنون با اتخاذ يك برنامه مستحكم اقتصادي اين كشور ثبات يافته است به طوريكه در سه ماهه نخست سال رشد 6/4% و در سه ماهه بعد رشد 8% داشته است. معيارهاي اقدامات اصلاحي در كره تا حدي از هم گسيختند به طوريكه رشد سريع اصلاحات موجب خوشحالي و رضايت در ميان آنها شد. جدول زير وضعيت اشتغال و عملكرد اقتصادي اخير كره را نشان مي‌دهد.

جدول 1: رشد محصول ناخالص داخلي و بيكاري

منبع : بانك كره ، بانك جهاني ،

ماموران كره دولت كماكان در حال برنامه‌ريزي دقيق براي بازسازي اقتصادي در سال 2001 مي‌باشد كه شامل يك بررسي و بازبيني مجدد از شركتهاي كره‌اي مي‌شود. رئيس جمهور كره كيم دايونگ نقش بسيار موثري در اجراي اصلاحات دارد. در ميان مسائل ديگر، عمده تلاشهاي وي به قصد حذف اكثر موانع موجود بر سرراه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد. او همچنين بسيار تلاش مي‌كند كه ترسي كه از بيگانگان در كره وجود دارد را تغيير بدهد، و اينگونه مساله را عنوان مي‌كند كه تمامي شركتهايي كه در اين كشور مشغول به تجارت هستند بدون در نظر گرفتن اصليت و مليت مديران آنها، كره‌اي تلقي مي شوند. به علاوه دولت كيم اين اجازه را مي‌دهد كه در بازار املاك و مستغلات نيز سرمايه‌گذاري خارجي انجام شود و ادغام و يا حق مالكيت شركتها را قانوني سازد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9