آغاز مراسم افتتاح "بنياد ملي كارآفريني محتواي ديجيتال" عنوان
 سه شنبه 30 مهر 1398 تاريخ

 خبرگزاري سيتنا

مرجع

 

به گزارش خبرنگار سيتنا، مراسم افتتاح "بنياد ملي كارآفريني محتواي ديجيتال" با حمايت معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اولين نهاد توسعه اشتغال پايدار در رسته فناوري اطلاعات و ارتباطات ذيل برنامه اشتغال فراگير، هم اكنون و با حضور دكتر سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير مديران و مقامات مسوول در حال برگزاري است.

گفتني است؛ ايجاد مراكز خلاقيت، آموزش و توانمند سازي افراد مستعد درحوزه انيميشن، راه‌اندازي شبكه ملي توليد محتواي ديجيتال، توليد محتوا با هدف توسعه بازار محتوا در بازارهايي نظير تبليغات، آموزش، سرگرمي، بين الملل ،  توليد محتواي محلي و ايجاد و توسعه شركت هاي توانمند محتواي ديجيتال، عرضه محتوا در بازارهاي بين‌المللي با تمركز بر زبان‌هاي عربي، تركي، كردي و بلوچي .... ، شكل دهي اجزاي زيست ‌بوم توسعه كسب و كار مبتني بر محتواي ديجيتال و سازماندهي و پشتيباني از بنگاه‌هاي كسب و كار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، در يك زيست‌ بوم هدايت شده مبتني بر محتواي ديجيتال از جمله اهداف راه اندازي اين بنياد ملي به شمار مي رود.

1