Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 4181                                               
قانون منبع
آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه عنوان
نويسنده
1386/04/27 تاريخ

آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه مصوبه تاريخ :80/02/09

خلاصه
نقطه تجاري ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

عنوان بخشنامه :
آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه
تاريخ :80/02/09
شماره بخشنامه :4522/ت 24152ه


هيات وزيران در جلسه مورخ 2/2/80 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه را به شرح زير تصويب نمود:

"آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه "

ماده 1- به منظور شناسايي صادركنندگان فعال و تشويق آنان به ادامه فعاليت و معرفي آنها به جامعه از يك سو و ارايه الگوهاي مناسب به جامعه توليد كنندگان از سوي ديگر به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود كه طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه همه ساله صادركنندگان نمونه راشناسايي نموده به آنان لوح تقدير و كارت ويژه اعطا نمايد.

ماده 2- صادركننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد:

الف : ارزش صادرات كالاهاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب ) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي كنند در بالاترين سطح باشد.

ب :‌صادركننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران ،طرف هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران ،‌ شبكه بانكي ، نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.

ج : كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادركننده نمونه انتخاب مي شود(با در نظر گرفتن بسته بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد.

تبصره 1- كار گروه (كميته) موضوع ماده (4)‌ اين آيين نامه مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي را كه كالاي جديدي را صادر كند يا بازار جديدي را به دست آورد به عنوان صادركننده نمونه انتخاب نمايد.

تبصره 2- كالاي جديد كالايي است كه سابقه صدور ندارد و بازار جديد به بازاري اطلاق مي شود كه صدور كالا به آن در سال هاي گذشته سابقه نداشته است.

تبصره 3- افرادي كه كيفيت كالاها يا خدمات توليدي آنها- با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي - به تشخيص كار گروه (كميته) موضوع ماده (4) اين آيين نامه در بالاترين سطح باشد مي توانند به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شوند.

ماده 3- تعداد صادركنندگان نمونه اي كه در هر سال لوح تقدير و كارت ويژه به آنها اعطا مي شود از پنجاه (50) نفر تجاوز نخواهد كرد.

ماده 4- به منظور انتخاب صادركنندگان نمونه كارگروهي (كميته اي) با عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي ، جهاد كشاورزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ، مركز توسعه صادرات ايران ،‌ گمرك جمهوري اسلامي ايران ، اتاق تعاون ، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتحاديه ذيربط حسب مورد به رياست نماينده مركز توسعه صادرات ايران تشكيل مي گردد. اين كار گروه (كميته) مكلف است نسبت به انتخاب به موقع صادركنندگان نمونه براساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه و معرفي آنان در روز صادرات (29 مهرماه) اقدام نمايد. محل تشكيل جلسات كار گروه (كميته) ياد شده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.
تبصره - تعيين حد نصاب يا سقف كمي صادرات و ساير ضوابط لازم براي انتخاب صادركنندگان نمونه برعهده كار گروه (كميته) مندرج در اين ماده است .

ماده 5- گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمان هايي كه آمار صادرات كالاها و خدمات كشور را در اختيار دارند مكلفند اين آمارها را جهت طرح در كار گروه (كميته) موضوع ماده (4) اين آيين نامه به مركز توسعه صادرات ايران ارسال نمايند.

ماده 6- به صادركنندگان نمونه علاوه بر لوح تقدير، كارت ويژه اي از طرف مركز توسعه صادرات ايران اعطا خواهد شد كه دارنده آن از مزاياي زير استفاده خواهد نمود:

الف : پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه اجاره غرفه يا زمين در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و معافيت از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزينه هاي شركت در نمايشگاه هاي تخصصي ـ‌صادراتي كه توسط شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي در تهران برگزار مي شود.

ب :‌سي درصد (30%) تخفيف در خريد بليت از هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هنگام سفر به خارج از كشور جهت بازاريابي‌(حداكثر دو بار درسال) براي مدير عامل يا مدير بازرگاني (صادرات) شركت ها يا موسسات يا اشخاص حقيقي مشمول دريافت جايزه.

ج : سي درصد (30%) تخفيف در هزينه اجاره غرفه در نمايشگاه هاي اختصاصي كه از طرف شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران و با هزينه مركز مزبور در خارج از كشور برگزار مي شود.

د : برخورداري از سه درصد (3%) جايزه صدور برمبناي ارزش FOB كالاي صادر شده حداكثر به مبلغ يكصد ميليون (000و000و100) ريال فقط براي يكبار، در طول مدت اعتبار كارت ويژه.

ه : معافيت از اخذ گواهينامه استاندارد براي صدور كالاهاي توليدي مشمول مقررات استاندارد در طول مدت اعتبار كارت ويژه
تبصره 1- ادارات ، سازمانها و موسسات دولتي و وزارتخانه ها مكلفند تشريفات اداري مربوط به صدور كالاهاي صادركنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواست هاي آنان در ارتباط با فعاليتهاي مرتبط با صادرات در كوتاهترين زمان ممكن رسيدگي نمايند.

تبصره 2- مدت اعتبار كارت ويژه سه سال از تاريخ صدور خواهد بود.

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است هزينه هاي ناشي از اجراي آيين نامه را براساس برآورد وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران )‌همه ساله در لايحه بودجه كل كشور منظور و تامين نمايد.

ماده 8- وزارت بازرگاني موظف است همه ساله از كارشناسان، پژوهشگران و افرادي كه در جهت پيشبرد اهداف صادراتي كشور خدمات ارزنده اي انجام داده اند از طريق اعطاي لوح تقدير و مزاياي ديگر به نحو مقتضي قدرداني نمايد.

ماده 9- تصويب نامه شماره 40968/ت 20077ه مورخ 27/7/1377 لغو مي شود.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است