معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: قاعده آموزش كارآفريني بايد تغيير كند عنوان
 سه شنبه 3 دي 1398 تاريخ

 خبرگزاري ايلنا

مرجع

 

به گزارش ايلنا به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، عيسي منصوري در سومين همايش ملي كارآفريني كه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، با بيان اينكه قاعده آموزش كارآفريني بايد تغيير كند گفت: كارآفريني با آموزش صحيح و درست، جريان جمعي ايجاد مي‌كند.

او تصريح كرد: وظيفه ما در بخش دولتي اين است كه اكوسيستم و يك چارچوب كارآفريني در رشته‌هاي مختلف ايجاد و فعال كنيم.

منصوري اظهار كرد: به نظر مي‌رسد آنچه در كشور در حوزه توسعه كارآفريني اتفاق مي‌افتد متفاوت از واقعيت است و ما در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلاش داريم با  كانون‌هاي كارآفريني و باشگاه كارآفرينان اين موضوع را به سمت و سوي درستي سوق بدهيم .

او با تاكيد بر اينكه نظام آموزش عالي كشور با كارآفريني فاصله زيادي دارد، ادامه داد: در آموزش و تربيت كارآفرين بايد در سه حوزه آموزش‌هاي نظري، فرصت تجربه و همچنين سوق دادن به دانش تجربي توجه شود.

منصوري با طرح اين سوال كه ما براي توسعه كارآفريني چقدر فرصت را براي «تجربه كردن» فراهم كرده ايم؟ خاطرنشان كرد: براي اينكه در حوزه توسعه كارآفريني اتفاق مطلوب‌تري رخ دهد، انتظار داريم در كنار آموزش‌هاي  نظري، فرصت تجربه كردن و تعميق دانش تجربي را نيز فراهم كنيم كه متاسفانه اين دو موضوع در نظام آموزش عالي مغفول واقع شده است.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار تاكيد كرد: ما به عنوان دولت و سياستگذار بايد براي رشد و نمو استارت اپ‌ها ،زيرساخت مناسب را فراهم كنيم تا شرايط كار مهيا باشد.

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه كوشش ما اين است در حوزه‌هاي مختلف به عنوان سياستگذار، اكوسيستم كارآفريني را نهادينه كنيم، گفت: از نظر ما نظام حكمراني و اجرايي كشور وارد موج كارآفريني نشده است و ما براي اينكه اين محدوديت‌ها را جبران كنيم بر ايجاد اكوسيستم اختصاصي كارآفريني تمركز كرده ايم و در اين راستا بنياد‌هاي عمومي_خصوصي تاسيس شده است.

او افزود: در راستاي ايجاد بنياد‌هاي عمومي و خصوصي در قالب اكوسيستم كارآفريني، جديدترين بنيادي كه تاسيس شده، بنياد ملي توسعه كارآفريني در حوزه هوش مصنوعي، اينترنت اشيا و بلاك چين است.

منصوري گفت: بنابراين سازوكاري كه در حال حاضر به عنوان سياستگذار در دستور كار قرار داديم، عمدتا بر سه حوزه ايجاد اكوسيستم كارآفريني تخصصي، اجراي طرح كارورزي براي فارغ التحصيلان دانشگاهي و نيز شناسايي استعدادها از دوران پيش از مدرسه متمركز است.

 

1