Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 7207                                               
براي توانمندسازي ايرانيان به سازمان سه ضلعي نيازمنديم
مقاله منبع
براي توانمندسازي ايرانيان به سازمان سه ضلعي نيازمنديم عنوان
دكترعبدالرسول پورعباس معاون وزير كار و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي و سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي نويسنده
1390/04/14 تاريخ

نظام جامع مهارت و فن آوري بر سه اصل استوار است كه آموزش اصل اول آن است و اصل دوم تعيين صلاحيت يعني مدرك و اصل سوم شغل است كه شغل به كسي داده مي شود كه صلاحيت داشته باشد و صلاحيت به كسي داده مي شود كه آموزش ديده باشد

خلاصه
خبرگزاري موج - گروه اجتماعي مرجع
مقالات مرتبط
توسعه‌ي فرهنگ كارآفريني در مطبوعات ايران
هنر معرفي حرفه اي پروژه به سرمايه گذاران خارجي
بررسي كاركردها و قابليت پذيرش تجارت سيار
احداث مراكز رشد : انقلاب علمي و ساختاري تجاري سازي دانش و تكنولوژي دانشگاه ها
چابكي توليد، چالاكي تجارت

    چاپ   ارسال براي دوستان

معماري نظام توسعه منابع انساني در بخش آموزش هاي فني و حرفه اي با رويكرد تحقق انسان دين مدار، ماهر، كارآمد و خلاق، مسئوليت پذير، مشاركت جو و منضبط، كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشورهمراه با عدالت اجتماعي، ايجاد فرصت آموزش فني و حرفه اي آموزي براي تمامي آحاد جامعه، ارتقاء فرهنگ آموزش فني و حرفه اي آموزي، اخلاق و حرفه اي و ترويج گرايش جامعه به آموزش هاي آموزش فني و حرفه اي، طراحي و استقرار نظام صلاحيت هاي حرفه اي ملي ايران و استفاده از امكانات و سرمايه هاي دولتي و خصوصي براي توسعه آموزش هاي حرفه اي از جمله اهداف نظام جامع آموزش فني و حرفه اي كشور است.

نظام جامع ملي مهارت و فناوري كشور برپايه سه بعد آموزش هاي ملي مهارت، صلاحيت هيا ملي مهارت و نظام جامع اشتغال كشور مي باشد. تعامل دانشگاه جامع علمي و كاربري با آموزش هاي فني و حرفه اي به معني ادغام نيست بلكه ارتباط اين دو نظام آموزشي به منزله تشكيل نظام جامع ملي مهارت كشور برپايه سه بعد آموزش هاي ملي مهارت، صلاحيت هاي ملي مهارت و نظام جامع اشتغال كشور مي باشد كه اين سه بعد بايد باهم هماهنگ بوده و در اين راستا نظامي تدوين شود كه كسي كه داراي مهارت مي باشد، شاغل شود.

مقايسه كشورهاي پيشرفته در زمينه آموزش نظري و مهارتي، مشكل بزرگ نظام آموزشي كشور را عرضه محوري به جاي تقاضا محوري مي باشد و بدين ترتيب نمي توان استعدادها را به سمت نيازهاي كشور هدايت كرد.
دانش مهارتي داراي دوهزار و پانصد رشته است، چرا كه برمبناي شغل تعيين شده و علاوه بر اين بايد با تحول روز نيز پيش رود كه اين مهم به واسطه تعامل آموزش هاي نظري و كاربردي فراهم مي شود. راه مبارزه با معضل بيكاري، توانمندسازي نيروي انساني است كه وجه غالب آن حرفه آموزي و آموزش هاي مهارتي است.

بيشتر بيكاران جامعه توانايي انجام كار ندارد و كسي كه توانايي انجام كار ندارد و كار پيدا نمي كند، بيكار محسوب نمي شود. يكي از وظايف وزارت كار و امور اجتماعي، آموزش و توانمندسازي نيروي كاراست كه امروز براي فائق آمدن بر مشكلات و نيل به اهداف سند چشم انداز بيست ساله راهي جز توسعه آموزش هاي مهارتي و فراگيركردن آن در كشور وجود ندارد. اگر كسب مدرك دانشگاهي توأم با مهارت و توانايي انجام كار باشد، مؤثر است و گرنه فارغ التحصيلان دانشگاهي فرصت كمتري براي اشتغال در مقايسه با ديگر افراد دارند و براين اساس سازمان ملي مهارت وظيفه سياست گذاري، هدايت، حمايت، اعتبارسنجي، اعتباربخشي و نظارت بر آموزش هاي مهارتي در سطوح مختلف را برعهده دارد.

قبلا براي توسعه مهارت هاي كاربردي و غيرنظري مقامت هاي زيادي صورت گرفت اما با توجه به مصوبه اخير و همراهي دولت و مجلس خوشبختانه عزم ملي در اين رابطه ايجاد شده و هيچ راهي جز توسعه، متمركزكردن و نظم بخشيدن به مهارت آموزي وجود ندارد. براي استقلال نظام ملي مهارت بايد فضا و شرايط را آماده و فرهنگ سازي كرد و در اين رابطه بايد رسانه ها به كمك دولت بيايند.

البته بايد اطمينان دهم كه در اين فرآيند كار سياست گذاري و ارزيابي مهارت ها و استانداردسازي آموزش هاست و دولت قصد تصدي نظام آموزش هاي مهارتي را ندارد. امروز ما نه يك وظيفه، بلكه يك رسالت بزرگ برعهده داريم و مسئول هستيم سرعت حركت كشور را بيشتر كنيم. اجراي اين كار نياز به برنامه ريزي دقيق، تدبير و تبيين برنامه دارد و بايد در اين زمينه از ظرفيت افراد دلسوز كشور استفاده شود تا اجراي اين كار تبديل به يك مطالبه عمومي شود.

با طراحي نظام مهارتي مناسب، مردم مي توانند با عشق و علاقه بيشتري به تحصيل بپردازند و تحصيل بايد به شكل آسان در اختيار تمام اقشارجامعه قرار بگيرد و دراين مسير دانشگاه علمي كاربردي جايگاه ويژه اي خواهد داشت و تنها در محدوده كارشناسي ناپيوسته و كارداني سيرنخواهد كرد و به فكر مدارج بالاتر خواهد بود. آموزش هاي فني و حرفه اي و دانشگاه علمي كاربردي بايد مكمل يكديگر باشند. بسياري از مردم در جامعه آموزش هاي فني و حرفه اي را نمي شناسند و هنوز در جامعه ناشناخته مانده است و آنطوركه شايسته است در جامعه جا نيفتاده است. در كشور ايران بحث آموزش يكي از بحث هاي پرطرفدار است و خانواده هاي ايراني درآمد و وقت خود را براي تحصيل فرزندان شان هزينه مي نمايند. بعضي از خانواده ها هزينه هنگفتي پرداخت مي كنند تا فرزندانشان به تحصيل بپردازند كه اين اتفاق به ظاهر بسيار خوب است و منجر به ارتقاء جامعه مي شود.

در سال هاي گذشته روند هدايت استعدادهاي كشور به شكل خوبي صورت نگرفته است، زيرا بايد هر استعدادي در كشور به سمت نيازها هدايت شود كه اين اتفاق در سال هاي گذشته در كشور ايران رخ نداده است و متأسفانه نظام مشخصي متولي اين امر نبوده است زيرا به طور طبيعي در هر كشوري دو نظام وجود ارد كه شامل آموزش هاي نظري يا آكادميك و عملي يا مهارتي است كه اين دو نظام كاملا مستقل و يكپارچه هستند. در نظام مهارتي شالوده و مايه كار مهارت آموزي است و در نظام نظري علم و توليد علم است كه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته 70 درصد جمعيت به سمت آموزش هاي مهارتي و 30 درصد به سمت آموزش هاي نظري مي روند و اين هدايت يك هدايت علمي، منطقي و هوشمند است و متأسفانه در كشور ايران چون هدايت گر خوبي وجود نداشته بدوا تمام متقاضيان را به سمت آموزش نظري برده اند. در 20 سال گذشته برمبناي استانداردهاي موجود قصد داشتيم آموزش مهارتي در كشور را تغييردهيم و آن را توسعه بخشيم اما غافل از اينكه نظام آموزشي مهارتي نياز به اركان خود دارد و براساس اركان نظام نظري نمي توان آن را گسترش داد.استانداردهايي كه در اين چهارركن تعريف شده استانداردهاي نظري است و با فن و مهارت هماهنگ نيست و هر چه در علمي كاربردي تلاش شود منجر به فوق ديپلم مي شود و نهايتا كارشناسي است درحالي كه در حوزه مهارتي دكتري داريم، فوق ليسانس مهارتي وجود دارد.

سلسله مراتب مهارتي تا كنون تعريف نشده بود زيرا در شوراي برنامه ريزي و شوراي گسترش نگاه ها به سمت آمزوش هاي نظري كاملا نگاه آكادميك بود و بايد نگاه دوبخشي باشد يك بخش آموزش نظري مستقل و بخش ديگر آموزش مهارتي مستقل باشد. در برنامه هاي قبلي طي 20 سال گذشته قانون گذار دولت را موظف كرده است تا ساختار مهارتي را در كشور ايجاد كند. آموزش هاي فني در دانشگاه علمي كاربردي و آموزش هاي فني و حرفه اي در طي اين سال ها خوب بسط پيدا كرد ولي متأسفانه داراي عمق نبودند، زيرا تعداد زيادي از دوره ها درعلمي كاربردي نظري است و كمتر مهارتي است و در فني و حرفه اي تمام تلاش براي متقاضيان زيرديپلم است. نقطه ضعف بزرگ آمزوش هاي فني و حرفه اي در عدم ايجاد شرايط براي جاري وس اري شدن آن در جامعه مي باشد و فني و حرفه اي آنچنان كه بايد شناخته شده باشد و تحول ايجاد كند، نكرده است زيرا در نظام درستي حركت نمي كردند و در بستر نامناسب برنامه ريزي شده است.

با برنامه ريزي نادرست انگيزه ها از متقاضيان آموزش و كاركنان فني و حرفه اي گرفته شد و شخصي كه متقاضي آموزش بود با اين نگاه كه آموزش به چه درد من مي خورد و فرد محاسبه مي كند. اگراين آموزش را ببيند آيا شغل فراهم است؟ مي توان خلأ را در آموزش هاي فني و حرفه اي مشاهده نمود، زيرا ساختار آموزش فني و حرفه ا ي به آموزشي گره نخورده است و مربي فني و حرفه اي دررتبه پايين تري قرار دارد.

ساختار نظام مهارتي از ستون هاي اساسي است و بايد گسترش آن مستقل و در چارچوب خود اجرا شود و اكنون ما نيازمند يك نظام هستيم كه چهارركن اساسي ذكر شده وجود داشته باشد. البته بايد رويكردها مهارتي باشد تا 70 درصد آموزش در محيط كار باشد و فرد به عنوان خبره آن كار فارغ التحصيل شود و نظامي طراحي شود كه آموزش هاي پودمان هاي مختلف فني و حرفه اي را بعد از ليسانس به رسميت بشناسد و به فردي كه در محيط كار آموزش ديده مدرك كاربردي داد زيرا درهمه كشورهاي پيشرفته تأكيد بر سركار رفتن است نه دانشگاه رفتن اما در كشور ما برعكس است.

پس نقش فني و حرفه اي بيش از پيش نشان مي دهد هم دانشگاه و هم كار است و نظام جامع مهارت و فن آوري بر سه اصل استوار است كه آموزش اصل اول آن است و اصل دوم تعيين صلاحيت يعني مدرك و اصل سوم شغل است كه شغل به كسي داده مي شود كه صلاحيت داشته باشد و صلاحيت به كسي داده مي شود كه آموزش ديده باشد و اين سه اصل مهم به يكديگر گره خورده است تا اعتبار اين كارت و اين مهارت داراي ارزش جهاني به معناي واقعي شود. 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است