افزايش 55 ميليون تني توليد محصولات كشاورزي عنوان

 گزارش سازمان جهاني فائو

نويسنده

 روزنامه جهان صنعت 17/11/86

مرجع

 

سازمان جهاني خوار و بار و كشاورزي (فائو) در اين گزارش با اعلام اين كه مجموع توليد حدود 100 رقم محصول كشاورزي ايران در سال 1978 بيش از 28 ميليون و 800 هزار تن بوده است، اين قرم را در پايان سال گذشته بيش از 84 ميليون و 104 هزار تن اعلام كرده است كه بيش از 55 ميليون تن رشد نشان مي دهد.

بنابراين گزارش، حجم توليد محصولات كشاورزي ايران طي سي سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رشد 192 درصدي مواجه شده است.

  • رشد 14 ميليون تني توليد غلات طي سي سال گذشته

گزارش فائو حاكي است: توليد غلات در ايران در سال 1978 حدود 8 ميليون و 474 هزار تن بوده است كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 22 ميليون و 809 هزار تن رسيده است.

بر اساس اين گزارش، توليد غلات در ايران طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با افزايش بيش از 14 ميليون تني و رشد 169 درصدي مواجه شده است.

افزايش 11 ميليون تني توليد انواع ميوه پس از انقلاب

بر اساس اين گزارش، توليد انواع ميوه در كشور ما در سال 1978 حدود 2 ميليون و 883 هزار تن بوده است كه اين رقم در سال جاري با افزايش 11 ميليون تني به 13 ميليون و 847 هزار تن رسيده است.

بنابر گزارش فائو، توليد انواع ميوه در ايران طي سي سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رشد 8/4 برابري و يا 380 درصدي مواجه شده است.

  • رشد 6 ميليون تني توليد نيشكر و چغندرقند

سازمان جهاني خوار و بار و كشاورزي (فائو) در اين گزارش اعلام كرد: حجم توليد محصولات توليد شكر يعني نيشكر و چغندر قند در سال 1978 ميلادي بيش از 4 ميليون و 557 هزار تن بوده است كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 10 ميليون و 530 هزار تن رسيده است.

بر اساس اين گزارش، توليد نيشكر و چغندر قند طي سي سال گذشته بيش از 6 ميليون تن و به عبارتي 131 درصد رشد داشته است.

  • 11 ميليون تن بيشتر از سال 57 سبزي و صيفي‌ توليد كرديم

بر اساس اين گزارش، حجم توليد انواع سبزي جات و صيفي جات در سال 1978 بيش از 4 ميليون و 621 هزار تن بوده است كه اين رقم در سال جاري به بيش از 15 ميليون و 760 هزار تن افزايش يافته است.

گزارش فائو حاكي است: توليد انواع سبزي جات و صيفي جات طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رشد 11 ميليون تني و 241 درصدي مواجه شده است.

  • بزرگترين واردكننده گندم جهان، صادركننده گندم شد

بر اساس گزارش فائو، جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1978 كمتر از 5 ميليون و 660 هزار تن گندم توليد مي كرد و يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم در جهان بود، با اجراي طرح خودكفايي گندم ، توليد اين محصول در ايران در حال حاضر به بيش از 14 ميليون و 500 هزار تن رسيد و اين كشور در اين محصول استراتژيك خودكفا شد.

بنابراين گزارش، حجم توليد گندم در ايران طي اين سالها با افزايش 9 ميليون تني مواجه شده و بيش از 156 درصد رشد داشته است.

اين گزارش حاكي است، ايران در حال حاضر نه تنها به واردات گندم نيازي ندارد، بلكه به برخي كشورهاي همسايه مثل عراق نيز گندم صادر مي كند.

  • فائو: ايران نهمين توليدكننده بزرگ غلات در قاره كهن

سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي اعلام كرد، ايران با توليد 23 ميليون تني نهمين توليد كننده بزرگ غلات در قاره آسيا شناخته شده است.

سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي در گزارش خود پيش بيني كرده است توليد غلات در ايران طي سال جاري با نيم ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل مواجه شده و به 5/23 ميليون تن برسد.

توليد گندم ايران طي اين سال با نيم ميليون تن افزايش به 15 ميليون تن و توليد شلتوك برنج با 200 هزار تن افزايش به 5/3 ميليون تن خواهد رسيد. توليد ساير غلات نيز با 200 هزار تن كاهش به پنج ميليون تن خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش ايران نهمين توليد كننده بزرگ غلات در قاره آسيا شناخته شده است.چين با توليد 445 ميليون تن غلات در سال 2006 بزرگترين توليد كننده غلات در آسيا طي اين سال بوده است.

ساير توليد كنندگان بزرگ غلات در آسيا طي اين سال عبارتند از هند با 240 ميليون تن، اندونزي با 66 ميليون تن، بنگلادش با 41 ميليون تن، ويتنام با 39 ميليون تن، تركيه با 35 ميليون تن، تايلند با 34 ميليون تن، پاكستان با 33 ميليون تن و ايران با 23 ميليون تن.

  • فائو: ايران امسال 400 هزار تن گندم صادر مي‌كند

فائو در اين گزارشي اعلام كرد، ايران با صادرات 400 هزار تن گندم در سال جاري ميلادي براي نخستين بار به جمع صادركنندگان گندم در جهان خواهد پيوست.

سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي در گزارش خود پيش بيني كرده است ايران در سال 2007 و براي نخستين بار 400 هزار تن گندم به خارج صادر كنند.

اين در حالي است كه تا قبل از سال 2004 كه طرح خودكفايي گندم در ايران به اجرا گذاشته شد اين كشور يكي از وارد كنندگان مهم گندم در جهان محسوب مي شد. در صورت تحقق اين پيش بيني ايران در جايگاه پنجمين صادركننده گندم در آسيا قرار مي گيرد.

فائو همچنين پيش بيني كرده است توليد گندم در ايران طي سال 2007 با افزايش نيم ميليون تني نسبت به سال قبل به 15 ميليون تن برسد.

  • گرسنگي و سوء تغذيه در ايران به كمتر از 4 درصد جمعيت رسيد

طبق تازه ترين گزارش سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد (فائو) گرسنگي و سوء تغذيه در ايران از 30 درصد جمعيت كشور در سال 1970 به كمتر از 4 درصد جمعيت در سالهاي اخير رسيد.

سازمان خوار بار ملل متحد در تازه ترين گزارش خود به بررسي درآمد سرانه و ميزان گرسنگي و سوء تغذيه در كشورهاي مختلف در سال 2006 ميلادي و مقايسه آن با سال 1970 ميلادي پرداخته است .

بنا بر اين گزارش، درآمد سرانه ايران نسبت به فقير ترين كشور جهان طي سال گذشته 9/30 برابر بيشتر بود، اين رقم در سال 1970 حدود 3/7 برابر بيشتر شده است.

در اين گزارش 221 كشور جهان بر اساس ميزان درآمد سرانه و نرخ گرسنگي و سوء تغذيه رتبه بندي شده اند . ميزان درآمد سرانه در ثروتمندترين كشور جهان 753 برابر بيشتر از فقير ترين كشور جهان است . اين رقم در سال 1973 ميلادي حدود 115 برابر بوده است . اين مساله نشانگر شكاف درامدي شديد و بي عدالتي بين كشورهاي ثروتمند و فقير طي 30 سال اخير است . اريتره بيشترين ميزان گرسنه در جهان را در اختيار دارد . بيش از 75 درصد جمعيت اين كشور هم كنون در گرسنگي و سوء تغذيه به سر مي برند . بروندي با درآمد سرانه 110 دلار فقير ترين كشور جهان به شمار مي رود .

  • نماينده فائو: ايران دستاوردهاي مهمي در خودكفايي محصولات كشاورزي داشته است

نماينده مقيم سازمان خوار و بار و كشاوري ملل متحد (فائو) در ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران دستاوردهاي مهمي در خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي داشته است.

شاهد نجم نماينده فائو در ايران افزود: ايران بعد از وقوع خشكسالي 80 - 1379 توانست با تاكيد بر توليد داخلي و رسيدن به خودكفايي به دستاوردهاي مهمي در امنيت غذايي برسد.

وي افزود: دستاوردهاي ايران در خودكفايي به دليل اهميت دادن به مراكز آموزشي، تحقيقاتي است كه توانسته دستاوردهاي پژوهشي را به عرصه توليد منتقل كند، همچنين سرمايه‌گذاري مهمي در امر آموزش و تحقيقات انجام داده است.

نماينده مقيم فائو در ايران با اشاره به قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه كشور اسلامي ايران، گفت: كاهش فقر و رسيدن به امنيت غذايي در برنامه‌هاي جامع كشور ذكر شده است.

وي گفت: ايران مي‌تواند در توسعه فناوري و انتقال تجربه به كشورهاي همسايه همچون سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و همسايه و كشورهاي آفريقايي كه فقر بيشتري دارند، فعاليت كند و در كاهش فقر در كشورهاي همسايه و آفريقا موثر باشد.

1