Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 3423                                               
گذري بر كار و كارآفريني
مقاله منبع
گذري بر كار و كارآفريني عنوان
محرمعلي غفاري - علي غفاري نويسنده
1390/12/01 تاريخ

مسأله اشتغال يكي از مهمترين مسايل جهان معاصر است و با توجه به روند افزايش رشد جمعيت در كشورهاي مختلف از جمله كشورما، تأمين اشتغال و ايجاد شغل براي همه افراد جوياي كار بويژه جوانان از سنگين‌ترين و دشوارترين وظايف دولت‌ها در همه كشورهاست.

خلاصه
اطلاعات مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

مسأله اشتغال يكي از مهمترين مسايل جهان معاصر است و با توجه به روند افزايش رشد جمعيت در كشورهاي مختلف از جمله كشورما، تأمين اشتغال و ايجاد شغل براي همه افراد جوياي كار بويژه جوانان از سنگين‌ترين و دشوارترين وظايف دولت‌ها در همه كشورهاست.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق اشتغال و انتخاب شغل را از حقوق اساسي افراد كشور به شمار آورده و دولت مكلف شده براي همه افراد امكان اشتغال به كار را فراهم سازد. فراهم ساختن زمينه و موجبات اشتغال و تدارك كار براي همه به عوامل متعدد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بستگي دارد.

تـجهيز و تدارك اين عوامل و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي دسترسي به اين اهداف از وظايف اصلي و اساسي دولت‌هاست.

در پي گسترده شدن مجموعه تحت تصدي دولت و به ويژه افزايش روند رو به تزايد شركت‌هاي دولتي و مشكلات متعدد اداره و كنترل مطلوب آنها از يك سو و از سوي ديگر به دليل همه گير شدن سياست خصوصي سازي در ساير كشورهاي در حال توسعه (در سالهاي دهه 1980 و 1990) سياست كوچك‌سازي اندازه دولت در ايران از سال 1369 در دستور كار دولت قرار گرفته است و واگذاري فعاليت‌ها و وظايف به بخش خصوصي و تعاون يكي از جهت‌گيري‌هاي اين حركت بوده است. اين حركت مي‌تواند با توسعه تعاوني‌ها به ايجاد هرچه بيشتر اشتغال كمك كند. ‏

 

تعاريف كار آفريني

در ادبيات كار آفريني تعاريف بسيار مختلفي براي آن ارائه شده است اما هنوز تعريف رسمي و استانداردي كه قابل اكثريت صاحب نظران باشد، وجود تدارد، در اين زمينه «پيتر دراكر» مي‌گويد: كارآفريني يك رفتار است نه يك صفت ويژه در شخصيت فرد. «ژوزف شومپيتر» يا پدر كار آفريني، تعريف كاملي از كار آفريني در سال 1943 ارائه داد. او مي‌گويد، هر فرايندي در شركت كه منجر به كالايي جديد، ايجاد روشي جديد، بازار جديد و منابع جديد مي‌شود، مي‌گوييم كار آفريني رخ داده است.

در تعريفي ديگر كار آفريني به معني فرايند كشف و بهره‌برداري از فرصت‌ها به منظور ارزش آفريني در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و پايه و اساس توسعه پايدار و همه جانبه تلقي مي‌شود.

بدين ترتيب، توسعه كار آفريني نقش شايسته‌اي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني اشتغال‌زايي، توسعه عدالت، كاهش فقر و حل مشكلات جامعه، دولت و بخش عمومي دارد. كار آفريني عامل دگرگوني‌هاي اجتماعي است و به ايجاد مشاغل تازه، بهره‌گيري موثر از نيروي انساني و منابع طبيعي مي‌انجامد و ره آورد اين تلاش‌ها، اشتغال و ثبات نيروهاي فعال در جامعه، برآورده شدن نيازهاي اساسي جامعه. به تجديد حيات ملي مي‌انجامد. و بالاخره اينكه كار آفريني به معناي داشتن انرژي، بينش، خوش‌بيني و جرأت و جسارت آزمودن هر چيز جديدي است.

 

‏كار آفرين كيست

از كار آفرينان تعاريف مختلفي شده است. اما آنچه در اكثر آنها مي‌توان مشاهده كرد، اين نكته است كه كار آفرينان محور توسعه اقتصادي بوده و با تخريب روش كهن و نا كار آمد قبلي و جايگزيني آنها با شيوه‌هاي كار آمد و نوين به نظام اقتصادي، پويايي و حيات مي‌بخشند.

اصطلاح كار آفرين ‏EntrePreneur‏ در معنا و مفهوم فعلي را نخستين بار «ژوزف شومپيتر» به كار برد. اين اقتصاد دان كه او را پدر علم كار آفرين مي‌نامند، بر اين باور بود كه رشد و توسعه اقتصادي در يك نظام، زماني ميسر خواهد بود كه افرادي در بين ساير آحاد جامعه با خطرپذيري، اقدام به نو‌آوري كرده و با اين كار روش‌ها و راه حل‌هاي جديد جايگزين راهكارهاي ناكار آمد و كهن قبلي شود.

كار آفرين به شخصي گفته مي‌شود كه فكري جديد يا اختراعي در اختيار داشته و منابع كشور (زمين، كار و سرمايه) را با هم تركيب مي‌كند تا بتواند آن فكر و ايده را در بازار عرضه كند. كار آفرين كسي است كه تأكيد مي‌كند راهي بهتر وجود دارد و من آن را پيدا خواهم كرد.

 

‏اهميت كار آفريني

اهميت كار آفريني از نظر ايجاد اشتغال باعث شده است تا در دهه‌هاي 80 و 1990 ميلادي به تدريج وفاق عمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايجاد شود، مبني بر اينكه بحران بيكاري جز از طريق توسعه كار آفريني و دميدن روح نوآوري در كالبد اجتماعي امكان پذير نيست. به هر حال كارآفريني از محورهاي اصلي رشد و توسعة اقتصادي و توسعه پايدار داراي اهميت است زيرا:‏

‏1- موجب ايجاد اشتغال مي‌شود.‏

‏2- باعث افزايش سود و سرمايه‌گذاري مي‌شود.‏

‏3- مـوجب‌ گذار از ركود اقـتـصادي، جـبران عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي و آسان شدن روند رشد و توسعه كشور مي‌شود.‏

‏4- عوامل و شرايط لازم را براي توليد كالاها، محصولات و بازار يابي آنها فراهم مي‌سازد.‏

‏5- كار آفريني به هنگام بحران و ناتواني بخش خصوصي در ايجاد اشتغال مي‌تواند باعث جلوگيري از پس روي اقتصاد شود. و...‏

در ايران تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به كار آفريني توجهي نشده بود. اما در اين برنامه به علت وجود بيكاري گسترده بويژه در ميان جوانان و دانش آموختگان دانشگاه‌ها و پيش‌بيني تشديد اين معضل در دهة 1380، كار آفريني مورد توجه قرار گرفته است.

‏در همين خصوص بايد گفت چند سالي است كه به همت و درايت رهبر معظم انقلاب سنت حسنه و نيك، نامگذاري سال در ابتداي هر سال و در زمان تحويل سال نو رواج يافته است و رهبر معظم با جايگاه تعيين راهبردها و استراتژي مهم كشور، بر اساس دغدغه‌هاي موجود در نظام اسلامي و با آن جريان شناسي دقيق خود و يا درك و احساس نياز‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه و يا تداوم و تكامل برخي سياست‌ها به اين مهم اقدام مي‌كنند.

و هنگام تحويل سال از يكايك مردم و مسئولين مي‌خواهند به اين نامگذاري و عمل به محتواي آن پايبند و مقيد و مكلف باشند.

ايشان سال 1389 وسال 1390 را به ترتيب به نام «همت مضاعف و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادي» نامگذاري كردند.

اين نامگذاري مكمل رهنمودهاي سال‌هاي قبل ايشان و براي توسعه كشور در تمامي زمينه‌ها است و امروزه به رغم عناد و تحريم‌ها و موانع و محدوديت‌هايي كه دشمنان براي نظام ما ايجاد كرده اند، كشور به اين بلوغ رسيده است كه با تكيه بر دو اصل كار و همت در دهه پيشرفت و عدالت كه از اهداف دهه چهارم انقلاب است، در گرو همت و تلاش مضاعف وجهاد اقتصادي است. كما اينكه رهبر انقلاب در ديدار فعالان اقتصادي بر لزوم توجه به همت مضاعف وكار مضاعف در كنار جهاد اقتصادي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله تاكيد كردند و افزودند: رقباي منطقه‌اي در حال كار و تلاش شديد هستند و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز، نيازمند سرعت بيشتر، تدبير وحركت منضبط‌تر جهاد اقتصادي است.

سياست‌هاي كلي اشتغال

آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، در تير 1390 سياست‌هاي كلي اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كردند. متن سياست‌هاي كلي اشتغال كه به رؤساي قواي سه گانه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير شوراي نگهبان ابلاغ شده به اين شرح است:‏

1ـ ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهره‌گيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور.‏

2ـ آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) و ارتقاء توان كارآفريني با مسؤوليت نظام آموزشي كشور (آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي و آموزش عالي) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه‌هاي اقتصادي براي استفاده از ظرفيت آنها.

3ـ ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار با تأكيد بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان و آينده نگري نسبت به تحولات آنها در سطح ملي و جهاني.

4ـ ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار.

5ـ بهبود محيط كسب و كار و ارتقاء شاخص‌هاي آن (محيط سياسي، فرهنگي و قضايي و محيط اقتصاد كلان، بازار كار، ماليات‌ها و زير ساخت‌ها) و حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و رقابت از راه اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي ذيربط در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

6ـ جذب فناوري، سرمايه و منابع مالي، مبادله نيروي كار و دسترسي به بازارهاي خارجي كالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با كشورها، سازمان‌ها و ترتيبات منطقه‌اي و جهاني.

7ـ هماهنگ سازي و پايداري سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري و تنظيم بازارهاي اقتصادي در جهت كاهش نرخ بيكاري توأم با ارتقاء بهره وري عوامل توليد و افزايش توليد.

8ـ توجه بيشتر در پرداخت يارانه‌ها به حمايت از سرمايه گذاري، توليد و اشتغال مولد در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني.

9ـ گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي داراي مزيت مانند: گردشگري و حق گذر(ترانزيت).

10ـ حمايت از تأسيس و توسعه صندوق‌هاي شراكت در سرمايه براي تجاري سازي ايده‌ها و پشتيباني از شركت‌هاي نوپا، كوچك و نوآور.

11ـ برقراري حمايت‌هاي مؤثر از بيكاران براي افزايش توانمندي‌هاي آنان در جهت دسترسي آنها به اشتغال پايدار.

12ـ توجه ويژه به كاهش نرخ بيكاري استان‌هاي بالاتر از متوسط كشور.‏

13ـ رعايت تناسب بين‌افزايش دستمزدها و بهره‌وري نيروي كار.‏

محرمعلي غفاري - علي غفاري
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است