تاريخچه ILO عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 انتشارات ILO

مرجع

 

موضوع: تاريخچه ILO
انتشارات ILO :
تاريخ : 2004


سازمان جهاني اشتغال در سال 1919، در اواخر جنگ جهاني اول، تاٌسيس شد. نياز به اين چنين سازماني توسط دو كارخانه دار با نامهاي رابرت اون اهل والش و دنيل لگرند اهل فرانسه اعلام شد.
اولين انگيزه تاٌسيس چنين ارگاني اهداف بشر دوستانه بود. شرايط كارگران، استثمار آنها بدون رسيدگي به وضع سلامتي آنها، زندگي خانوادگي و ميزان پيشرفت آنها چندان قابل قبول نبود. اين انگيزه در مقدمه كتاب قانون ILO آمده است:"شرايط كاري كنوني بي عدالتي، كار سخت، گريبانگير عده بي شماري از مردم مي‌باشد."
دومين مورد انگيزه سياسي بود. بدون بهبود وضعيت كارگران كه تعداد آنها روز به روز افزوده مي‌‌شد ممكن بود به آشوبهاي اجتماعي و حتي انقلاب منجر گردد. در مقدمه كتاب آمده كه" بي‌عدالتي به آشوب منتهي مي‌شود و سپس آرامش و توازن جهان به مخاطره مي‌افتد."
سومين مورد انگيزه اقتصادي بود. به دليل تاٌثير اين شرايط بر روي توليد، هر كشور و يا صنعتي كه متحمل اصلاحات مي‌شد، از رقيبان خود فاصله ميگرفت. در مقدمه اين كتاب آمده است كه "شكست هر كشور در قبول شرايط مردمش يك مانع بر سر راه ساير كشورها‌يي به حساب مي‌آيد كه مي‌خواهند شرايط داخلي كشور خود را بهبود بخشند."
يكي ديگر از دلايل ايجاد ILO، جنگ جهاني بود چون كارگران مجبور بودند هم در جبهه جنگ هم در بازار اقتصادي شركت داشته باشند.
قانونILO در بين ماههاي ژانويه و آوريل سال 1919 نوشته شد. يك كميسيون از نمايندگاني از 9 كشور جهان (بلژيك ،كوبا ،چك و اسلواكي، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، لهستان، انگليس،ايالات متحده) تشكيل شده بود. آن كميسيون براي اولين بار باعث تشكيل ارگان سه جانبه گرديد. ارگاني كه نمايندگان كشورها، كارگران و كار فرمايان را گرد هم جمع كرد.
در اولين كنفرانس سالانهILO هر كشور يك نماينده از دولت و يكي از ميان كارگران داشت كه در29 اكتبر سال 1919 در واشنگتن با يكديگر ديدار كردند. اولين قراردادهاي كار در سطح بين المللي كه در ارتباط با ساعت كار، بي كاري، حمايت از مادران، كار شبانه زنان، كار شبانه و حداقل ساعت كار براي افراد جوان در بخش صنعت بود مورد بررسي قرار گرفت.

1 2