Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6814                                               
بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌
گزارش منبع
بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌ عنوان
حميد تهراني نويسنده
1386/11/07 تاريخ

خصوصي‌سازي چه نقشي در صنعت ايران دارد؟ بعد از صدور فرمان خصوصي‌سازي از سوي مقام رهبري همه مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران حداقل در گفتار تلاش مي‌كنند تا در جهت اين سياست كلي نظام و اجراي فرمان مقام رهبري حركت كنند.

خلاصه
روزنامه جهان صنعت 07/11/86 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

خصوصي‌سازي چه نقشي در صنعت ايران دارد؟ بعد از صدور فرمان خصوصي‌سازي از سوي مقام رهبري همه مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران حداقل در گفتار تلاش مي‌كنند تا در جهت اين سياست كلي نظام و اجراي فرمان مقام رهبري حركت كنند.

اصل هم بر اين است كه نه فقط مجريان كه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران كشور چه در سطوح مياني و چه در سطوح ارشد از اين سياست حمايت كنند و مطيع فرمان ارشد‌ترين مقام كشور باشند.

در ميان مجموعه‌هايي كه بايد به خصوصي‌سازي اهميت بدهد، وزارت صنايع و معادن نقش مهمي بر عهده دارد، اگر بپذيريم كه حدود 85 درصد صنعت كشور در بخش توليد مستقيم يا غيرمستقيم به اين وزارتخانه مربوط مي‌شود آنگاه توجه اين وزارتخانه يا بي‌توجهي آن به ضرورت و اجراي خصوصي‌سازي نقش كليدي در پيشبرد اين هدف اساسي نظام ايفا مي‌كند.

به نظر مي‌رسد كه اهميت چنداني ندارد كه به مولفه‌هاي اين اقدام و تاثيرهاي آن اشاره شود چراكه طي هفته‌هاي بعد از صدور فرمان مقام رهبري و تضارب آرايي كه در اين باره صورت گرفته مولفه‌هاي عمده خصوصي‌سازي و منظور نظام از اين فرآيند تشريح شده است.

اما اگر بعد از گذشت بيش از دو سال از صدور فرمان خصوصي‌سازي و در اواخر سال 86 فردي از مديران دولتي در يك سخنراني رسمي از افزايش حضور دولت در صنعت دفاع كند، ممكن است چنين به نظر آيد كه تمامي شعارهايي كه طي ماه‌هاي گذشته از سوي مقام‌هاي ارشد يا مياني دولت شنيده شده تنها براي رفع تكليف بوده و آنچه گفته شده چندان از حمايت‌هاي اجرايي دولت و مديران اجرايي آن برخوردار نبوده است. با كمي نگاه واقع‌بينانه مي‌توان اين سوال را پرسيد كه آيا با وجود چنين ديدگاه‌هايي مي‌توان خصوصي‌سازي و مشاركت هرچه بيشتر شهروندان را در اقتصاد و صنعت كشورسامان داد.

  • ضرورت به سودرساني بنگاه‌ها

اظهارات احمد قلعه‌باني در جريان توديع از گروه خودروسازي سايپا از جمله سخناني است كه ابهام‌هاي فوق را به وجود مي‌آورد.

احمد قلعه‌باني كه به نظر مي‌رسد يكي از گروه‌هاي موفق خودروسازي را تا همين اواخر اداره مي‌كرد و بعد از كسب افتخارايي كه چه برنامه‌ريزي‌شده و چه بر اثر اقبال نصيب سايپا شده به عنوان مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انتخاب شد، در جلسه خداحافظي از گروه سايپا توصيه كرد كه دولت نقش بيشتري در امور صنايع بزرگ بر عهده گيرد.

آن‌گونه كه در پايگاه اطلاع‌رساني وزارت صنايع و معادن انعكاس يافته و خبر آن را خبرگزاري‌هايي مانند فارس منتشر ساخته‌اند، قلعه‌باني از حد توصيه هم فراتر رفته و در حضور وزير صنايع و معادن خبر از آن داده كه دولت نقش فعال‌تري در صنايع بزرگ برعهده خواهد گرفت و سهم صادرات صنعتي ايران افزايش خواهد يافت.

سخنان قلعه‌باني البته با توجه به مسووليت‌هاي جديد او در سازمان گسترش مهم‌تر به نظر مي‌رسد.

او در سازماني قبول مسووليت كرده كه اتفاقا بايد براي بخش خصوصي خط‌شكني كند و راه را براي آنكه بخش خصوصي در وسعتي بيشتر و گسترده‌تر وارد عرصه صنعت كشور شود و مسووليت‌هاي مهم‌تري برعهده بگيرد، هموار كند. اين سازمان اتفاقا به عنوان جاده‌ساز صنعتي كشور تاسيس شده و قرار نبوده (و نيست) كه خود مسووليت اجرايي بر عهده بگيرد و به توليد سود بينديشد.

اين ضرورتا به اين معني است كه‌ احمد قلعه‌باني به جاي توليد سود و افزايش حضور صنعتي بايد به فرآيند به سودرساني و اقتصادي كردن بنگاه‌هايي كه براي نخستين‌بار در كشور تاسيس مي‌شوند، بينديشد و با تاسيس بنگاه‌هاي بزرگ و هموارسازي راه عرضه اين بنگاه‌هاي بزرگ به بخش خصوصي، امكان گسترش دامنه حضور بخش خصوصي در صنعت كشور را فراهم كند.

  • هدف ،توسعه صادرات صنعتي‌

اما متصدي چنين جايگاهي در يك موضع شگفت‌انگيز و در حضور يك وزير كه علي‌القاعده بايد به اجراي سياست‌هاي كلي نظام و از جمله اجراي سياست‌هاي نوين اصل 44 ملتزم باشد از افزايش حضور دولت براي توسعه صادرات صنعتي خبر مي‌دهد. از كلماتي كه احمد قلعه‌باني به كار برده مي‌توان فهميد كه منظور آقاي مديرعامل افزايش حمايت از بخش خصوصي نبوده و مشخصا به تصدي‌گري دولت در بنگاه‌هاي بزرگ براي توسعه درآمدهاي ريالي و صنعتي كشور اشاره كرده است.

البته معلوم نيست چرا علي‌اكبر محرابيان در جايگاه وزير به مدير تحت فرمان خود تذكر نداده كه بيان اين سخنان با سياست‌هاي نوين و كلي نظام درباره خصوصي‌سازي مغايرت دارد. آيا آقاي وزير هم به افزايش دولتي‌سازي صنعت علاقه‌مند بوده است؟ يا اظهارات مدير خود را چندان با اهميت نيافته و اصلاح آن را ضروري نديده است.

  • تفاوت رفتار بنگاهي‌ با رفتار استراتژيك‌

در پاسخ به اين سوال كه چرا احمد قلعه‌باني چنين سخناني را بر زبان رانده در حالي كه نظام- حداقل در گفتار- از خصوصي‌سازي دفاع مي‌كند، از دولتي‌سازي دفاع كرده است، ديدگاه‌هاي گوناگوني دارد، به ويژه آنكه قلعه‌باني سال‌ها خود در جايگاه يك مدير گروه خودروسازي، سازوكارهاي بخش خصوصي را در بنگاه‌هاي تحت مديريتش به اجرا گذاشته و علي‌القاعده هم به جهت سابقه و هم به جهت جايگاه فعلي انتظار آن بود كه قلعه‌باني در جبهه بخش خصوصي قرار گيرد.

به نظر مي‌رسد كه قلعه‌باني همان ديدگاه بنگاهي خود را به سازمان گسترش آورده و به جاي رفتار راهبردي و استراتژيك كه علي‌الاصول وظيفه مديرعامل سازمان گسترش است، رفتاري بنگاهي را در پيش گرفته است. شايد قلعه‌باني فكر كرده كه در جايگاه جديد هم ميزان سود حاصله ملاك موفقيت او در كار است.

اگر اين ادعا صحيح باشد بايد به آقاي مديرعامل تذكر داد كه اصلاح تفكر در جايگاه فعلي‌اش ضرورت غيرقابل انكار دارد. او در جايگاه فعلي بايد همواركننده مسير و راهگشاي بخش خصوصي باشد البته در مسير سودآوركردن يك بنگاه تازه‌تاسيس و به ويژه تاسيس بنگاه‌هاي صنعتي مادر و بزرگ، سود حاصل خواهد شد و همه سازوكارهاي اقتصادي كردن بنگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت اما تفاوت آشكاري ميان رفتار بنگاهي و رفتار استراتژيك وجود دارد كه آقاي مديرعامل جديد بايد اين تفاوت را درك كند، جدي بگيرد و به اجرا بگذارد.
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است