Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6792                                               
گزارش منبع
تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى عنوان
نويسنده
1385/11/24 تاريخ

يكى از عوامل مؤثر بر قيمت صادراتى محصول، قيمت بازار داخلى آن است. در سال هاى اخير، روند افزايشى قيمت محصولات صادراتى در داخل كشور و دخالت دولت براى خريد محصولاتى كه زيرپوشش قانون تضمين خريد است كه از اقلام عمده صادراتى نيز هستند، ابهام هايى را درمورد سياست قيمت گذارى اين محصولات در ميان صادركنندگان ايجاد كرده است كه دراين گزارش به آن پرداخته مى شود.

خلاصه
مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

سايه قيمت تضمينى


صادرات محصولات كشاورزى از اركان اصلى تجارت بدون نفت در كشور به شمار مى رود و چنانچه با برنامه ريزى روشنى همراه باشد، به نوبه خود در توسعه ظرفيت هاى توليدى كشور، افزايش بهره ورى و تخصيص بهينه عوامل توليد بسيار تأثيرگذار خواهدبود. بررسى آمارى صادرات غيرنفتى در 30ساله اخير نشان مى دهد در دهه ،50 صادرات صنعتى سهم نسبتاً قابل توجهى از صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داده، به طورى كه از سال 1351 تا 1357 اين سهم به طور متوسط به 25 درصد از كل صادرات غيرنفتى رسيده است. در دهه ،60 به علت تغيير در بازار نفت و مشكلات ناشى از وقوع جنگ تحميلى، صادرات بخش صنعت به دليل ارزبرى و افزايش تقاضاى داخلى كاهش پيداكرده و سهم صادرات كالاهاى كشاورزى در اين سال ها افزايش يافته و اين روند افزايشى در دهه 70 و سال هاى آغازين دهه 80 نيز ادامه داشته است. بنابراين، صادرات بخش كشاورزى در مجموعه صادرات غيرنفتى ازاهميت بالايى برخوردار است و سهم آن از صادرات غيرنفتى در 5 ساله اخير (82-1378) از 21 تا 25 درصد متغير بوده است. باتوجه به مزيت هاى موجود در توليد و صادرات محصولات كشاورزى و سياست هاى توسعه صادرات غيرنفتى، بررسى عواملى كه عرضه صادرات محصولات كشاورزى را تحت تأثير قرارمى دهد، حائزاهميت است. در اين مقاله ضمن بررسى اين عوامل ، مؤلفه هاى مؤثر در صادرات پايدار محصولات كشاورزى و تأثير خريد هاى تضمينى بر ميزان صادرات مورد بررسى قرار گرفته است .

يكى از عوامل مؤثر بر قيمت صادراتى محصول، قيمت بازار داخلى آن است. در سال هاى اخير، روند افزايشى قيمت محصولات صادراتى در داخل كشور و دخالت دولت براى خريد محصولاتى كه زيرپوشش قانون تضمين خريد است كه از اقلام عمده صادراتى نيز هستند، ابهام هايى را درمورد سياست قيمت گذارى اين محصولات در ميان صادركنندگان ايجاد كرده است كه دراين گزارش به آن پرداخته مى شود.

اقتصاد كشور ايران عمدتاً به نفت و درآمدهاى حاصل از آن وابسته است و به اعتقاد كارشناسان اين امر موجب غفلت و عدم به كارگيرى ظرفيت هاى بالقوه و ظرفيت هاى توليدى ساير بخش هاى اقتصادى شده است.

1 2 3 4


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است