دكتر رضا رستمي، بنيان گذار گروه آتيه عنوان

 كارآفرين ناب

نويسنده

 كارآفرين ناب

مرجع

 

 

1- در ابتدا خودتان را معرفي كرده و از سوابق كاري و تحصيلي تان بگوئيد؟

دكتر رضا رستمي هستم متولد 1349، فارغ التحصيل پزشكي عمومي دانشگاه تهران و متخصص روان پزشكي از دانشگاه شهيد بهشتي. سال 1375 دوره پزشكي ام به اتمام رسيد و سال 1381 دوره تخصصي را به پايان رساندم. در حال حاضر عضو هيئت علمي (دانشيار) گروه روانشناسي دانشگاه تهران هستم. فعاليت ديگر اينجانب مجموعه گروه آتيه با حدود 6-7 سال سابقه است.

2- دليل موفقيت تان را چه مي دانيد؟

سرسختي و جنگيدنم با مشكلات است. يعني فكر نمي كنم هيچ مشكلي توانسته باشد مرا از پا در بياورد. گاهي نا اميد مي شدم و افسردگي خفيف داشتم، ولي مهم ترين نكته اي كه وجود داشته، اين بوده كه اشتباهات را جبران كرده و راه حل ديگري پيدا مي كردم و همين منجر به اين شده كه خوشبختانه تاكنون مسير حركتم رو به جلو باشد.

3- در اين مسير حركتي كه آمده ايد، آيا شكستي هم داشته ايد؟

از آن جا كه براي اولين بار بود كه در كشور كار جديدي انجام مي داديم بعضي جاها بوده سرمايه گذاري كرديم ولي جوابي دريافت نكرديم و بعضي جاها بوده كه اعتماد كرديم و سلب اعتماد شده و بارها افتان و خيزان بوده، يعني عملاً كم و زياد شدن كار را مكرراً تجربه كرده ايم.

4- اين گروه چه سالي تأسيس شد؟

مجموعه گروه آتيه از سال 1386 در اين ساختمان مستقر شد، ولي قبلاً به صورت يك مجموعه خيلي كوچك در يك آپارتمان در بلوار كشاورز بود.

من روان پزشكم و هميشه نگاهم به اين بوده كه مردم چرا به روان پزشك و روانشناس به ديد بَد نگاه مي كنند، به عبارت ديگر به خودشان بَد نگاه مي كنند و راضي اند كه سنگين ترين هزينه ها را براي قسمت هاي مختلف بدن شان از پوست و مو تا قلب و دستگاه گوارش بدهند، ولي موقعي كه اسم روانشناس مي آيد ميل به فرار دارند. بعد از اين كه روان پزشك شدم دنبال اين مي گشتم كه روان شناسي و روان پزشكي در دنيا چه جايگاهي دارند! به اين نتيجه رسيدم كه  تكنولوژي هايي مثل كامپيوتر كه پديده قرن حاضر است عملاً در حوزه روانشناسي و روان پزشكي مانند همه حوزه ها نقش ايفا مي كند. روانشناسي و روان پزشكي در كشور ما هم چنان سنتي بود و مهم ترين درمان روان پزشكي دارو بود. در كشورهاي پيشرفته من ديدم كه از كامپيوتر براي تشخيص درمان بدون استفاده از دارو استفاده مي كنند؛ همين موجب شد تا به سَمت دستگاه هايي بروم كه در دنيا استفاده مي شد و جواب  داده بود و تأييديه هاي لازم را از سازمان هاي ذيربط گرفته بود. اولين بار با 2دستگاه در همان فضاي 100 متري كه قبلاً داشتيم، شروع كرديم و ديديم كه روند پاسخ دهي و جواب گيري و مراجعه مردم به نحوي است كه زمينه را براي كار بيش تر فراهم مي كند؛ سپس اين مجموعه را بنا كرديم. آتيه مركز روانشناسي و روان پزشكي است و هدفش استفاده از تكنولوژي ها براي بالا بردن دقت و سرعت است. ويژگي ديگري كه علاوه بر تكنولوژيك بودن دارد، جامعيت كار است؛ بدين صورت كه بچه ها را از بدو تولد پذيرش داريم نه براي بيماري بلكه براي توانمند شدن تا افراد مسن براي سنين بالا؛ يعني طيف گسترده پذيرش و هدف بيماري نيست، بلكه هدف اين است كه افراد بيايند و توانمندي هايشان را افزايش دهند. دومين ويژگي اش تنوع تخصص است كه ما اين جا روان پزشك داريم، كار درمانگر، بازي درمانگر، روانشناس، متخصص اطفال و همه خدماتي كه لازم است تا كيفيت كار در هماهنگي با همديگر انجام شود و سومين ويژگي تنوع خدماتي ست كه كنار هم قرار گرفته تا بهترين ها در اختيار مردم قرار بگيرد.

مهم ترين تأثيري كه توانستيم بگذاريم اين است كه خانواده هاي زيادي با روانشناسي و روان پزشكي آشتي كرده اند. دنيا به سَمتي رفته كه اگر مي خواهند مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي شدن را به بچه ياد دهند، بايد از بدو تولد شروع كنند. ما الان در اين جا ابزارهايي داريم و مي توانيم بچه ها را بسنجيم كه آيا توانمندي شان در حدِ مطلوب است يا نه كه در 5 حيطه سنجيده مي شوند: مهارت ارتباطي، مهارت حل مسئله، مهارت اجتماعي شدن، مهارت حركات درشت و ريز كه از يك ماهگي ارزيابي مي كنيم كه اگر بچه مشكل داشت زود متوجه مي شوند و مي فرستند براي درمان و اگر مشكلي نداشته باشد، سي دي ها و كتابچه هايي ارائه مي كنيم تا توانمندي كودك افزايش پيدا كند. گروه بعدي دانش آموزان هستند 6-18 سال و مهم ترين تأكيد ما روي تحصيل بچه هاست؛ هوش شان، توجه و تمركزشان، درك مفاهيم و استدلال است كه اين ها هم خوشبختانه تأثيرات خيلي خوبي داشته و با يك سري آزمون ها و تست هاي كامپيوتري اي كه انجام مي شود و نوار مغزي رنگي و نقشه مغزي كه گرفته مي شود، متوجه مي شويم كه اين افراد مشابه گروه نرمال اند يا خير. اگر مشابه گروه نرمال باشند براي ارتقاء عملكرد به آن ها با استفاده از كامپيوتر برنامه مي دهيم و اگر بيماري داشته باشند با استفاده از كامپيوتر با بازي درماني و كار درماني سعي مي كنيم كه مشكل رو حل كنيم. گروه بعدي بالاي 18 سال هستند؛ معمولاً بزرگسالاني كه دچار وسواس، افسردگي و اضطراب اند يا آن هايي كه مي خواهند حافظه شان تقويت شود به عنوان ارتقاء عملكرد به اين جا مراجعه مي كنند و سرويس مي گيرند.

5- عملكرد مجموعه را در اين 5 سال چگونه ارزيابي مي كنيد؟

خوشبختانه روند رو به جلو است. قطعاً سال هاي اول مشكلات اش بيش تر بود چون در ايران اين موضوع جا نيفتاده بود ولي الان بهتر شده است و حتي غير از ما افراد ديگري هم به اين صورت وارد اين حوزه شده اند، ولي ما هم چنان به عنوان يك مركز پيش رو فعاليت مي كنيم و خوشبختانه ارجاعات مجموعه روز به روز بيش تر مي شود.

6- رضايت مشتريان را در چه مي بينيد؟

سعي كرده ايم تكنولوژي روز دنيا را ارائه كرده و دقت و كيفيت كارمان را بالا ببريم، سعي كرديم در كارهاي مجموعه، يك نظم و انسجام ويژه اي فراهم نمائيم، افرادي كه به اين جا مراجعه مي كنند به صورت اختصاصي ارزيابي شوند و به صورت اختصاصي هم جواب بگيرند.

7- چگونه مي توان هم كارآفريني كرد و هم به مردم خدمت نمود؟

با اتفاقي كه در اين جا افتاد يك زمينه كارآفريني جدي ايجاد گرديد. در اين جا بيش از 100 نفر شاغل داريم. در بحث كارآفريني من فكر مي كنم كه اگر بتوانيم نياز مردم يا بازار را بشناسيم مي توانيم خدمات مناسب با آن ها را فراهم كنيم و نيازهاي مردم برطرف شود. نتيجه اش اين شد كه ما كارآفريني كنيم و از آن طرف هم رضايت مردم حاصل شد.

روزي كه مي خواستم روان پزشكي را انتخاب كنم، مي توانستم جراحي را انتخاب كنم. چند نفر از همكاران گفتند اشتباه نكن، تو توانِ خواندن رشته هاي ديگه را داري؛ بهتر است رشته جراحي را انتخاب كني. رشته روانشناسي دور نماي اقتصادي خوبي ندارد و واقعيت اش اين است كه من همان روز هم ضمن احترام به صحبت هاي دوستانم اصلاً اين طور فكر نمي كردم، تصورم اين بود كه در اين رشته نقشم را ايفا خواهم كرد.

از نظر بحث كارآفريني، درآمد زايي و ميزان اشتغالي كه ايجاد شده، فكر نمي كنم در رشته هاي ديگر امكانش باشد. زندگي اي كه هر شخصي براي خودش مي سازد و نقش آفريني اجتماعي اي كه ايجاد مي كند، همه وابسته به اراده، داشتن برنامه و ايمان به اين كه مطمئناً مي تواند آينده درخشاني را بسازد، مي باشد.

در حال حاضر در اين مركز حدود 6-7 نفر پزشك، تعدادي پزشك عمومي، حدود 10-12 نفر دكتراي روان پزشكي، حدود 40-50 نفر فوق ليسانس روان پزشكي و 30-40 نفر ليسانس كار درماني، گفتار درماني مشغول به كار هستند.

8- خلاقيت و نوآوري در حرفه شما چه جايگاهي دارد؟

از نظر من خلاقيت يعني خلق كردن؛ يعني اين كه آدم بايد اول خود را بشناسد، خالقش را بشناسد و بتواند راه رسيدن از خودش به نياز مردم را پيدا كند. خلاقيت يعني اين كه بتواني توانمندي خود و نياز جامعه را به هم پيوند بزني. مطمئناً اگر شخصي فقط خودش را بشناسد و جامعه اش را نشناسد مي شود متخصصي كه كارايي ندارد. مرحله شكوفا شدن استعدادهاي هر فرد در خلاقيت اش نهفته است، يعني اگر توانست خلاقيت داشته باشد، استعدادهايش شكوفا مي شود و منجر به بازدهي مي شود.

9- مطمئناً براي اين مجموعه ايده هاي جديدي در سر داريد، توضيح دهيد؟

نگاه من به اين مجموعه، الگو بودن در حوزه نورساينس كاربردي براي كل كشور است. يعني مركزي باشيم كه در هر جاي ايران چنان چه خواستند كارِ مشابه اي انجام دهند ما به عنوان Reference و منبع اصلي به آن ها سرويس دهيم و حمايت هاي علمي و تجربه اي، ما را داشته باشند. وقتي افراد براي گرفتن نمايندگي به ما مراجعه مي كنند، نمايندگي نمي دهيم بلكه مي گوئيم بيائيد خودتان ياد بگيريد، بعد مجموعه اي را راه اندازي نمائيد. دوست دارم كاري كنيم كه الگو باشيم و اين الگو بودن اثر خود را بگذارد.

1