Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6905                                               
جامعه اطلا‌عاتي؛ جامعه ‌فرا صنعتي
دانستني منبع
جامعه اطلا‌عاتي؛ جامعه ‌فرا صنعتي عنوان
ترجمه: فاطمه ملکي نويسنده
1387/05/16 تاريخ

جامعه اطلا‌عاتي، جامعه‌اي است که توليد، توزيع، انتشار، استفاده و دستکاري اطلا‌عات در آن يک فعاليت مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي محسوب مي‌شود.

خلاصه
بنياد آينده نگري ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

جامعه اطلا‌عاتي، جامعه‌اي است که توليد، توزيع، انتشار، استفاده و دستکاري اطلا‌عات در آن يک فعاليت مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي محسوب مي‌شود. اقتصاد دانش‌محور، وجه اقتصادي آن است که در آن ثروت از بهره‌برداري اقتصادي از دانسته‌ها به دست مي‌آيد و در آن فناوري اطلا‌عات، مرکزيت خاصي براي توليد، اقتصاد و جامعه در ابعاد بزرگي دارد.

جامعه اطلا‌عاتي به عنوان جانشين جامعه صنعتي محسوب مي‌شود که از آن به عنوان جامعه پست صنعتي، پست مدرن، انقلا‌ب اطلا‌عات و جامعه شبکه‌اي نيز ياد مي‌شود.

  • توسعه مدل جامعه اطلا‌عاتي

يکي از نخستين افرادي که جامعه اطلا‌عاتي را بسط داد، <فريتز مچلا‌پ> اقتصاددان بود که در سال 1933 مطالعه‌اي را آغاز کرد که موجب شد نظام توليد و توزيع دانش در آمريکا در سال 1962 دگرگون شود. وي که مفهوم <صنعت دانش‌محور> را مطرح کرد، 5 بخش مجزا براي دانش قائل است که شامل آموزش، تحقيقات و توسعه، رسانه، فناوري اطلا‌عات و سرويس‌هاي اطلا‌عاتي مي‌شود.

<پيتر داکر> نيز جامعه اطلا‌عاتي را اينگونه معرفي کرده است که در آن انتقال از جامعه اقتصادي مبتني بر کالا‌ به جامعه مبتني بر دانش صورت مي‌گيرد.

از نگاه <دانيال بل> نيز مجموع کارفرماياني که سرويس و اطلا‌عات مختلف ارائه مي‌دهند، انديکاتوري براي کاراکترهاي اطلا‌عاتي جامعه محسوب مي‌شوند که در جامعه پست صنعتي مبتني بر همين سرويس‌ها است.

در جامعه اطلا‌عاتي، صنعت مبتني بر قدرت بازو يا انرژي نيست بلکه بر پايه اطلا‌عات است و بيشتر کساني که در آن مشغول به فعاليت هستند، در زنجيره توليد کالا‌هاي محسوس قرار نمي‌گيرند.

<الين تورين> در سال 1971 جامعه اطلا‌عاتي را اينطور تعريف کرد که جامعه پست صنعتي است که سرمايه‌گذاري در آن منجر به توليد کالا‌ي سمبليک مي‌شود که روي آن ارزش‌گذاري شده و نيازها تعريف و عرضه مي‌شوند.

وي معتقد است اين جامعه، معني توليد را تغيير داده و اهداف نهايي توليد را نيز عوض کرده است و در آن بازتوليد فرهنگ نيز شامل مفهوم‌هايي همچون اطلا‌عات، مصرف، سلا‌متي، تحقيقات و آموزش مي‌شود که آنها نيز در معرض صنعتي شدن قرار دارند.

<جين فرانسيس ليتارد> بر اين باور است که در دهه‌هاي اخير، دانش به اصول اوليه توليد مبدل شده است که مي‌تواند به کالا‌ تغيير شکل دهد.

به گفته وي، اين جامعه دانش را در دسترس عاميان نيز قرار مي‌دهد چراکه دانش و فناوري اطلا‌عات در اين جامعه منتشر مي‌شود و ساختارهاي متمرکز شده و گروه‌هاي قبلي را به هم مي‌زند.

وي معتقد است در جامعه اطلا‌عاتي اکثر افراد در شغل‌هاي اطلا‌عاتي مشغول به کار هستند و مجبورند بيشتر با اطلا‌عات، سيگنال‌ها، سمبل‌ها و عکس‌ها سر و کله بزنند تا انرژي و کالا‌.

در اين ميان <نيکو استهر> مي‌گويد در جامعه اطلا‌عاتي بيشتر مشاغل بر پايه دانش شکل مي‌گيرند و کار مي‌کنند. جامعه معاصر ممکن است به عنوان يک جامعه دانش‌محور تشريح شود که مبتني بر ضريب نفوذ بسيار بالا‌ي دانش فناوري و علمي‌ در تمامي‌ قطب‌هاي زندگي است.

<الوين تافلر> اين‌طور مي‌گويد که دانش منبع مرکزي در اقتصاد جامعه اطلا‌عات محور است. در موج سوم اقتصاد، منبع مرکزي، يک کلمه سيگنال، اطلا‌عات، داده، عکس، فرهنگ، ايدئولوژي و ارزشي را منتقل مي‌کند که دانش کاربردي به شمار مي‌رود.

در سال‌هاي اخير، مفهوم جامعه شبکه‌اي در تئوري جامعه اطلا‌عاتي نيز اهميت يافته است به‌طوري‌که به گفته <مانوئل کستلز> منطق شبکه در کنار اطلا‌عات، نفوذ، انعطاف‌پذيري و همگرايي يک ويژگي مرکزي پارادايم فناوري اطلا‌عات معنا مي‌يابد.

به گفته وي، يکي از ويژگي‌هاي کليدي جامعه اطلا‌عاتي، منطق شبکه‌اي ساختار اوليه آن است که استفاده از مفهوم جامعه شبکه‌اي را تشريح مي‌کند و در عصر اطلا‌عات فرآيندها به صورت فزاينده‌اي حول <شبکه> سازمان يافته‌اند.

  • يک جامعه جديد

مهم‌ترين نقد وارده به مفاهيمي‌همچون جامعه اطلا‌عاتي، جامعه دانش‌محور، جامعه شبکه‌اي، جامعه پست‌مدرن، جامعه پست‌صنعتي و عبارت‌هايي از اين قبيل، اين است که تاثيري را ايجاد مي‌کنند که ما در نتيجه به يک جامعه‌اي کاملا‌ جديد وارد مي‌شويم.

منتقداني همچون <فرانک وبستر> در اين خصوص معتقدند که اين فرآيندها بر عدم تداوم تاکيد دارند به‌طوري‌که جامعه کنوني هيچ وجه تشابهي با جامعه 100 يا 150 سال قبل ندارد و ما نمي‌توانيم در قبال اين تغييرات، کاري انجام دهيم و حتي مجبوريم تا خود را با واقعيت‌هاي سياسي موجود وفق دهيم.

اکنون هيچ مفهوم جهاني توافق‌يافته‌اي درباره آنچه آن را جامعه اطلا‌عاتي مي‌نامند، وجود ندارد و بيشتر تئوريسين‌ها در اين مورد به توافق رسيده‌اند که ما تغيير شکلي را مشاهده مي‌کنيم که از جايي ميان سال‌هاي 1970 آغاز شده و امروز در حال تغيير راهي است که جوامع اساسا در آن مشغول به کار هستند.

فناوري اطلا‌عات تنها اينترنت نيست و بحث‌هايي در اين‌باره نيز وجود دارد که تا چه اندازه‌اي تاثير رسانه‌هاي خاص يا شکل‌هاي خاصي از توليد در آن واقعي است.

يکي از پارادوکس‌هاي اساسي در جامعه اطلا‌عاتي اين است که اطلا‌عات را به راحتي قابل بازتوليد کردن مي‌سازد که منجر به بروز مشکلا‌ت زيادي مربوط به مالکيت معنوي مي‌شود.

به ويژه در تجارت که توليد و فروش اطلا‌عات و دانش نياز به کنترل زيادي دارد و به‌طور موثري در جامعه مبتني بر اقتصاد دانش‌محور، نقش اساسي را ايفا مي‌کند. هرچند که اين کنترل‌ها از هر دو جنبه تکنيکي و اجتماعي مي‌تواند دردسرساز باشد.حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است