بررسي و شناخت نمونه هايي از فرصت هاي کارآفريني و تدابير و ابتکارات زنان فارغ التحصيل دانشگاهي عنوان

 کارفرما : دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري

نويسنده

 خانه پژوهش نوانديش

مرجع

 

نام طرح  بررسي و شناخت نمونه هايي از فرصت هاي کارآفريني و تدابير و ابتکارات زنان فارغ التحصيل دانشگاهي
زمان  1382 -1381
کارفرما  دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري


اهداف :

 *شناسايي نمونه هايي از فرصتهاي موجود و قابل دستيابي براي ايجاد کسب و کار توسط زنان فارغ التحصيل دانشگاهي
*بررسي محيط محدوديت ها و تدابير و ابتکارات زنان فارغ التحصيل دانشگاهي

يافته‌هاي طرح:

 1- بررسي اجمالي موقعيت کسب و کار زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي

2- نگاهي اجمالي به چند تجربه جهاني

3- بررسي و مطالعه موردي 10 زن کارآفرين فارغ‌التحصيل دانشگاهي

4- شناسائي و دسته‌بندي محدوديت‌ها، تدابير و ابتکارات زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي

5- شناسائي نمونه‌هائي از فرصت‌هاي موجود و قابل دستيابي براي ايجاد کسب‌وکارهاي جديد توسط زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي

خانه پژوهش نوانديش:

 

نشاني: تهران ـ خيابان وليعصر ـ روبروي پارک ملت ـ کوچه شهيدرحيمي (چهرازي) ـ‌ پلاک ?? ـ طبقه دوم

تلفن: ????????

فکس: ????????

نشاني پست الکترونيکي: noandish@noandish.net

1