طرح تيپ شغلي: چاپ سيلك عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 وزارت كار و امور اجتماعي – معاونت اشتغال

مرجع

 
  • مقدمه:

چاپ عبارت است از رنگرزي،‌ در قسمت هايي از پارچه و تفاوت آن با رنگرزي در اين است كه مي توان با استفاده از يك يا چند رنگ روي زمينه سفيد يا رنگ شده طرح دلخواه را بوجود آورد.

در چاپ پارچه از خمير چاپ، رنگ و مواد كمكي مناسب استفاده مي شود. در موقع چاپ بايد بسيار دقت كرد تا پارچه صحيح و بدون نقص چاپ شود. جديد ترين نوع چاپ،‌ چاپ رتاري مي باشد. در اين روش شابلون بصورت غلتكهاي استوانه اي شكل است و رنگ بطور اتومات توسط پمپ داخل غلتكها شده و از داخل آنها توسط رنگ كش بر روي پارچه منتقل مي شود.

  • مراحل انجام كار:

چاپ سيلك نوعي چاپ است كه بر روي اشياء‌ مختلف امكان پذير است.

بعد از آماده ساختن ابزار و مواد اوليه،‌ رنگ را روي شابلون ريخته و با لاستيك نورد رنگ را بالا و پايين و گاهي به چپ و راست كشيده ونقش روي شابلون و توري را كه از قبل طراحي و فيلم آن آماده شده روي پارچه، كيف،‌ چرم،‌ پلاستيك و… ظاهر مي نماييم البته همه اين كارها روي ميز كار انجام مي گيرد.

 براي دريافت متن كامل طرح كليك كنيد

1