بررسي زمينه‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي عنوان

 مسعود حقيقي كاولي

نويسنده

 پژوهشكده گياهان دارويي

مرجع

 

مشخصات طرح:

عنوان طرح: بررسي زمينه‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي

چكيده طرح:  با توجه به روند رو به رشد فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي كشور و تقاضاي ورود به بازار كاري فعال و مرتبط با حرفه دامپزشكي، ضرورت دارد تا ضمن تعريف دقيق زمينه‌هاي شغلي اين حرفه، تصويري واقعي و كارا جهت جذب فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي ترسيم گردد.

 اين طرح در نظر دارد جهت رهيافت زمينه‌هاي شغلي و جايگاههاي جديد فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي از طريق؛ كسب اطلاعات دقيق از وضع موجود فارغ‌التحصيلان دامپزشكي، تهيه الگوي عرضه و تقاضا و نيز ارائه مدلي جامع از خدمات حرفه‌اي دامپزشكي و فراهم آوردن زمينه‌هاي كاري جديد و متناسب با اين حرفه، به توزيع عادلانه و منطقي كار براي فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي دست يابد تا بستري مناسب جهت برنامه‌ريزيهاي دقيق و بهينه به منظور رفع معضلات بيكاري و تبعات ناشي از آن در اين قشر از فارغ‌التحصيلان كشور فراهم نمايد.

كلمات كليدي: دامپزشكي؛ فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي؛ زمينه‌هاي شغلي؛ بيكاري؛ اشتغالزايي؛ بازاركار

شناسنامه طرح:

مجري:
مسعود حقيقي كاولي
تاريخ تصويب: 12/8/80
واحد مجري: پژوهشكده گياهان دارويي

1