Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 11017                                               
هنر معرفي حرفه اي پروژه به سرمايه گذاران خارجي
مقاله منبع
هنر معرفي حرفه اي پروژه به سرمايه گذاران خارجي عنوان
سيد حسن حسيني نويسنده
1391/12/15 تاريخ

دنياي اقتصاد و تجارت امروز علي رغم تمام پيچيدگيها و مشكلات اقتصادي كه گريبانگير بسياري از كشورها شده است، پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا منابع مالي بين المللي دارد.

خلاصه
پايگاه اطلاع رساني دولت مرجع
مقالات مرتبط
فرهنگ كسب‌وكار در كانادا
مفهوم قرارداد دانش فني و ماهيت حقوقي آن
موانع توليد از منظر فضاي كسب و كار در كشور
شناسايي تغييرات در فرصتهاي اشتغال در اثر ساخت سد كارون 4
تحليل اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي فرايند سرمايه‌گذاري خطرپذير در ايران

    چاپ   ارسال براي دوستان

دنياي اقتصاد و تجارت امروز علي رغم تمام پيچيدگيها و مشكلات اقتصادي كه گريبانگير بسياري از كشورها شده است، پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا منابع مالي بين المللي دارد.بسياري از كشورهاي توسعه يافته در اين رقابت نفس گير ضمن حذف مقررات دست و پاگير سعي مي كنند ضمن آموزش نيروهاي تحصيلكرده و در عين حال معرفي انواع مشوقهاي مالي و گاها اعطاي وامهاي بلاعوض در پروژه هاي مرتبط با فن آوري ،بتوانند سرمايه گذاران را به كشور خود جذب نمايند. در اين يادداشت سعي بر آن شده است تا به چگونگي معرفي پروژه به سرمايه گذاران كه اولين قدم ورود در حوزه تامين منابع مالي بين المللي است به زبان ساده و به دور از ادبيات فني با توجه به تجربيات بين المللي در همايشهاي داخلي و بين المللي بپردازيم.

اگر فرض كنيم كه شما پروژه اي داريد و قرار است براي آن منابع مالي بين المللي جذب نماييد ،بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه در دنيا افراد و شركتهاي بين المللي كه به دنبال سرمايه گذار هستند بسيار زيادند.كه به بخشهايي از قبيل سرمايه گذاران خطر پذير (Venture capital) يا آورده هاي شخصي (Private Equity) تقسيم مي شوند . بر اساس بررسي هاي آنكتاد از هر هزار پروژه حدود 10پروژه منجر به سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود. ولي در عين حال اين نكته را نبايد فراموش كه عموما سرمايه گذاري و تامين مالي پروژه به صورت تخصصي است و هر سرمايه گذاري در بخش مسكن تمايل دارد در بخش مسكن سرمايه گذاري و حتي تامين مالي نمايد و كمتر پيش مي آيد كه سرمايه گذاري در بخش مسكن به بخش معدن علاقه نشان دهد. به علت اينكه هر بخشي بازار و تجارب بين المللي خود را دارد و تمايل دارد در بخش اختصاصي خود فعاليت نمايد.

عموما هر سرمايه گذاري كه قصد سرمايه گذاري و يا تامين مالي در پروژه شما را داشته باشد ابتدا دو چيز را از شما درخواست مي كند : اول طرح كامل توجيهي و امكان سنجي شده (Feasibility Studies ) و خلاصه اجرايي طرح (Executive Summary ) يعني اگر شما به هر سرمايه گذاري كه مي خواهيد پيشنهاد سرمايه گذاري در پروژه خود را بدهيد بايد اين دو قسمت را براي آنها بفرستيد.
در موقعيت ديگري كه معمولا در همايشهاي داخلي و بين المللي اتفاق مي افتد اين است كه شما بعد از ارايه مدارك لازم ،ضروري به نظر مي رسد بتوانيد پروژه خود را به صورت فني و حرفه اي معرفي و ويژگيهاي مثبت پروژه خود را تشريح و مخاطب خود را جهت سرمايه گذاري اقناع نماييد.

براي مثال اين صحنه را در نظر بگيريد كه شما به عنوان كسي كه در جوياي پول براي پروژه خود هستيد سوار آسانسور مي شويد و در عين حال در كنار شما كسي كه سرمايه گذار است ،قرار دارد شما بايد به عنوان شخص پيشنهاد دهنده بايد بتوانيد طي زمان محدودي كه در آسانسور است به تشريح و معرفي پروژه خود بپردازيد. در زماني كه قصد داريم يك پروژه را معرفي كنيم بايد بر تكنيك هاي متفاوتي مسلط باشيم و پيشنهاد دهنده بايد اين قابليت را داشته باشد تا بتواند حداكثر ظرف 2دقيقه پروژه خود را خلاصه و روان براي سرمايه گذار معرفي كند.

بعضي افراد براي معرفي پروژه خود از اصطلاحات و تكنيك هاي خاصي استفاده مي كنند و موضوع را كمي پيچيده مي كنند، در صورتي كه مهمترين بحث امروز اين است كه بايد كنكاش كنيم و ببينيم سرمايه گذاران دوست دارند چه اطلاعاتي از پروژه كسب كنند. اينجا بحثي كه به وجود مي آيد همان بازاريابي است.
بنابراين مي توان اولين گام را شخص معرفي كننده پروژه دانست، خود شخص صحبت كننده در ابتدا بايد خود را به صورت كامل و كوتاه معرفي كند. سپس موقعيت خود را در پروژه شرح دهد. بعد از آن به معرفي عنوان پروژه بپردازد و توضيح دهد كه پروژه مربوطه قصد انجام چه كاري را دارد.

مساله بعدي اين است كه پروژه به حل كدام مشكل در كشور يا صنعت مي پردازد و هدف گذاري پروژه در چه مسيري است.
گفتني است كه اين نكته هايي است كه هر سرمايه گذار يا كسي كه قصد دارد پروژه شما را تامين مالي نمايد به آنها توجه مي كند. مساله بعدي اين است كه شما چه مشترياني داريد. با شناسايي بازار مصرف نيازهاي مشتري را مطرح و رفع كنيد. بحث بعدي به مزيت رقابتي پروژه مربوط مي شود. مزيت رقابتي كه صحبت مي شود موجب حل چه مشكلي و به چه شيوه اي مي شود.

شخص معرفي كننده پروژه بايد بتواند اين مسائل را كاملا به تصوير بكشد تا به سرمايه گذار بفهماند پروژه سودآور است.
گام بعدي به تصوير كشيدن وسعت بازار پروژه مورد نظر است. در دنياي ما معمولا هميشه عرضه به وفور وجود دارد اما تقاضا نيست، اما در ايران اين موضوع كاملا برعكس است. عرضه كم اما تقاضا بالاست. در هر بخشي اگر شما عرض اندام داشته باشيد و يا يك كيفيت خوبي را عرضه مي كنيد حتي براي كالاهاي كه ممكن است تقاضا نداشته باشد كه تحت عنوان تقاضاي مخفي شناخته مي شود و اين تقاضا را در اين بخش ها به وجود آورد.

زمانيكه شما به شناسايي بازار خود مي پردازيد و وسعت آن را اندازه مي گيريد بايد استراتژي توزيع را نيز همزمان براي سرمايه گذار تشريح مي كنيد كه روش توزيع شما براي مشتري بعد از توليد به چه صورت است و با چه هدفي همراه است مثلا آيا شما به صورت فروش مستقيم، عمده فروشي و يا از طريق فروشگاههاي زنجيره اي توزيع مي نماييد؟
بحث ديگر اينكه اگر سرمايه گذار به ارزيابي مالي و اقتصادي توجه مي كند دو شاخص ارزش فعلي پروژه NPV و نرخ بازده داخلي IRR پروژه شما براي او بسيار مهم است كه اين بازده داخلي سرمايه است كه اگر كمتر از 40درصد باشد اصلا سرمايه گذار رقبتي به سرمايه گذاري ندارد. در ايران برخي از پروژه ها كه سود 20درصدي دارند. اين نوع بازدهي ها به سود سرمايه گذاران نيست و اين پروژه ها نمي توانند سرمايه گذار جذب نمايند.

نكته ديگر در مورد ارايه است كه اولا نكاتي كه در بحث ارايه كارهايي كه بايد انجام دهيم و كارهايي كه نبايد انجام بدهيم كه بايد سرفصل آنچه كه براي گفتن داريم بايد مشخص شود. ما يك ترتيب منطقي و مثبتي نسبت به طرح مان داشته باشيم يعني ما از عكسها، ويدئوها و يا منابع ديگر براي معرفي پروژه هايمان استفاده كنيم. نكته بعدي اينكه ما به طرف نشان بدهيم كه ما به اين بحث مسلط هستيم چرا كه سرمايه گذار اگر حس كند كه پيشنهاد دهنده مسلط و حرفه اي است با ديد بهتر به پروژه نگاه مي كند. ما بايد خيلي واقع نگر باشيم. بدبيني يا خوشبيني بيش از حد نداشته باشيم و براي هر اطلاعاتي كه ارايه مي كنيم بايد يك منبعي موثق داشته باشيم.

از جمله كارهايي كه نبايد انجام دهيم؛ اين است كه خيلي مبهم و از عبارات مبهم استفاده نكنيم. با استناد به آمار صحبت كنيم. در ايران در اين بخش ضعيف كار شده. از به كاربردن كلمات تكنيكال و اصطلاحات تخصصي كمتر استفاده كنيم. اسلايدهاي ساده و روان استفاده كنيم. بحث ديگر اين است كه بايد از ارتباطات خود از جمله زبان بدن ((Body language به نحو شايسته استفاده كنيم و از آنها براي انتقال پيام خود بهره بگيريم. 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است