نماينده كارگران خراسان رضوي : حقوق كارگران به ريال است ، هزينه‌‏هايشان به دلار ! عنوان
 دوشنبه 19 ارديبهشت 1384 تاريخ

 ايلنا

مرجع

 

 وظايف وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و تعاون همخواني ندارد و جامعه كارگري خراسان مخالفت خود را با اين ادغام اعلام مي دارد .
"سيد حسين رسولي" دبير اجرايي خانه كارگر خراسان ، با اعلام اين مطلب گفت : حقوق كارگران به ريال است اما هزينه هاي آنان به دلار‌پرداخت مي‌‏شود .
وي كه در جمع تعدادي از نمايندگان كارگران و مسوولان محلي در محل سازمان تامين اجتماعي سخن مي گفت , افزود : از يك ميليون كارگرخراساني ، فقط 420 هزار نفر تحت پوشش تامين اجتماعي قرار دارند .
وي مشكلات درماني بيمه شدگان را يادآوري كرد و گفت : امكانات درماني موجود خراسان ، پاسخگوي نياز بيمه شدگان استان نيست و اين در حالي است كه سالانه ميليون ها نفر بيمه شده نيز در سفر به مشهد نياز به امكانات درماني اين سازمان دارند .
در ادامه اين مراسم كه به مناسبت بزرگداشته هفته كارگر برگزارشد ، دكتر "مهدي درخشان" ، مديردرمان تامين اجتماعي ، طي سخناني اعتبار بخش درمان تامين اجتماعي را در سال جاري در اين استان 533 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت : از اين مبلغ 190 ميليارد ريال در بخش درمان مستقيم و 342 ميليارد ريال در درمان غير مستقيم هزينه خواهد شد .
مدير درمان تامين اجتماعي خراسان رضوي از آغاز به كار ساخت يك درمانگاه و پلي كلينيك تخصصي در مشهد طي روزهاي آينده خبر داد .
گزارش ديگري حاكي است : همزمان با چهارمين روز هفته كارگر ، تعدادي از نمايندگان جامعه كارگري خراسان از جمله "رسولي" ، دبير اجرايي خانه كارگر و "ميرزايي" ، رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار استان ، با حضور در دو مركز درماني وابسته به تامين اجتماعي ، از بيماران بستري در اين بيمارستان ها عيادت كردند .
يكي از موضوعات قابل توجه در اين بازديد ، رضايت بيمه شدگان از خدمات بخش درمان تامين اجتماعي مي باشد ، تقريبا تمامي بيماران بستري در بيمارستان فارابي مشهد ، ضمن اظهار رضايت از خدمات پزشكان و كادر پرستاري اين بيمارستان ، خواستار تخصيص اعتبارات و منابع بيشتري به بخش درمان شدند .
دكتر "مهدي درخشان" ، مدير درمان تامين اجتماعي خراسان رضوي ، در اين بازديد بر آمادگي كامل كادر درماني سازمان در امر سرويس دهي به بيماران تاكيد كرد .

1