Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6198                                               
قانون منبع
بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر عنوان
نويسنده
1386/04/24 تاريخ

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر مصوبه تاريخ تاريخ :1384/7/30

خلاصه
نقطه تجاري ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

گمرك ايرن – دفتر صادرات سلام عليكم – احتراماً ، با عنايت به نظريه شماره 36612 مورخ 6/7/1384 معاون محترم حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ( تصوير پيوست ) صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر بدون اخذ مجوز از بانك مركزي و با رعايت ساير مقررات بلامانع مي‌باشد . خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را يادداشت و جهت اقدام مقتضي به گمركات ذيربط ابلاغ فرمايند . سيد عباس حسيني – مدير كل مقررات صادرات و واردات

 *1- متن نامه شماره 36612 مورخ 6/7/1384 معاون محترم حقوقي و امور مجلس رييس جمهوريه به شرح زير مي‌باشد : جناب آقاي سيد مسعود مير كاظمي – وزير محترم بازرگاني با سلام – عطف به نامه شماره 10686/1 مورخ 23/6/1384 در خصوص بررسي مشكلات صادراتي صنعت طلا و جواهر با توجه به ماده ( 36) قانون برنامه چهام توسعه ( موضوع تنفيذ حكم ماده ( 114) قانون برنامه سوم توسعه راجع به صدور كليه كالاها و خدمات ) اعلام مي‌دارد : همانگونه كه در قسمت اخير بند ((1)) نظريه شماره 4580 مورخ 15/4/1384 بر اساس مستندات قانوني اعلام شده ( تصوير نظريه پيوست است ) اخذ مجوز از بانك مركزي براي صدور طلا موضوعيت ندارد . چنانچه به لحاظ عملي مشكلي باقي باشد ممكن است به دولت پيشنهاد گردد راهكار مندرج در بند (( 2)) نظريه مورد تصميم گيري قرار گيرد . دكتر سيد احمد موسوي – معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور *2- متن نظريه شماره 4580 مورخ 15/4/1384 به شرح ذيل مي‌باشد :

 وزارت صنايع و معادن عطف به نامه شماره 9020408 مورخ 27/1/1384 ، در خصوص استعلام از جواز صدور شمش طلا با توجه به ماده ( 36) قانون برنامه چهارم توسعه ( موضوع تنفيذ حكم ماده ( 114 ) قانون برنامه سوم توسعه راجع به مجوز صدور كليه كالاها و خدمات ) اعلام مي‌دارد : موضوع در جلسه مورخ 4/3/1384 با حضور نمايندگان آن وزارت ، وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين معاونت بررسي و نظريه به شرح ذيل اعلام مي‌گردد :

ماده 114 برنامه سوم ( تنفيذ شده در ماده ( 36) برنامه چهارم ) تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود : الف – اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي ب- صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي‌كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصادي مجاز مي‌باشد و با عنايت به اينكه ماده ( 114) قانون برنامه سوم در مقام بيان بوده و موارد مستثني را ذكر نموده است لذا توسعه موارد استثناء به مواردي كه در قوانين قبلي آمده است ممكن نيست ، به خصوص آنكه موانع غير تعرفه‌اي قبل به موجب قانون تعيين شده است طبعاً با تعيين موارد استثناء در ماده ( 114) تعارض نمي يابد بلكه در آن صورت اصولاً وضع ماده ( 114) موضوعيت نداشت .

 مضافاً اينكه به موجب تبصره ماده ( 33) قانون برنامه چهارم توسعه صادرات هر كالا ( از آن جمله طلا ) از هر گونه اخذ مجوز ( به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين المللي ) معاف است و بر اين اساس نيز اخذ مجوز از بانك مركزي براي صدور طلا موضوعيت ندارد . 2- صرفنظر از نكته حقوقي فوق الذكر با عنايت به اينكه به موجب بند (( د )) ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 هيات وزيران مرجع تصميم گيري مي‌باشد و محدوديت صدور طلا ناشي از تصميم شوراي پول و اعتبار است كه به اعتبار اختيار تفويضي مورخ 9/6/1353 هيات وزيران در هفتصد و چهلمين جلسه مورخ 22/4/1370 اتخاذ نموده است ( و مقر داشته (( صدور طلا و پلاتين و نقره خام يا مسكوك از كشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران )) لذا ممكن است هيات محترم دولت راساً در اين مورد اتخاذ تصميم نمايد .

سعيد تقدسيان – قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهورحركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است