فهرست شادترين مشاغل جهان عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 واحد مرکزي خبر

مرجع

 

بنا به اين گزارش بيش از پنجاه درصد پرسش شوندگان درامد خوب، ارتباط دوستانه با مشتريان و توجه کافي روسا را از جمله مهمترين عوامل رضايت از شغل عنوان کرده اند.

 محققان انگليسي فهرست شادترين مشاغل جهان را اعلام کردند.

به نوشته روزنامه اينترنتي روسي اوترا به گفته محققان شرکت سيتي اند گيلدز که در زمينه سنجش توانايي هاي حرفه اي مردم فعاليت مي کند ارايشگري شادترين شغل دنياست و کساني که در اين زمينه فعاليت مي کنند بيشترين ميزان رضايت را از حرفه خود دارند.

بنا به اين گزارش بيش از پنجاه درصد پرسش شوندگان درامد خوب، ارتباط دوستانه با مشتريان و توجه کافي روسا را از جمله مهمترين عوامل رضايت از شغل عنوان کرده اند.

مکانهاي بعدي در فهرست شادترين مشاغل دنيا به سراشپزها، خرده فروشها، معلمان، حسابداران، منشيها، لوله کشها،‌ مهندسان، معماران، روزنامه نگاران، مکانيک هاي اتومبيل، کارشناسان اي.تي و پرستاران کودک اختصاص يافته و کارمندان بانک و کارگران ساختماني در انتهاي فهرست قرار گرفته اند.

1